Bildet er et illustrasjonsfoto.
Bildet er et illustrasjonsfoto.

Gjennomgår praksis for operasjonssentralens bruk av sosiale medier

Etter en anmeldelse til Spesialenheten, har Politidirektoratet bedt alle politidistrikter gjennomgå rutinene.

Publisert

Politidirektoratet har bedt politidistriktene om å «straks gjennomgå operasjonssentralenes rutiner for bruk av sosiale medier for å hindre at taushetsbelagte opplysninger blir lagt ut».

Det kom fram i et skriftlig svar fra justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) publisert på Stortinget.no i går.

Svaret kom etter følgende spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG):

«Mener justisministeren noe bør gjøres med politiets bruk av sosiale medier, og vil hun foreta seg noe for å sikre at personvernet til de som er i møte med politiet i større grad enn i dag blir ivaretatt?»

Anmeldt til Spesialenheten

Bakgrunnen for spørsmålet var en konkret sak der operasjonssentralen i Oslo politidistrikt 10. april, etter at nødetatene hadde rykket ut til en tørrkoking, før de fulgte opp med en tweet om at de hadde funnet «litt narkotika, som det skrives anmeldelse på».

Denne tweeten er senere anmeldt til Spesialenheten for politisaker, for brudd på taushetsplikten.

«Å risikere at kontakt med politiet blir eksponert i unødig stor grad for omgivelsene kan svekke tilliten til politiet og øke terskelen for at mennesker oppsøker hjelp i fremtiden. Det er viktig at allmennhetens behov for informasjon om politiets aktivitet ikke går på bekostning av politiets taushetsplikt og personvernet til de som er i kontakt med politiet», skriver Berg i begrunnelsen for sitt spørsmål.

En viktig kanal

I svaret fra Mehl, innleder hun med å peke på nytteverdien av å bruke sosiale medier som en kanal for å nå publikum:

«Sosiale medier er blitt en viktig kanal for politiet for kommunikasjon med både publikum og media, herunder for å gi en mulighet til å følge med på å forstå pågående oppdrag og operasjoner», skriver statstråden.

Det finnes allerede retningslinjer for operasjonssentralenes bruk av Twitter, men som følge av at «det i senere tid har vært oppmerksomhet om bruk av Twitter i flere saker, har Politidirektoratet bedt politidistriktene om straks å gjennomgå operasjonssentralenes rutiner for bruk av sosiale medier for å hindre at taushetsbelagte opplysninger blir lagt ut», fortsetter Mehl.

Hun viser også til at Politidirektoratet har igangsatt et arbeid med å gjennomgå politiets bruk av sosiale medier med tanke på etterlevelse av kravene i personvernlovgivningen.

«Jeg er, som representanten Berg, opptatt av at politiets bruk av sosiale medier ikke svekker personvernet til de berørte. Jeg er derfor fornøyd med at direktoratet har satt i gang de nevnte gjennomgåelsene», skriver Justis- og beredskapsministeren.

Powered by Labrador CMS