Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund, ser ikke at dette budsjettet øker muligheten for faste stillinger for deres medlemmer.
Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund, ser ikke at dette budsjettet øker muligheten for faste stillinger for deres medlemmer.

- Dette budsjettet setter oss ikke i bedre stand til å løse samfunnsoppdraget

Politiets Fellesforbund er skuffet over årets statsbudsjett. - Kritikkverdig at statsbudsjettet ikke innebærer en reell økning av politibudsjettet, sier PF-leder Unn Alma Skatvold.

Publisert

Unn Alma Skatvold, leder i Politiets Fellesforbund, er ikke veldig imponert over regjeringens bevilgninger til justisfeltet under fremleggelsen av neste års statsbudsjett.

- Vi er i en usikker økonomisk og sikkerhetsmessig situasjon. I urolige tider er det ekstra viktig å ivareta sikkerheten og tryggheten for befolkningen. Vi ser at Forsvaret får en stor budsjettøkning, og det er nødvendig i den tiden vi står i. Men sett i lys av den senere tids diskusjon om viktigheten av totalberedskapen i Norge, finner Politiets Fellesforbund det kritikkverdig at statsbudsjettet ikke innebærer en reell økning av politibudsjettet, sier Skatvold.

LES OGSÅ: Slik blir politibudsjettet for 2023

Hun legger til at de ikke kan se at budsjettforslaget gjør det mulig å opprettholde inneværende års aktivitet. Skatvold frykter derfor at de midlertidige politistillingene ikke blir videreført og at flere ferdigutdannede politifolk går ut i arbeidsledighet.

- Det er ikke noe betydelig nedtrekk i politibudsjettet for neste år, som andre sektorer får. Det er mer en opprettholdelse av dagens situasjon. Men jeg er bekymret for alle de midlertidige ansettelsene vi har, og jeg ser ikke at dette statsbudsjettet øker muligheten for faste stillinger for våre medlemmer, sier Skatvold.

Politiets Fellesforbund mener også at Hurdalsplattformens intensjoner om å styrke polititjenesten med forbyggende enheter, flere oppgaver og ressurser, og å sikre en minimumsbemanning per tjenestested, ikke innfris med dette politibudsjettet.

- Kriser er blitt den nye hverdagen til norsk politi. Nå står vi i enda en ekstraordinær situasjon. Vi gjenfinner ikke Hurdalsplattformens løfte om å styrke politiberedskapen i hele landet. Politiets Fellesforbund mener derfor at konsekvensene av budsjettforslaget ikke styrker grunnberedskapen i norsk politi, sier hun.

LES OGSÅ: - Ikke noe jubelbudsjett

Powered by Labrador CMS