Ap-lederen: – En reform som ser ut til å spore av midtveis, kan man ikke hente ut gevinster av

Jonas Gahr Støre brukte den første dagen etter fremleggelsen av statsbudsjettet, på å besøke politiet i Øst politidistrikt.

Publisert

– Jeg synes det er en rar tilnærming. En reform som sporer av midtveis, som det ser ut som det er fare for nå, den kan man ikke hente gevinster ut av. Den må man trygge, svarer leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre, på spørsmål om hva han synes om at regjeringen trekker 51 millioner ut av politibudsjettet som en «gevinst» fra Nærpolitireformen.

I går fikk regjeringens forslag til statsbudsjett det glatte lag av blant annet fagforeningslederne i politiet. I dag besøkte mannen som kan bli Norges nye statsminister de ansatte og tillitsvalgte i Øst politidistrikt.

Der fikk Støre høre om den økonomiske situasjonen politidistriktet står i – en situasjon som er preget av alt annet enn overflod og gevinster. Blant punktene de lokalt tillitsvalgte løftet fram på politistasjonen i Ski, var følgende:

  • På grunn av manglende ressurser til å ansette sivile, blir politiansatte satt til sivile oppgaver. I Øst er 40-50 politifolk ansatt i reine sivile stillinger - samtidig som de telles med i økende dekningsgrad og snart to politifolk per tusen innbyggere.
  • Operasjonssentralen har få patruljer å sende ut på oppdrag. Patruljene skal bruke mer tid på stedet enn før, men må ofte avbryte etterforskningen på stedet for å rykke ut til nye hendelser.
  • Å heve kvaliteten på politiets etterforskere og patruljer koster mye, samtidig som det ikke er midler til å erstatte dem mens de deltar på kompetanseheving. 
  • Politiet må flytte etterforskere bort fra prioriterte områder, for å bruke dem på andre prioriterte områder.

Resultatet vises i et stadig økende antall restanser. I dag kom det tall fra Politidirektoratet som viste at Øst politidistrikt bruker 326 dager i snitt på å etterforske voldtektssaker. I fjor brukte distriktet 185 dager i snitt. Kravet er på 130 dager.

Nestleder i Politiets Fellesforbund i Øst, Espen Orud, sier mangelen på ressurser rammer distriktet over hele fjøla.

– Dette går videre utover forebyggende tilstedeværelse ute i distriktet. Vi avdekker hull som følge av at vi måler for eksempel restanser og saksbehandlingstid. Det gjør at vi flytter ressurser fra andre deler av politiet for å tette dem. Det er gjerne mindre målbare deler av politiet som rammes, som den forebyggende effekten av å ha nok patruljebiler ute i distriktet, sier Orud.

Det var de tillitsvalgte og de ansatte selv som måtte fortelle Ap-toppene om tilstanden i distriktet. Politimester Steven Hasseldal befant seg i etasjen over, men stilte ikke opp.

Justiskomiteens leder Lene Vågslid og Jonas Gahr Støre, begge fra Arbeiderpartiet, snakket med tillitsvalgte og ansatte. Espen Orud og Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund i bakgrunnen.
Justiskomiteens leder Lene Vågslid og Jonas Gahr Støre, begge fra Arbeiderpartiet, snakket med tillitsvalgte og ansatte. Espen Orud og Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund i bakgrunnen. 

– Svikter på nærhet og trygghet i hverdagen

Arbeiderparti-leder Støre mener regjeringen med sitt statsbudsjett ikke gjør nok for å sikre folks trygghet. Han mener både sykehus, eldreomsorg og politiet lider av skattekutt.

– I politiet har vi en reform som skal gi bedre kvalitet, men også som skal gi et politi som er nært folk og gir trygghet i hverdagen. Der svikter det. Det fikk jeg høre her også. Det er rett og slett for lite kapasitet. Politifolk blir sittende med sivile oppgaver i stedet for å være ute å løse oppgaver som er viktige for folk. Det vil vi gjøre noe med, sier Støre.

