Kristin Aga, leder i Oslo Politiforening, mener fagforeningens innspill kunne vært nyttig for politiledelsen i hovedstaden når de skal ansette ny visepolitimester.
Kristin Aga, leder i Oslo Politiforening, mener fagforeningens innspill kunne vært nyttig for politiledelsen i hovedstaden når de skal ansette ny visepolitimester.

Fagforeningene uten innvirkning på ansettelse av visepolitimestre: – Uklokt

Hvem som ansettes som visepolitimestre i politidistriktene, skjer uten fagforeningenes medvirkning. Lederen i Oslo politiforening mener det kan så tvil om prosessene.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har ikke krav på medvirkning når embetsstillinger skal besettes. Men dette er de viktigste stillingene i politiet og da er det lov å være klok. Lukkede prosesser og hemmelighold gir grobunn for mistillit.

Kristin Aga og resten av Oslo politiforening har vanligvis sitt de skulle sagt når noen ansettes i Oslo politidistrikt. Men når intervjuene til visepolitimesterstillingene i disse dager gjennomføres, skjer det bak lukkede dører.

Selv om det formelt sett ikke er noe å si på det, mener Aga at det hadde vært klokt av distriktet å la fagforeningen slippe til.

– Rollen vår som fagforening er å sikre likebehandling og at ansettelsesprosessene går som de skal. Det gir nødvendig legitimitet til ansettelsen at fagforeningen kan støtte at ting har gått riktig for seg. Men i disse embeststillingene er det helt utelukket, sier Aga.

LES OGSÅ: Topptung søkerliste til visepolitimesterjobben i Oslo

LES OGSÅ: Disse vil bli politimestre rundt i de ulike distriktene

– Ingen kan vite om de viktige spørsmålene er stilt

Når politiet skal gjennom en viktig reform, er det avgjørende med de ansattes tillit, mener Aga. Hun løfter fram erfaring fra reformarbeid, kommunikasjonsferdigheter, kjennskap til organisasjonen og tillit fra topp til bunn som de fire viktigste egenskapene til nye ledere i distriktene. Men at den som får jobbene har disse egenskapene, er det ingen som kan gå god for, så lenge ikke fagforeningen kan føre kontroll med prosessen, mener lokallagslederen.

– I Oslo skal visepolitimesteren være med å lede lokomotivet i norsk politi gjennom reformen. Er det ikke interessant å ta imot tips og råd fra fagforeninga om hva slags kvalifikasjoner som bør til? Hva som er viktig? Nå er det ingen som kan fortelle meg at de riktige spørsmålene er stilt i intervjuene og at de riktige personene er tatt inn til intervju, mener Aga.

Lukkede prosesser og tvil rundt ansettelser av politiledere preget politiet før sommeren. At man ikke forsikrer seg mot den tvilen når visepolitimesterne skal ansettes, er uforståelig mener hun.

– Jeg har ikke noe grunnlag for å si at prosessene ikke går riktig for seg. Men så lenge fagforeninga ikke kan gå god for prosessen, så vil spørsmålene ville kunne henge der. For den som blir ansatt, må det selvsagt også være godt å tiltre når du veit at du har ansattrepresentantene i ryggen.

Oslo politidistrikt ønsker ikke å kommentere saken og viser til Politidirektoratet. Politidirektoratet har ikke besvart Politiforums henvendelser.