Tilliten til politiet er gjennomgående god, viser tall fra Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020. Her en patrulje i Oslo sentrum i forbindelse med Nobelprisutdelingen i 2021.
Tilliten til politiet er gjennomgående god, viser tall fra Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020. Her en patrulje i Oslo sentrum i forbindelse med Nobelprisutdelingen i 2021.

Ny undersøkelse: Eldre kvinner har høyest tillit til politiet

Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020 viser at tilliten til politiet gjennomgående er god. Det samme gjør politiets innbyggerundersøkelse 2021.

Publisert Sist oppdatert

Nasjonal trygghetsundersøkelse, som er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet, baserer seg på intervjuer med 24.163 personer i alderen 16 til 84 år.

Intervjuene ble gjennomført av forskere fra OsloMet våren 2021. Nasjonal trygghetsundersøkelse ble gjennomført for første gang i fjor.

Den andre undersøkelsen, Politiets innbyggerundersøkelse, er utført i perioden 31. august til 22. november 2021 av Norsk Gallup, på vegne av Kantar.

Undersøkte tilliten

Nasjonal trygghetsundersøkelse kartla blant annet tilliten til politiet, rettsvesenet og helsevesenet, og konklusjonen var at den er «svært høy» blant alle grupper.

Den gjennomsnittlige tilliten til politiet er 7,5 på en skala fra 0 (ingen tillit) til 10 (full tillit).

Rettsvesenet og helsevesenet skårer henholdsvis 7,53 og 7,91.

Til sammenligning viser politiets egen innbyggerundersøkelse for 2020 at 82 prosent av innbyggerne hadde stor (49 prosent) eller svært stor tillit (33 prosent) til politiet - en økning fra 79 prosent i 2019 og 77 prosent i 2018.

Lavest hos unge menn

I Nasjonal trygghetsundersøkelse er det kvinner i alderen 75-85 år som har høyest tillit til politiet, tett fulgt av kvinner i alderen 65-74 år.

Tillitsskåren er der henholdsvis 8,1 og 8,0.

Lavest tillit har politiet blant menn i alderen 25-44 år. Der er skåren på 6,8.

Undersøkelsen viser videre at tilliten til politiet er høyere blant personer med høy utdannelse, noe som også gjenspeiles i politiets egne innbyggerundersøkelser.

Personer med innvandringsbakgrunn (dem selv, far eller mor) har også noe lavere tillit til politiet enn øvrige, viser trygghetsundersøkelsen. De to gruppene skårer henholdsvis 7,34 og 7,52 på tillitsskalaen.

Innbyggerundersøkelsen

Politiets innbyggerundersøkelse viser også at tilliten til politiet er høy. Her svarer 72 prosent at det er lett å komme i kontakt med politiet ved behov. Det er en fremgang på fire prosentpoeng fra 2020.

61 prosent mener politiet kommer raskere til stedet ved akutt behov for hjelp. Dette er også en fremgang på ett prosentpoeng fra 2020.

Men her er det forskjell på kommunene. Mens 66 prosent i store kommuner er helt eller delvis enig i at politiet kommer raskt til stedet, svarer henholdsvis 55 og 39 prosent det samme i mellomstore og små kommuner.

Totalt svarer 59 prosent også at de mener politiet regelmessig er synlige i lokalmiljøet, en oppgang på tre prosentpoeng fra undersøkelsen i 2020.

Her er det også forskjell på små og store kommuner. I små kommuner er 46 prosent helt eller delvis enig i at politiet er regelmessig synlig i lokalområde. I mellomstore og store kommuner er svarprosenten henholdsvis 57 og 62.

- Vi ser fra undersøkelsen at det er til dels store variasjoner av hva slags inntrykk man har av politiets tilstedeværelse og tilgjengelighet i små, mellomstore og store kommuner. De to siste årene har fokus vært å øke antall politifolk lokalt. Selv om de overordnede resultatene kan indikere at vi beveger oss i riktig retning, viser tallene på kommunenivå at dette er et arbeid som må vi fortsette med i årene som kommer, sier politidirektør Benedicte Bjørnland, i en pressemelding.

Fysisk og digital trygget

I innbyggerundersøkelsen svarer 93 prosent av innbyggerne at de føler seg ganske eller meget trygge i sitt nærområde. Følelsen av trygghet er størst i store kommuner, og lavest i små kommuner.

Innbyggerne som svarte på undersøkelsen sier også at de føler seg mindre trygge i forbindelse med digitale tjenester, og har noe mindre tillit til politiets evne til å håndtere hendelsene. Her svarer 71 prosent av de føler seg meget trygge eller ganske trygge. Rundt en av tre er bekymret for ID-tyveri og svindel på internett.

-Politiet skal være tilgjengelig for innbyggerne der de er, både fysisk og digitalt. Når folk er på internett, så må de også kunne komme i kontakt med politiet der. Innbyggerne ønsker å kunne løse flere oppgaver knyttet til politiets tjenester på nett – og det skal vi tilrettelegge for i enda større grad fremover. Vi ønsker at folk skal kunne komme i kontakt med oss fysisk ved behov, og digitalt når de kan, sier Bjørnland.

Innbyggerundersøkelsen viser også at det er en svak nedgang i tilliten samlet sett fra 2020 til 2021. Antallet som svarte at de hadde svært stor eller ganske stor tillit til politiet var på 80 prosent i 2021. I 2019 svarte 79 prosent det samme, mens det i 2020 var 82 prosent som svarte at de hadde svært stor eller ganske stor tillit til politiet.

-Nesten fire av ti oppgir at politiets omtale i media er avgjørende for tilliten de har til politiet. Med det bakteppet, er det flere enkeltsaker og hendelser som har vært omtalt i 2021, hvor politiet har fått kritikk som kan ha påvirket disse tallene. Eksempelvis har politiets håndtering av noen profilerte eldre straffesaker vært mye omtalt, og vi utelukker ikke at det kan ha bidratt til fjorårets svake nedgang i tillit, forklarer Bjørnland.

LES OGSÅ: Tilliten til politiet øker

Powered by Labrador CMS