Stortinget:
Stortinget:

– Et hodeløst POD-forslag fra Senterpartiet

«Hodeløst», «forstår bekymringen» og «POD er en trussel mot nærpolitiet» blir brukt for å beskrive Sp sitt POD-forslag

Publisert Sist oppdatert

– Det blir tydeligere og tydeligere at Politidirektoratet overtar funksjoner fra politidistriktene, men også at de prøver å ta en sterkere rolle i utformingen av selve politikken, på bekostning av politikerne, sa Marit Arnstad (Sp) da hun kom med et utspill om at POD bør legges ned - et poeng hun begrunner med disse fire punktene:

• POD har ikke funnet sin plass mellom Justis- og beredskapsdepartementet og politidistriktene.

• Det virker som POD vokser og vokser, både når det gjelder midler og antall ansatte, uten at det blir en mer effektiv ledelse.

• Politiske føringer blir ikke fulgt opp av POD.

• Det kan virke som POD ønsker å styre informasjonsflyten og graden av åpenhet overfor det politiske systemet.

Politiforum har bedt om kommentarer fra de andre partiene på Stortinget om hvordan de stiller seg til utspillet:

Jan Arild Ellingsen (FrP) tror en strukturbehandling av politiet, da om POD skal bestå, kan komme til å bli en stor politisk diskusjon fremover – kanskje til og med større en diskusjonen om politireformen.

– POD må koordinere reformen

– Dette er hodeløst av Senterpartiet. Jeg forstår virkelig ikke hvordan de kan foreslå å fjerne koordineringsleddet i norsk politi, uten å komme opp med et alternativ, sier medlem av justiskomiteen Anders B. Werp (H) til Politiforum.

Werp understreker at han og Høyre er sterke motstandere av en hver form for unødvendig byråkratisering, men at rollen som POD har i dag ikke kan legges ned uten videre.

– Vi går nå inn i en stor reform av norsk politi. Det er omorganiseringsprosesser som må styres, ledes og koordineres. Dette er det ingen andre enn POD som kan gjøre slik det står i dag. Det er helt nødvendig med et fagorgan som koordinerer reformeringen av politiet.

Han sier det fremgår helt klart av stortingetets behandling av reformen at den skal legge til rette for et godt og nært polititjenestetilbud over hele landet. Og at tilbudene borgerne ikke er avhengig av postnummer.

– POD har helt opplagt utfordringer, og Stortinget har brukt mye tid på å beskrive hva POD sin rolle skal være. Men igjen, med utviklingen som skjer i samfunnet i dag – mer avansert kriminalitet - så er vi avhengig av et koordineringsorgan.

– Men så er det klart at departementet og Stortinget skal følge med på hva som skjer i POD.

Forstår Arnstad sin bekymring

– Jeg forstår bekymringen til Arnstad - om et direktorat som eser ut. Men dette er et problem som vi har adressert i arbeidet med politireformen, sier Iselin Nybø, justispolitisk talskvinne for Venstre.

Hun viser til avtalen mellom partiene Ap, Høyre, Frp, KrF og Venstre, der det står:

«Disse medlemmer (de nevnte partiene, jou.anm) vil understreke at Politidirektoratets rolle er å lede og samordne politiet innenfor de rammer Storting og regjering setter opp, ikke å utvide disse rammene ved å tilta seg flere oppgaver

– Direktoratet skal ikke få, eller ta på seg, oppgaver som ikke er gitt med et politisk mandat – derfor forstår jeg bekymringen til Arnstad. Men igjen, dette er adressert.

Hun sier at grunnen til opprettelsen av POD fortsatt står i dag. Man ville ha, og trengte, at etaten ble styrt fra et annet sted enn departementet.

– Det er fortsatt behov for et direktorat. Vi kan ikke si at POD er ubrukelig. Det er mye bra som skjer der, og det må vi ikke glemme. Men vi passe på at endringer i POD er politisk besluttet. Ikke administrativt, sier Nybø.

Vil ikke prioritere Majorstua

Jan Arild Ellingsen (FrP) sitter også i justiskomiteen. Han ser SP sitt utspill som en ny vri på sentraliseringsargumentet - denne gangen med en litt annen argumentasjon. Men likevel er Ellingsen enig i noe av det som Sp tar opp:

– En vesentlig oppbygging av POD, uten politisk mandat fra Stortinget, vil bli sett på som en trussel mot et nærpoliti ute blant befolkningen, sier Ellingsen.

Det nye politidirektoratet som bygges på Majorstua sier han oppføres med midler som kunne gått til andre oppgaver og prioriteringer.

– Jeg tror faktisk Stortinget er mer opptatt av at man får en avklaring på treningssenteret og samling av spesialenhetene enn at pampene i POD skal se solen fra Majorstua, sier Ellingsen.

Han tror en strukturbehandling av politiet, da om POD skal bestå, kan komme til å bli en stor politisk diskusjon fremover – kanskje til og med større en diskusjonen om politireformen.

– FrP har tidligere vært en stor motstander av POD, dette har vært programfestet i mange år – men det står ikke nå. Det viktige for oss er at vi har et politi som er ute der folk bor. Rett og slett et nærpoliti.

Til Politiforum sier Marit Arnstad:

– Jeg registrerer at andre partier ikke vil gå inn i denne debatten. Senterpartiet er overbevist om at en slik debatt vil tvinge seg fram. Vi vil fortsette arbeidet med at Stortinget skal få på bordet en sak om PODs framtid, slik vi også tok til orde for under behandlingen av politireformen.

Politiforum har kontaktet alle partiene representert på Stortinget for en kommentar.

Fornøyd med at politikerne følger med

– Jeg synes det er veldig bra at de politiske partier følger med, og følger opp det som skjer i og rundt POD, sier nestleder i Politiets Fellesforbund (PF) Unn Alma Skatvold.

PF har tidligere gått ut og vært kritiske til veksten i POD

– Grunnen til at vi har vært kritisk er at styrkingen av POD har gått på bekostning av distriktene, stedene der politiet skal levere til befolkningen, sier Skatvold.

– Samtidig, hvis vi først skal ha et direktorat, er det viktig at dette faktisk kan levere, sier Skatvold.