Hva tenker partiene om politiet?

Politiforum har stilt likelydende spørsmål om bevæpning, IKT-etterslepet, politidekningen og andre politirelaterte temaer, til de største politiske partiene.

Publisert Sist oppdatert

Samtidig presenterer vi utdrag fra alle partiprogrammene som handler om justis- og kriminalpolitikk.

Dette er noen av spørsmålene vi har rettet til Arbeiderpartiet, Høyre, SV, Frp, Sp, KrF og Venstre:

Har politiet nok økonomiske ressurser i dag?
Hvordan skal politiet nå målet om to polititjenestemenn per 1000 innbyggere i 2020?
Hvor mange politidistrikter bør det være i Norge?
Hva vil dere gjøre for at alle nyutdannede politifolk skal få seg jobb?
Bør politiet være generelt bevæpnet?

Under kan du finne utdragene fra partiprogrammene og svarene fra de enkelte partiene:

Arbeiderpartiet

Klikk her for å lese Aps svar på spørsmålene fra Politiforum
Klikk her for å lese utdraget fra Aps partiprogram som omhandler justis- og kriminalpolitikk

Høyre

Klikk her for å lese Høyres svar på spørsmålene fra Politiforum
Klikk her for å lese utdraget fra Høyres partiprogram som omhandler justis- og kriminalpolitikk

Sosialistisk Venstreparti

Klikk her for å lese SVs svar på spørsmålene fra Politiforum
Klikk her for å lese utdraget fra SVs partiprogram som omhandler justis- og kriminalpolitikk

Fremskrittspartiet

Klikk her for å lese Frps svar på spørsmålene fra Politiforum
Klikk her for å lese utdraget fra Frps partiprogram som omhandler justis- og kriminalpolitikk

Kristelig Folkeparti

Klikk her for å lese KrFs svar på spørsmålene fra Politiforum
Klikk her for å lese utdraget fra KrFs partiprogram som omhandler justis- og kriminalpolitikk

Venstre

Klikk her for å lese Venstres svar på spørsmålene fra Politiforum
Klikk her for å lese utdraget fra Venstres partiprogram som omhandler justis- og kriminalpolitikk

Senterpartiet

Klikk her for å lese Sps svar på spørsmålene fra Politiforum
Klikk her for å lese utdraget fra Senterpartiets partiprogram som omhandler justis- og kriminalpolitikk