Politiet ikke tid til hyggeprat

Politidirektøren ber politifolk om å bruke tiden mellom "slagene" til å prate med folk. - Hvilken tid er det hun prater om? spør hovedtillitsvalgt ved Grønland politistasjon.

Publisert Sist oppdatert

I begynnelsen av desember presenterte politidirektør Ingelin Killengreen "politiets nye arbeidshverdag" for landets politimestre. Der la hun vekt på at politiet må prate mer med folk i "fredstid" - utenom oppdrag og i straffesaker. Dette fordi positiv politikontakt vil være med å forebygge kriminalitet og å løse flere saker. Det er særlig gruppene som har lav tillit til politiet, minoritetsbefolkningen og ungdom, som skal kontaktes hyppigere.

Politiet rundt om i Norges land oppfordres blant annet til:

  • Å gå ut av bilene sine og prate med folk.
  • Ta kontakt med folk når de går fotpatrulje.
  • Å ha en høflig og vennlig tilnærming.
  • Å forklare hvorfor de stopper for en prat.
  • Å håndhilse.
  • Å være bevist hvem de prater og hvorfor.
  • Ha en bevisst språkbruk.

Dermed utvides politimetodene som har vært tatt i bruk i pilotprosjektet "Trygghet og tillit", til å gjelde i hele landet (se faktaboks).

- Hvordan har vi kommet dit at det er nødvendig å gi politiet beskjed om noe som virker så selvsagt?

Jeg tror forklaringen ligger i at i en hektisk arbeidshverdag med ressursknapphet blir det kanskje en ekstra terskel å ha dialog med grupper man ikke kjenner så godt. Da er det enklere å prate med folk man kjenner kodene til. Når det kommer til dialog så gjelder det å trene. Dess mer man gjør det dess lettere og mer positivt blir opplevelsen av en slik dialog, sier Hege Høiland, prosjektleder for "Trygghet og tillit".

- Hvordan mener du politiet i en hektisk arbeidshverdag skal få tid til denne småpraten? Vil det følge ekstra ressurser med?

- Dette krever ikke ekstra ressurser, men det krever å bruke tiden man har innimellom oppdragene på en konstruktiv måte. Har man 15 minutter mellom to oppdrag så kan man like godt prate med noen som å gjøre ingenting, sier Høiland.

Hvilken tid?

Denne uttalelsen gjør Eldar Meling, politibetjent og hovedtillitsvalgt ved Grønland politistasjon oppgitt.

- Hvilken tid er det hun prater om? Mener hun vi skal bruke av den tiden vi har spisepause? Av den tiden hvor vi utfører nødvendig vedlikehold? Eller mener hun vi skal prioritere bort å patruljere i belastede områder for å henge på kjøpesenteret for å prate med folk?

Han peker på det er ingenting politiet heller ønsker enn å ha mer positiv publikumskontakt. Nå blir stort sett all kontakt politiet har med publikum gjennom oppdrag og i sammenheng med kriminalitet, mener han.

- Vi ønsker politidirektøren velkommen etter, for vanlig positiv dialog med publikum er noe alle som jobber på grasrota vet er viktig. Men vi ser også at vi i mindre og mindre grad har ledige stunder til denne normale kontakten med publikum. Killengreen må gjerne komme og være med oss på patrulje en lørdagskveld for å fortelle oss hvilke oppgaver vi skal nedprioritere slik at vi får frigjort tid til å gjennomføre dette viktige arbeidet i en ressursknapp politihverdag, sier Meling.

Powered by Labrador CMS