Wenche Johre leder arbeidet med å spørre innbyggerne i Oslo politidistrikt. Målet er lure innspill til valg av nye bygg for Oslo-politiet.
Wenche Johre leder arbeidet med å spørre innbyggerne i Oslo politidistrikt. Målet er lure innspill til valg av nye bygg for Oslo-politiet.

Folk flest får si sin mening når Oslo-politiet skal ha nye bygg

Politiet intervjuer innbyggere, næringsliv og organisasjoner før de skal bestemme seg for hva slags bygg de vil ha i framtiden.

Publisert

Oslo-politiet skal i årene som kommer skal vurdere hva slags bygg de trenger. Fram mot 2030 skal 20 leieavtaler vurderes, og trolig vil de ulike delene av hovedstadspolitiet samles på færre steder.

Som et ledd i beslutningene, gjør Oslo politidistrikt noe de ikke har gjort før: De spør de som bor i byen om hva de trenger av polititjenester.

– Politiet er dyktige på å vite hva man selv ønsker i nye bygg og tror kanskje de vet hva innbyggerne har behov for. Nå vil vi ikke bare tro, men faktisk spørre de rundt oss om hva de ønsker seg, sier Wenche Johre, prosjektleder i Oslo politidistrikt.

Derfor sitter i disse dager folk som bor i Oslo i samtalegrupper. Politiet håper svarene derfra skal gi dem svar på hva slags behov innbyggerne har.

– Ved å bruke et analyseselskap spør vi innbyggerne både gjennom fokusgrupper, og seinere gjennom en kvantitativ undersøkelser. For eksempel spør vi om hva god tilgjengelighet betyr for dem og når de har behov for å besøke politiet i en framtid der vi er enda bedre rustet digitalt. Svarene vil vi omsette til bygningsmessige behov i en rapport som skal leveres ved årsskiftet, forteller Johre.

LES OGSÅ: Vil vurdere Oslo-politiets mange bygg - og spare 40 millioner kroner.

Spør næringsliv, frivillige og andre land

Det er ikke bare befolkningen som blir involvert når Oslo-politiet aktivt har bestemt seg for å spørre og lytte. Også næringslivsorganisasjoner, samfunnsaktører innen kriseledelse og offentlig forvaltning og frivillige organisasjoner, har blitt hørt.

– Vi har holdt workshops med disse gruppene, og før det så vi også til beste praksis i andre land. Vi har sett til Nederland, Sverige, Danmark og Finland, og lært både av ting som er gjort riktig og galt, sier Johre.

Slik ser politiets 'mobile media lab' ut i Nederland, der publikum kan inviteres inn for å gi innspill til politiet.
Slik ser politiets "mobile media lab" ut i Nederland, der publikum kan inviteres inn for å gi innspill til politiet.

Danskene har sin egen «borgerservicesjef». Nederlandsk politi har jevnlige møter med innbyggere, og har til og med kjøpt en egen buss som politiet kan leie lokalt og invitere publikum inn i, for å få innspill til utvikling av politietaten.

– Jeg tror vi vil se flere eksempler i årene som kommer på at vi vil lytte mer til borgerne. De gir innspill, og vi vil kunne dokumentere at vi har tatt hensyn til innspillene fra samfunnet rundt oss i våre beslutninger.

– Har dere mål om å bruke svarene dere nå får, til mer enn bare bygningsmasse?

– Jeg tror vi får funn som går langt utover bygningsløsninger. Jeg tror ledere og andre for eksempel vil få svar når det kommer til forventningene folk har til politiet, sier Johre.

Nederlandsk politi spør innbyggere i alle aldre.
Nederlandsk politi spør innbyggere i alle aldre.
Powered by Labrador CMS