Kritisk innsikt i ledelse

Publisert Sist oppdatert

Kirkhaug bruker begrepet lederskap i boka. Det omfatter både den relasjonelle og de administrative funksjonene i lederstillinger. Forfatteren presenterer lederskap som et fag som både kan og må læres. Dette er ingen oppskriftsbok, men den gir en kritisk innsikt i fagfeltet. Forfatteren viser lederskapets elementer, betingelser og mål i en oversiktlig modell. Han skiller mellomtrekkved lederen,oppgaver og pliktersom ligger til lederrollen,verktøy, orienteringogopptreden.

Forfatteren beskriver en teoretisk plattform, og han skriver om tradisjonelle og nyere definisjoner av lederskap. Makt og tillit er sentrale elementer. I den sammenheng peker han på hva han interessant kallerde seks lederskapssyndene. Lederskap og trekk ved ledere omhandles også. Lederatferd har tradisjonelt vært identifisert ved hva lederen er opptatt av og orienterer seg. Her finner vi også ledersjekklista, og forfatteren skriver om organisatoriske betingelser for lederskap. «Har vi behov for lederskap?» spør forfatteren. Han argumenter for og mot, men konkluderer med at det er behov for lederskap.

Lederskap, person og funksjon - Rudi Kirkhaug 2
Lederskap, person og funksjon - Rudi Kirkhaug 2

Kirkhaug presenterer lederskapets ti bud. Her skal jeg kort nevne et av dem. Bud nummer én lyder: «Du skal være et forbilde».

Boka gir et meget godt innblikk i betingelsene for å utøve lederskap. Forfatteren gir i denne velskrevne og kunnskapsbaserte boka en solid plattform for ledere til å forstå og utvikle sitt lederskap. Jeg anbefaler politiledere denne boka.

Tittel: Lederskap, person og funksjon

178 sider. Utgis av Universitetsforlaget.

Forfatteren: Rudi Kirkhaug er professor ved Universitet i Tromsø. Han er mangeårig næringslivsleder og styreleder. Han har undervist på ledelsesutdanningen LOU-II ved Politihøgskolen gjennom mange år.