KLARE TIL TJENESTE: Bildet er tatt under avslutningsseremonien for 2019-kullet i Oslo. ved årsskiftet var 36,1 av dem i jobb i politiet.
KLARE TIL TJENESTE: Bildet er tatt under avslutningsseremonien for 2019-kullet i Oslo. ved årsskiftet var 36,1 av dem i jobb i politiet.

Færre nyutdannede har jobb i politiet

Ved årsskiftet hadde 36,1 prosent av politistudentene fra 2019-kullet jobb i politietaten. Det er langt færre enn andelen fra tidligere årskull.

Publisert

To av tre fra 2019-kullet har ikke stilling i politiet ved årsskiftet. Det viser Politidirektoratets oppdaterte tall for hvor mange av de som ble uteksaminert fra Politihøgskolen i fjor, som hadde jobb 31. desember. 

Ifølge tallene var 36,1 prosent av de som gikk ut av Politihøgskolen i 2019, ansatt i en politistilling ved årsskiftet. Dette inkluderer vikariater og midlertidige stillinger. Dette utgjør 231 personer, og er en økning på åtte prosent fra september. 

Likevel er dette langt bak andelen fra tidligere kull, målt seks måneder etter at de gikk ut av Politihøgskolen. Blant de som gikk ut i 2018, hadde 65 prosent jobb i politiet et halvt år etter at de var ferdig. For 2017-kullet var andelen 72 prosent. Også for 2016-kullet, hvor ansettelsene stoppet opp utover høsten, hadde nærmere 52 prosent jobb i politiet seks måneder etter at de var uteksaminert. 

Mange av dem som gikk ut av Politihøgskolen i fjor sommer jobber i vikariater og midletidige stillinger. Av de 36,1 prosentene som har politijobb, er det kun 19,6 prosent av disse igjen som  var fast ansatt i en politistilling per 31. desember.

Det tilsvarer drøyt 7 prosent av det totale 2019-kullet.

LES OGSÅ: Frykter at samholdet slår sprekker

100 millioner til nyutdannede

Samtidig som andelen politistudenter med jobb i politiet synker, opplyser Politidirektoratet at det settes av 100 nye millioner kroner til å ansette nyutdannede i løpet av 2020. Dette skal holde til å ansette 174 nyutdannede fra Politihøgskolen. 

Politidirektoratet skriver at med denne bevilgningen skal det legges til rette for at etaten skal nå målet om to politi per tusen innbyggere i løpet av året. 

- Bemanningen i politiet øker og det er vi glade for. En fortsatt styrking av politiet er viktig for at vi kan settes i bedre stand til å møte innbyggernes forventninger, sier politidirektør Benedicte Bjørnland, i en pressemelding. 

- Bekymret

Fungerende rektor Tor Tanke Holm ved Politihøgskolen sier i en pressemelding at han er bekymret, men også glad for den ekstra innsatsen som nå settes inn.

- Fra høgskolens side understreker vi viktigheten av at flest mulig som har fullført Politihøgskolen kommer raskest mulig i jobb. Slik sett er status fra årsskiftet en bekymring. Jobbutsikter er viktig både for studentenes motivasjon, og for fremtidig rekruttering til politiutdanningen. Beslutningen om at direktoratet nå setter inn ekstra midler for å korte ned ventetiden er positive. Nyutdannet politi er klare til innsats, både samfunnet og etaten trenger disse på plass så raskt som mulig, sier han. 

LES OGSÅ: Politistudentene er igjen landets mest fornøyde