Åpent brev til justisministeren:

Utdannet til arbeidsledighet?

«Jeg forventer at myndighetene har tatt innover seg situasjonen i arbeidsmarkedet og at våre utfordringer som jobbsøkere blir anerkjent».

Publisert Sist oppdatert

Jeg er én av 2020-kullets 730 studenter ved Politihøgskolen som skal motta vitnemål i juni. Selv om studietiden er over, og arbeidslivet står for tur, har jeg fortsatt til gode å føle genuin glede og lettelse over å kunne kalle meg ferdig utdannet politi. Arbeidsmarkedet er snevert og ansettelse føles uoppnåelig.

Mange frykter at de har utdannet seg til arbeidsledighet.

På den digitale vitnemålsutdelingen vil vi motta hilsninger fra politidirektøren og statsråd, og dette har jeg store forventninger til. Jeg forventer blant annet at myndighetene har tatt innover seg situasjonen i arbeidsmarkedet og at våre utfordringer som jobbsøkere blir anerkjent.

Ingrid Bårdli Viken, tredjeårsstudent ved Politihøgskolen.
Ingrid Bårdli Viken, tredjeårsstudent ved Politihøgskolen.

Politihøgskolen scorer høyt på studiebarometeret år etter år. De har både hatt de mest fornøyde studentene på landsbasis, og de mest flittige. Vi er rett og slett en stor gjeng strebere som ønsker de beste resultatene. Vi får god støtte og oppfølging fra lærere og praksisveiledere. Jeg tør påstå at det meste ligger til rette for at vi skal bli kompetente politibetjenter den dagen vi går inn i arbeidslivet.

For knapt ett år siden skrev Politiforum en artikkel om at det dårlige jobbmarkedet påvirker samholdet på Politihøgskolen. Det gir en sterk konkurransementalitet på skolen, hvor alle prøver veldig hardt å være best, fordi vi vet at det er få av oss som får jobb. Resultatet blir et kompetitivt miljø hvor det viktigste blir å klare seg selv. Det er ikke et godt utgangspunkt for kollegialt samarbeid i fremtiden.

LES OGSÅ: Frykter at samholdet slår sprekker

Konkurrerer med tidligere kull

I dag står 700 motiverte og kvalifiserte nyutdannede politibetjenter og kniver om de få sommerjobbene og vikariatene som er tilgjengelige. Utfordringen vår er at vi ikke bare konkurrerer med hverandre, men også med de fra tidligere kull som heller ikke har fått politijobb enda. Ifølge statistikk over uteksaminerte fra Politihøgskolen som har stilling i politiet, har omlag 45% fra 2019-kullet jobb i politiet per 31.03.2020. Fra 2018-kullet er det ca. 80% som har politijobb.

Korona-utbruddet medførte et behov for å styrke beredskapen midlertidig og det ble opprettet 400 nye politistillinger. Det er bemerkelsesverdig at det var mulig å ansette så mange kvalifiserte polititjenestepersoner på kort tid. Det viser bare hvor stor arbeidsledigheten er blant ferdig utdannede politifolk.

Det er bemerkelsesverdig at det var mulig å ansette så mange kvalifiserte polititjenestepersoner på kort tid. Det viser bare hvor stor arbeidsledigheten er blant ferdig utdannede politifolk.

I flere år har målet om to politifolk per tusen innbyggere vært styrende for utviklinga av norsk politi. Sigve Bolstad, leder for Politiets fellesforbund, har uttrykt at de 400 nye ansettelsene i forbindelse med korona-pandemien må bli faste dersom politidekningen skal være på et minimumsnivå innen utgangen av 2020.

Opprettelsen av korona-stillingene var uten tvil svært positivt for de fra tidligere kull som ikke hadde politijobb. Men slik jeg ser det har ikke korona-stillingene gagnet 2020-kullet på noe vis. De som søkte på stillingene fikk avslag, i tillegg til at mange av distriktene fikk redusert behov for sommervikarer på grunn av korona-stillingene.

Forslag om at private utfører politioppgaver

Situasjonen vår kan bli ytterligere forverret dersom forslaget om å la private utføre politioppgaver blir vedtatt. Stortingsmeldingen som kom denne uken innebærer blant annet forslag om at vektere og sivilt ansatte i større grad bør gjøre fangetransporter og vakthold i rettssaker. Det skal frigjøre politiet til å drive med for eksempel etterforskning i stedet.

Mange har reagert på dette forslaget og det fryktes at behovet for polititjenestepersoner blir redusert. I en situasjon hvor så mange kvalifiserte polititjenestepersoner er uten jobb bør man ikke flytte arbeidsoppgaver fra politietaten til private.

Avisen iFinnmarken skrev nylig en artikkel hvor politimester Hætta fortalte at det er ca. 20-30 vakante stillinger i Finnmark Politidistrikt til enhver tid. De har mange ledige stillinger, men har ikke økonomi til å ansette noen i disse stillingene.

I 2017 hevdet Høyre at det ble tilført 1800 nye stillinger i løpet av de første fire årene med Høyre i regjering. Samt at de skulle ansette 1500 nye om de ble sittende i regjering. Arbeidsledigheten blant ferdigutdannede politifolk aldri vært høyere enn nå. Det hjelper ikke at det opprettes mange stillinger, dersom det ikke bevilges penger til å ansette noen i stillingene.

LES OGSÅ: Færre nyutdannede har jobb i politiet

Mange dyktige politifolk

For oss som er nyutdannede er det svært få stillinger å søke på. Når det skal ansettes folk i politibetjent 1-stillinger er det ofte mer enn 500 søkere. Som eksempel kan jeg nevne at et sommervikariat i Sør-Øst Politidistrikt hadde 652 søkere på April i år.

Det er forståelig at mange mister motivasjonen i jobbsøkingsprosessen fordi jobbene virker uoppnåelige.

2020-kullet er mer enn klar for å komme i gang, og det klør i fingrene etter å få jobberfaring. Per dags dato ser det veldig mørkt ut for politikarrieren som vi har drømt om. Det er veldig synd å skulle gå glipp av såpass mange dyktige potensielle politifolk. På vegne av meg selv og andre som er i samme situasjon retter jeg følgende spørsmål til deg som justisminister og øverste leder for politietaten – hva er planen din for oss?

LES OGSÅ: Gikk ut av PHS i 2017 – står ennå uten fast jobb: – Jeg rykker bare bakover i køen

Powered by Labrador CMS