Mangel på våpeninstruktører gir utfordringer

Større politidistrikter gjør det vanskeligere å drive våpenopplæring i distriktenes ytterkant. Samtidig opplever Politihøgskolen (PHS) stor pågang til sine kurs for våpeninstruktører.

Publisert

På Helgeroa, noen kilometer utenfor Stavern, brytes stillheten av skarpe smell. 16 uniformerte polititjenestemenn og én -kvinne er samlet på en gruslagt lysning like ved en humpete skogsvei. Politihøgskolen (PHS) er på plass på sitt faste skytesenter i Larvik kommune.

– Ta et til, med begge øynene åpne denne gangen.

Et nytt skudd blir løsnet.

– Bra! Der ser du, det ble faktisk bedre med begge øynene åpne. Politioverbetjent Kai Inge Schaathun Larsen instruerer med et smil.

Han er fagkoordinator for våpen ved PHS, og leder kurset som går av stabelen disse hustrige novemberdagene. Kursdeltakerne kommer fra hele landet, og er selv våpeninstruktører i sine politidistrikter.

– Vi trener mye teknikk, men også pedagogikk og taktikk. Denne uka handler det om å forbedre deltakernes personlige egenskaper, innsikt og ferdigheter. De evaluerer også seg selv. Når en person konsentrerer seg om å skyte, har han samtidig minst to par øyne på seg som observerer og evaluerer. Til neste samling skal deltakerne også øve seg på å instruere store grupper, forklarer Schaathun Larsen.

POPULÆRT: Årlig er 1700- 1800 personer innom forskjellige skytekurs i regi av PHS, forteller politioverbetjent Kai Inge Schaathun Larsen.

Enhetlig opplæring

Målet med kursene er å sikre en god og enhetlig våpenopplæring i hele politiet, med bakgrunn i en felles norm satt av operativ seksjon ved PHS i samarbeid med lokale fagmiljøer.

– Dette handler om å øke deltakernes egenkunnskap, innsikt og ferdigheter. Vi jobber hele tiden for å gjøre treningen relevant opp mot reelle oppdrag, forteller instruktør Sondre Wold.

På skytebanen endres fokuset kontinuerlig underveis i kurset. Kursdeltakerne drilles i både øyeblikkskudd, skudd i bevegelse og skudd etter bevegelse.

– Vi sjekker grensen for hva de klarer å lykkes med. Vi er opptatt av at opplæringen skal være effektiv, hensiktsmessig og relevant, sier Schaathun Larsen.

En av kursdeltakerne denne uka, politiførstebetjent Andreas Sollie Woie fra Innlandet politidistrikt, er veldig fornøyd med det personlige utbyttet fra kurset.

– Jeg har blitt en bedre skytter gjennom god input og veiledning. Vi har blitt utfordret på teknikk og momenter underveis her, opplegget er mer systematisert, og det er en god plan for å komme fram til målet. Når jeg kommer tilbake til Innlandet kommer jeg til å legge opp våpenopplæringen ut ifra inputen jeg har fått her, sier Sollie Woie.

Han understreker at det ikke handler om å revolusjonere opplæringen.

– Det er snakk om små justeringer som jeg tror blir viktige. Vi gjør ikke veldig mye nytt, men har fokus på de riktige detaljene, og på rett veiledning til riktig tid, sier han.

Politiførstebetjent Arild Natland Berg fra Oslo politidistrikt, trekker fram pedagogikken i kurset.

– Hovedfokuset er å kunne lære andre å bli bedre skyttere. Vi blir flinkere til å se feil og gi riktige tilbakemeldinger, og mer bevisste på å se forbedringspotensialet i den enkelte skytter. Slik får vi bedre resultater. Det har vært et godt organisert kurs, med flinke instruktører, sier han.

LES OGSÅ: Et politiliv som skarpskytter

Krevende i distriktene

Gjennom operativ seksjon ved PHS, er Schaathun Larsen med på å arrangere våpenopplæring under en rekke forskjellige kurs og utdanninger i løpet av året. Erfaringen han har gjort seg, er at det absolutt er et behov for å trene opp flere våpeninstruktører til politidistriktene.

– Vi har årlig 1700-1800 personer innom forskjellige kurs, og vi får til stadighet meldinger om at de får for lite personlig veiledning. Det er nok en mangel på godkjente instruktører i politiet, og en mangel på ressurser avsatt til det. Vi merker stor pågang til disse kursene sammenlignet med tidligere år, sier politioverbetjenten.

En medvirkende årsak er politireformens inntog, med færre og større distrikter og lengre avstander. Det gjør det mer krevende å sikre denne opplæringen i politidistriktenes ytterkanter.

– Jeg er kjent med at flere på Vestlandet har kjørt rundt til hver en minste dal og krok med utstyret lastet opp i en tilhenger, sier Schaathun Larsen.

Natland Berg fra Oslo politidistrikt er av den samme oppfatningen.

– Det er ikke så mange instruktører, spesielt utenfor Oslo, mener han. 

Sollie Woie fra Innlandet politidistrikt bekrefter inntrykket.

– Vi har en utfordring med for få skyteinstruktører, sier han, og fortsetter:

– Fra Innlandet har vi flere instruktører på dette kurset. Å være instruktør er en viktig oppgave, og vi har et ønske om å øke kompetansen vår.

Digital læring

Operativ seksjon ved PHS produserer også egne instruksjoner, som instruktørmanualen og et nyutviklet e-læringsprogram for mannskaper ute i politidistriktene.

– E-læringen er kanskje det viktigste verktøyet mannskapene kan bruke. Det er et verktøy for den enkelte, som kan brukes litt avhengig av hvor mye tid de har til rådighet, forteller instruktør Wold, som har utviklet verktøyet.

Det digitale verktøyet bygger på den over 100 sider lange instruktørmanualen, og består blant annet av forklarende videosnutter som også er tilgjengelig på smarttelefoner.

– Vi er veldig opptatt av å kunne begrunne alle momenter vi trener på. Det er mange smådetaljer i våpentjenesten som til sammen betyr mye for god våpenbehandling, og det er mer motiverende å få ting forklart på denne måten, tror Wold.

LES OGSÅ: - Funksjonsfeil på pistolen skjer regelmessig

Powered by Labrador CMS