IKKE NOK: Leder av justiskomiteen, Per Willy Amundsen, mener statsbudsjettet for 2023 ikke er noe å juble over for politiet.
IKKE NOK: Leder av justiskomiteen, Per Willy Amundsen, mener statsbudsjettet for 2023 ikke er noe å juble over for politiet.

- Ikke noe jubelbudsjett

Leder av justiskomiteen, Per Willy Amundsen, frykter realiteten av årets politibudsjett er en svekkelse av politiet.

Publisert

Selv om Per Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet enda ikke har rukket å gå igjennom alle detaljer av det ferske statsbudsjettet, er han så langt ikke imponert. Han mener utgangspunktet for budsjettet er at politiet blir svekket, da det ikke spyttes inn nok friske penger.

- Jeg synes ikke dette er noe jubel-budsjett. Alt det som presenteres som en styrking av politiet skal spares inn andre steder i etaten, sier han.

Lederen av justiskomiteen sier han er for å bygge ned byråkrati, men stiller spørsmål ved om om det er realistisk å spare inn de beløpene som nevnes i budsjettet.

Under forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem i dag torsdag, kom det frem at:

KUTTES: Politidirektoratet i Oslo får et kutt på over to hundre millioner kroner i det foreslåtte statsbudsjettet.
KUTTES: Politidirektoratet i Oslo får et kutt på over to hundre millioner kroner i det foreslåtte statsbudsjettet.

«Regjeringa vil ha mindre byråkrati og meir politikraft for pengane», som de skriver i budsjettforslaget. Videre står det at:

«Det blir foreslått å redusere løyvinga med 242,2 mill. kroner, irekna 20 mill. i redusert driftsbudsjett for Politidirektoratet, og 168,1 mill. kroner i reduksjon i bl.a. politiet si bruk av konsulentar, i Politiets IT-eining og Politiets fellestenester og sentral administrasjon i politidistrikta», fortsetter de.

I en utsatt beredskapssituasjon er det utrolig at regjeringen ikke har funnet mer rom for å styrke politiet.

Per Willy Amundsen (Frp), leder av justiskomiteen på Stortinget

Amundsen sier til Politiforum at om man ikke klarer å spare inn disse pengene, klarer man heller ikke innfri lovnadene man har.

- Så jeg ville gjerne sett mer friske midler inn i politiet, og det oppfatter jeg ikke at regjeringen gjør. Dette er på ingen måte et godt politibudsjett når du går nærmere i kantene, vi trenger friske midler inn.

Bekymret for beredskapen

Stortingsrepresentanten stusser over at politiet ikke er et område regjeringen har valgt å bruke de store ressursene på, og han frykter at årets politibudsjett i realiteten er en svekkelse av politiet. Han er spesielt bekymret for beredskapssituasjonen.

- I en utsatt beredskapssituasjon er det utrolig at regjeringen ikke har funnet mer rom for å styrke politiet.

Han reagerer på at politiets nasjonale beredskapssenter nesten ikke er omtalt i statsbudsjettet.

- Vi er svært bekymret for at regjeringen underfinansierer beredskapssenteret, og jeg frykter de ikke klarer å levere på det nivået og den hurtigheten som var forutsetningen etter 22. juli, sier han.

BEREDSKAP: Det er spesielt beredskapen lederen for justiskomiteen er bekymret for. Bildet her er hentet fra grunnkurset med beredskapstroppen tidligere.
BEREDSKAP: Det er spesielt beredskapen lederen for justiskomiteen er bekymret for. Bildet her er hentet fra grunnkurset med beredskapstroppen tidligere.

- En fallitterklæring

Sveinung Stensland i Høyre er heller ikke imponert over statsbudsjettet. Han sier det ser ut som regjeringen prioriterer mer penger inn i nye polititjenestesteder, noe han mener veldig få mener Norge trenger å satse på nå.

- Det mener jeg er feil prioritering. De satser på det politiet selv sier de ikke vil ha.

Sveinung Stensland, stortingsrepresentant fra Høyre

- Det mener jeg er feil prioritering. De satser på det politiet selv sier de ikke vil ha. Det er ikke på kontoret politiet møter innbyggerne, sier han.

Når det gjelder kuttingen av penger til Politidirektoratet, mener Stensland det ikke er det verste stedet å kutte penger. POD har gode rammer, mener han. Men det som gjør inntrykk på Stensland er det han tolker som at regjeringen har forlatt tanken om nytt fengsel i Oslo.

- Det er en fallitterklæring at hovedstaden ikke skal ha et nytt fengsel. I tillegg skyves Bredtveit kvinnefengsel langt frem i tid.

Stensland viser også til direktør for Domstoladministrasjonen Sven Marius Urkes uttalelse til Rett24 i dag. Urke sier budsjettet fører til den mest krevende økonomiske situasjonen den tredje statsmakt har stått overfor i vår tid.

Statsbudsjettet medfører betydelig kutt i domstolens budsjett, sier Urke.

Stortingsrepresentanten fra Høyre sier det gjør inntrykk at budsjettet tilsynelatende går hardt utover domstolene. Han føler heller ikke regjeringen har innfridd sine forventninger før budsjettet:

BEKYMRET: Representant fra Høyre i justiskomiteen, Sveinung Stensland, mener regjeringen prioriterer feil.
BEKYMRET: Representant fra Høyre i justiskomiteen, Sveinung Stensland, mener regjeringen prioriterer feil.

- Det er langt mellom ord og handling her. De oppfyller ikke de forventningene de har satt selv, og det er overskriften på denne regjeringen. De lover mye men gjør lite.

- Twistpose

Andreas Sjalg Unneland sitter også i justiskomiteen for Sosialistisk Venstreparti.

- Min første respons er at dette statsbudsjettet er som en twistpose, det er noen ting vi liker og noe vi ikke liker. På politifeltet gjøres det en del strukturelle grep vi er positive til, for eksempel at man skiller på politi og påtale, og de overordnede linjene at man fokuserer på et politi nært folk, det mener vi er positivt, sier Unneland.

Men Unneland sier også at det er grep som må gjøres i budsjettet for at de skal bli enige med regjeringen.

- Hva skal til for at dere skal komme til enighet?

- Nå skal vi bruke god tid på å gå inn i alle detaljene. Hvis vi klarer å bli enig med regjeringen vil dette budsjettet være bedre for folk og styrke rettsikkerheten i Norge. På generelt grunnlag mener vi budsjettet har grunn til enda større omfordeling enn det det legges opp til i dag. Både at man kan omfordele fra de som har mest i samfunnet og at det kan bli grønnere, når det kommer til politiet er det noe vi må se nærmere på, sier Unneland.
Powered by Labrador CMS