Ida Melbo Øystese, politimester i Øst politidistrikt.
Ida Melbo Øystese, politimester i Øst politidistrikt.

Hvorfor har vi så få kvinner i politibilene?

Jeg synes det er nedslående at vi kun har 17 prosent kvinner i patruljeavsnittene i Øst. Vi har et potensial vi ikke får utnyttet og som kunne ha gitt oss enda bedre polititjenester.

Publisert

Tall fra opptaket til politihøgskolen i 2019 viser en historisk høy kvinneandel på like under 53 prosent. Dette høres jo fantastisk ut. Men hvordan står det egentlig til?

I Øst politidistrikt er det nå 26 prosent kvinnelige ledere med politiutdannelse og vi er på god vei til å nå målet om 30 prosent innen 2022. Men tall fra operativ virksomhet bekymrer meg. Operativ erfaring er viktig for å kvalifisere seg til politilederjobber. Andel kvinner som jobber i politipatruljen hos oss er kun 17,3 prosent, og 22,2 prosent av våre operasjonsledere er kvinner. 

Skal vi lykkes med å få flere kvinnelige politiledere, må vi begynne med førstelinjen.

Vi som jobber i politiet har et ansvar for å sikre og utvikle en best mulig polititjeneste for alle.

Komplementære egenskaper

Kvinner bringer viktige perspektiv, kunnskap og erfaring inn i sitt politiarbeid. Kvinner tilfører oppdragsløsningen andre egenskaper og erfaringer enn menn, og vice versa. For å utvikle en best mulig polititjeneste for samfunnet, må vi i større grad verdsette kvinner og menns komplementære egenskaper. At vi vurderer og håndterer operative hendelser fra ulike perspektiver, er en styrke og ikke svakhet.

Består patruljestyrken eller ledergruppen nesten utelukkende av menn, er sannsynligheten større for at vi får færre perspektiver med inn i oppgaveløsningen. 

Min bekymring er at manglende kjønnsbalanse påvirker de prioriteringer politiet må gjøre hver eneste dag.  Jeg har selv erfart hvor lett det er å mobilisere til ekstra innsats i store narkotikasaker, og hvor vanskelig det har vært å få til tilsvarende mobilisering i for eksempel voldtektssaker.

Skal vi lykkes med å få flere kvinnelige ledere, må vi derfor ta noen grep helt fra starten. Når andelen kvinner i operative stillinger er så lav, får vi en for ensartet og lite sammensatt gruppe å velge politiledere fra. 

Vårt ansvar

Når vi skal ansette ledere, opplever jeg altfor ofte at kvinnene av ulike årsaker ikke har kvalifisert seg gjennom relevante politistillinger i løpet av karrieren. Vi trenger ulike erfaringer, kunnskap og ferdigheter for å løse utfordringer også ute i gata. Folk er forskjellige, da må vi også være det. Jeg er helt overbevist om at ulike tilnærminger gir bedre løsninger.

Historien viser at endringer ikke skjer av seg selv. Etter å ha jobbet 25 år i politiet, har jeg flere ganger fått bekreftet at en ensartet ledelse bygger en ensartet kultur. Politiarbeid er en av de mest betydningsfulle oppgavene i vårt samfunn, og vår suksess er avhengig av individene som fyller politiets oppgaver.

Dette er årsaken til at vi trenger store og kvalifiserte grupper å rekruttere politiledere fra, med et mangfold av kvalifikasjoner og erfaring.

Vi må derfor ha vilje til å tilrettelegge og sørge for nødvendig fleksibilitet som møter våre ansattes ulike behov og livsfaser. Vi må blant annet bli flinkere til at kvinner kan bli i samme arbeidsmiljø og innenfor de samme arbeidsoppgavene ved graviditet. Det er også vårt ansvar at foreldrepermisjon ikke engang indirekte gir negative konsekvenser for kvinners karrierevei i det operative sporet.

Jeg synes det er nedslående at vi kun har 17 prosent kvinner i patruljeavsnittene i Øst.

Vi har et potensial vi ikke får utnyttet og som kunne ha gitt oss enda bedre polititjenester. Det er mitt ansvar sammen med ledere på alle nivå å jobbe for en bedre kjønnsbalanse i vårt ytterste ledd. 

LES OGSÅ: Svaret på hvorfor det er så få kvinner i UEH finnes i Buskerud, hvor det er flest

 

RETTING: I en tidligere versjon av innlegget sto det at under 10 prosent av operasjonslederne i Øst PD er kvinner. Dette var feil, og ble korrigert til det riktige tallet 22,2 prosent.