Han mener det er feil av regjeringen å bare bevilge 50 millioner til å bemanne opp politiet. Tidligere har regjeringen bevilget over 160 millioner hvert år, men nå må distriktene bruke eksisterende midler på å øke politibemanningen.

Støre fikk høre om hverdagen til etterforskere som var samlet til kurs i et av distriktets møtelokaler.
Støre fikk høre om hverdagen til etterforskere som var samlet til kurs i et av distriktets møtelokaler.

– Det er klart det er feil vei å gå. I dette området ser vi at restansene øker. Det betyr at sakene ikke blir behandlet, og ofte at de blir henlagt. Det går utover min og din sikkerhet. Det må flere folk til, og flere folk på rett sted, sier Støre.

– Er dette noe dere kan love å ta med i deres alternative budsjett?

– Ja, vi vil legge inn mer ressurser i denne fasen av denne fasen av politireformen, for å sikre at det blir ivaretatt. Vi prioriterer det opp. Det har med tryggheten i hverdagen å som kan være like grovtgjøre.

Prioriterer bort regjeringens prestisjeprosjekt

Roy Taranger, miljøkoordinator i Øst politidistrikt, må se etterforskere forsvinne fra ett prioritert område til et annet.
Roy Taranger, miljøkoordinator i Øst politidistrikt, må se etterforskere forsvinne fra ett prioritert område til et annet.

At politidistriktene prioriterer mellom alvorlige saker, har lenge vært kjent. I Øst politidistrikt prioriteres for eksempel vold i nære relasjoner opp når det er barn til stede, mens vold i nære relasjoner uten barn, havner i køen for mer tradisjonell etterforskning.

Det på tross av at volden kan være minst like grov.Det går utover nattesøvnen til etterforskere, sier tillitsvalgte.

I Øst politidistrikt går prioriteringene også utover regjeringens andre prestisjeprosjekter. Regjeringen har de siste årene opprettet dyrepoliti i stadig flere politidistrikter. I statsbudsjettene har politi som skal slå ned på kriminalitet mot dyr og miljø fått øremerkede midler.

– De to etterforskerne vi har i det som kalles dyrepoliti, er flyttet til å behandle voldtekter. Man tar fra ett kriminalitetsområdet for å slukke brann på et annet sted. Det kan være riktig, men at man tar etterforskere fra regjeringens eget prosjekt, er jo et signal om at det står dårlig til, sier Roy Taranger, miljøkoordinator i Øst politidistrikt.

– Vi støttet intensjonen med nærpolitireformen. Nå ser det ut til at regjeringen beveger seg mer og mer bort fra den, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.
– Vi støttet intensjonen med nærpolitireformen. Nå ser det ut til at regjeringen beveger seg mer og mer bort fra den, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Og det rammer også andre etater.

– Mattilsynet har bygget seg opp for å kunne samarbeide med oss om dette. Nå går det utover dem, og det virker temmelig spesielt at politiet bare trekker seg ut av arbeidet en periode.

Mener intensjonene med reformen brytes

Da Stortinget åpnet forrige uke, gikk justiskomiteens leder Lene Vågslid (Ap) hardt til verks mot resultatene fra politireformen. I trontaledebatten sa hun at løftet Stortinget hadde gitt til innbyggerne gjennom Nærpolitireformen, om styrking av de gjenværende tjenestestedene og det lokale politiet, er brutt. 

Arbeiderpartiets leder sier seg enig med partikollegaen i at reformen tar en annen retning enn tenkt.

– Stiller Arbeiderpartiet seg fortsatt bak reformen?

– Det som var intensjonen med reformen stiller vi oss bak, men vi mener regjeringen med måten de følger den opp på, er i ferd med å bevege seg bort fra den.

Politiforum rettet i går intervjuforespørsel og spørsmål til politisk ledelse i Justis- og beredskapsdepartementet. De har ikke svart på henvendelsene.

Powered by Labrador CMS