Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.

Sigve sier: 

Viktig med optimal beredskap nå og for framtida

For oss er det helt klart at de 400 stillingene må gjøres om fra midlertidige til faste stillinger. Det vil fortsatt være behov for disse dyktige politiutdannede når verden kommer mer i normalt gjenge igjen.

Publisert

Tida vi har stått og står midt oppi vil skrive seg inn i historiebøkene, og på en eller annen måte prege oss for alltid. Jeg vil benytte anledningen til å skryte av lokallagene våre, som har kastet seg rundt og gjort en formidabel jobb i denne tida. Tillitsvalgte og medlemmer har vært fleksible med tanke på arbeidssituasjon- og oppgaver, arbeidstid og arbeidslister. Og alle våre dyktige tillitsvalgte har vært på pletten for alle spørsmål medlemmene våre har hatt. I denne tiden har vi virkelig fått merke at samhold er vår styrke.

Jeg er også veldig stolt over hvordan ledelsen, både Politidirektoratet og Justisdepartementet, har tatt tak i denne situasjonen og tydeliggjort politiet som en viktig beredskapsetat.

Med den annerkjennelsen kommer også viktigheten av at beredskapen må være optimal og erkjennelsen av at beredskap koster. 

For å møte behovet for beredskapen er det snart ansatt 150 politiutdannede som skal bistå med indre Schengen grensekontroll, og det er lyst ut 250 stillinger som skal bidra i den tradisjonelle tjenesten i landets politidistrikter og særorganer. 

LES OGSÅ: Det er ikke private initiativ som skal sikre etaten smittevernutstyr

Oppbemanning

Vi i Politiets Fellesforbund har lenge påpekt behovet for en kraftig oppbemanning av norsk politi, og på mange måter er det synd at det måtte en verdensomfattende krise til før vi ble hørt, men vi mener disse ansettelsene er en erkjennelse av at beredskapen ikke har vært god nok til å håndtere større hendelser.

For oss er det derfor et helt klart og tydelig budskap at disse stillingene må gjøres om fra midlertidige til faste stillinger. Det vil fortsatt være behov for disse dyktige politiutdannede når verden kommer mer i normalt gjenge igjen.

For mange av de ferdigutdannede ved Politihøgskolen blir stående uten jobb etter endt utdannelse, og det er derfor det er mulig å finne så mange politiutdannede som det nå trengs på kort tid. Det er viktig at alle disse får jobb i politiet. Dette må til for å nå den politiske målsettingen om to politifolk per 1000 innbyggere.

Stillingene må fullfinansieres fra staten. Vi kan ikke akseptere at politidistrikter og særorganer, som allerede har stramme budsjetter, skal sitte igjen med regningen.

Politiets Fellesforbund mener derfor det er tid for at også beredskapen til norsk politi sikres gjennom regjeringens krisepakker, og har levert innspill til framtidige tiltakspakker. I all hovedsak ber vi om 698 millioner kroner for å nå den politiske målsetningen om 2 politifolk per 1000 innbyggere for å sikre beredskapen nå og fremover. Det er et behov for økt økonomisk handlingsrom i politiet, både i politidistrikter og særorganer, for å sikre beredskapen. 

LES OGSÅ: Koronaens pris - Store etterspill for politiet

Menneskelig kapital

Den tiden vi nå står i gir oss også en forverring i noen typer kriminalitet. Blant annet vet vi at mange bruker koronakrisen og den økonomiske usikkerheten til svindelforsøk og annen økonomisk kriminalitet. Og i en mer lukket hverdag, hvor man i større grad holder seg innendørs og hjemme, er arbeidet opp mot de mest sårbare i samfunnet viktigere enn noen gang. Barn og unge som utsettes for overgrep og omsorgssvikt, eller vold i nære relasjoner er vanskeligere å oppdage nå. Dette er oppgaver politiet allerede bruker store ressurser på – og det skal og må vi fortsette med.

Det kommer også en tid etter koronapandemien, og det blir viktig å tenke fremover. Politiets Fellesforbund har laget en programpakke med de sakene som vi mener er de viktigste politikerne våre må satse på fremover for en best mulig rustet politietat. Dette har vi spilt inn til flere politiske partier den siste tiden.

Vi må bygge en robust politietat, med en god sammensetning av kompetanse, beredskapen på være sikret og herunder også kostnadene til å sørge for at både den spisse beredskapen og hverdagsberedskapen er optimal. Her er også saker som er viktig for å sikre våre medlemmers ve og vel fremover, som yrkesskadeerstatning og anonymitet.

Jeg mener det vil være viktig med økt fokus på den menneskelige kapitalen i politiet fremover. 

LES OGSÅ: Kjære medmenneske, - det er nå det gjelder

Powered by Labrador CMS