Espen Erdal er ansatt som leder for enheten for kalde saker hos Kripos.
Espen Erdal er ansatt som leder for enheten for kalde saker hos Kripos.

Cold case-gruppen er klar for å ta imot uløste saker

Cold case-gruppen i Kripos er klare for å ta imot saker. Flere distrikter har allerede vært i kontakt, forteller cold case-sjefen.

Publisert Sist oppdatert

Espen Erdal, sjefen for gruppen i Kripos som skal kunne se på uløste, alvorlige saker på nytt, har ansatt sitt team. Nå er gruppen klar for å ta imot saker som distriktene ønsker de skal se på på nytt.

– Det er politimestre eller statsadvokater som kan anmode oss om å gå inn i saker. Nå er vi kommet dit at vi er klare for å ta imot anmodninger, sier Erdal til Politiforum.

Gruppen har ikke mandat til å gå inn i saker på eget initiativ uten anmodning.

Er varslet om at anmodninger kan komme

Gruppen skal kunne se på alvorlige saker som er uløste i politidistriktene på nytt. Det er først og fremst drapssaker det er snakk om, men også mistenkelige dødsfall og savnet-saker som kan være drap.

Per i dag har ikke cold case-gruppen fått noen formelle anmodninger om bistand.

– Vi har mottatt flere henvendelser fra distrikter som ønsker å fremme en anmodning og som har fått informasjon om hvordan de skal gå fram. De har gitt uttrykk om at de vil sende anmodning, forteller Erdal.

Han ønsker ikke være konkret om hvilke distrikter og saker det er snakk om.

Kan hemmeligholde saker

Det er heller ikke sikkert at offentligheten uten videre kan informeres om enhver sak gruppen jobber med i framtiden. Ifølge Erdal kan det være tilfeller der gruppen ikke kan gå offentlig ut med hvilke saker de jobber med.

– Det kan være av hensyn til etterforskningen, selv om det gjerne dreier seg om forhold flere år tilbake i tid, sier Erdal.

Cold case-gruppen har jobbet med å utforme kriterier for hvilke saker som kan tas opp, men vil ikke være spesifikke.

– Det vil uansett måtte basere seg på en viss skjønnsmessig vurdering. Dagens muligheten for å komme videre i saken, gitt teknologi, metoder og eventuelt nye opplysninger vil være avgjørende for prioriteringen av de anmodningene som kommer inn, sier Erdal.

Ansetter psykologspesialist med erfaring fra uoppklarte saker

Siden sommeren har Kripos og Erdal jobbet med å ansatte sju personer, i tillegg til lederen selv.

I februar kommer den siste av dem inn, og gruppen består da av åtte fulltidsstillinger.

Tre av dem er erfarne drapsetterforskere, én er politiadvokat med bakgrunn som påtalejurist og fra Riksadvokaten. Én er kriminalanalytiker, én er kriminaltekniker.

I tillegg har en psykologspesialist fått jobb. Etter det Politiforum forstår er det Clas Fredric Andersen som har fått denne stillingen. Andersen er en erfaren psykologspesialist fra Vestfold politidistrikt som tidligere har deltatt i fornyet gjennomgang av alvorlige saker.

I sommer ble en mann siktet for drapet på tolv år gamle Kristin Juel Johannessen i 1999. Psykologspesialist Clas Fredric Andersen var mannen som tok initiativ til å se på saken på nytt, og som brukte fritiden sin til å jobbe med saken.