Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.
Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.

Lønnsoppgjøret: Forventer kompensasjon for koronainnsatsen

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, påpeker at politiet i utgangspunktet ikke har fått et rødt øre i kompensasjon for den ekstraordinære innsatsen som er gjort i koronatiden. Han mener dette må kompenseres i årets lønnsoppgjør.

Publisert

Bolstad presiserer at mange politiansatte har fått andre arbeidsoppgaver under koronapandemien, og kastet seg rundt for å få jobben gjort.

- De ansatte i politiet har vært uunnværlige i situasjonen som har vært, og som vi fortsatt kommer til å stå i en stund. De har levert langt over det de kan forvente ut fra den stillingsinstruksen de har, og de har gjort det for at Norge skal gå rundt. Jeg er svært imponert over jobben som er gjort, blant annet av de som har stått på grensen, sier han.

Han mener innsatsen fra de politiansatte må premieres under årets lønnsoppgjør.

- Jeg forventer, og det har også vært et krav fra hovedsammenslutningen Unio, at man får en kompensasjon for den ekstraordinære innsatsen som er gjort i koronatiden, og uforutsigbarheten som ligger i dette. Den ekstraordinære innsatsen har man i utgangspunktet ikke fått et øre i kompensasjon for. Samtidig må vi få politietaten opp på et generelt sett høyere lønnsnivå, sier Bolstad.

Uunnværlige

Politiets Fellesforbund er en del av Unio Stat, og Bolstad forklarer at arbeidet med lønnsoppgjøret for alle organisasjonene som er medlemmer i Unio er godt i gang.

- Vi har lagt bak oss noen krevende hovedoppgjør tidligere. Det har vært noen relativt magre lønnsoppgjør de siste årene, der man knapt har fått styrket kjøpekraften, sier Bolstad.

Han legger til at han har stor forståelse for de arbeidstagerne som har mistet jobben og arbeidsplasser som har gått konkurs i koronatiden.

- Jeg har forståelse for situasjonen til de arbeidstagerne som ikke bare har opplevd en lavere lønnsutvikling, men som står uten jobb. Man må aldri glemme den solidariteten som ligger der. Men det betyr ikke at man ikke også skal verdsette de yrkesgruppene som er uunnværlige. Helsevesenet, med sykepleiere og andre innenfor helse har definitivt blitt hardest rammet, men også blant annet lærere og oss i politiet har fått store endringer i arbeidsoppgavene, sier Bolstad.

- Må fremkomme i kroner og øre

I fjor skrev Bolstad et leserinnlegg hvor han uttrykte misnøye med at den reelle lønnsveksten i staten var på 1,4 prosent, og at offentlig sektor nok en gang ble kraftig forbigått av privat sektor.

- I vår etat har vi det lønnsoppgjøret vi har, mens i andre næringer kan man godtgjøre utenom de ordinære oppgjørene. I privat sektor får man ofte det samme utbyttet ved oppgjøret, pluss litt til, sier Bolstad.

- Man må gi en helt annen verdisetting av den jobben norsk politi gjør. Det må fremkomme i kroner og øre, og ikke i knapper og glansbilder. Det handler om å rekruttere og beholde medarbeidere, så man ikke får en for stor turnover, sier han.

- Sykepleierforbundet har uttalt at intensivsykepleierne bør minst 100.000 kroner opp i lønn. Når den samme potten skal fordeles på alle, vil det si at politiansatte i så fall vil få mindre i årets lønnsoppgjør?

- Det er utdanningsgruppene i offentlig sektor som utgjør beredskapen i samfunnet vårt. Kriser har ulik karakter, og en pandemi treffer helsevesenet tungt. Andre fremtidige kriser treffer på andre områder. Politiet har i denne pandemien gjeninnført indre Schengen grensekontroll. Alt henger sammen med alt. Dette oppgjøret har en ramme, og jeg synes sykepleiere og lærere har gjort en formidabel innsats, så jeg synes ikke det er urimelig at de får betalt for det, sier Bolstad.

- I det siste har det vært dyr strøm, varer skal bli dyrere og de siste lønnsoppgjørene har relativt sett ikke vært spesielt gode. Hva vil dette ha å si for årets lønnsoppgjør?

- Hvis det ender med at man sitter igjen med en mindre kjøpekraft, vil man måtte se på pandemien som en dugnad, en storstilt dugnad, og det tror jeg ikke norsk politi vil, sier han.

- Kan det bli streik?

- Streik kan ikke utelukkes. De uunnværlige har ikke fått kompensasjon for å være uunnværlige. Det er utvist ansvarlighet i lønnsoppgjøret i fjor, også av solidaritet for dem som har blitt stående utenfor arbeidslivet. Men så er det sånn at samfunnet har behov for et oppegående politi. Det må gjenspeiles i godtgjørelse. Hvis ikke blir det fagre ord og en hyggelig hyllest. Vi skal jobbe beinhardt for å sikre våre medlemmer et godt hovedtariffoppgjør, sier Bolstad.

LES OGSÅ: Skal gjennomgå politiets gradssystem

Powered by Labrador CMS