Slik blir politibudsjettet for 2023

75 millioner kroner skal gå til tiltak for å før politiet nærmere folk. Her er hovedpunktene for neste års politibudsjett.

Publisert

I dag ble statsbudsjettet for neste år lagt fram av regjeringen. Her stakes kursen ut for justissektoren det neste året.

LES OGSÅ: 242 millioner mindre til konsulenter i POD, PIT og PFT

Her er hovedpunktene fra politibudsjettet.

 • Regjeringen foreslår å bruke 75 mill. kroner av politiets budsjett til tiltak som fører politiet nærmere folk. Midlene skal gå til bedre lokale polititjenester og beredskap, mer tilgjengelig politi for folk i hele landet og nye tjenestesteder. Polititjenestene skal blant annet forbedres gjennom lokalt tilpassede virkemidler, som kan settes inn i samarbeid mellom kommune og politidistrikt, som for eksempel økt bemanning.
 • Regjeringen viderefører tildelingen av 10,2 millioner kroner til de frivillige organisasjonene i redningstjenesten. Beløpet skal dekke årlige drifts- og abonnementskostander for 2000 nye nødnetterminaler.
 • Regjeringen foreslår å styrke grunnbemanningen ved Hovedredningssentralen på Sola og i Bodø ved å øke bevilgningen med 14 millioner kroner i 2023.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 418 millioner kroner til en videre opprusting av den sivile beredskapen i Norge. Forslaget skal sikre en videreføring av mange av tiltakene fra regjeringens første tiltakspakke i møte med krigen i Ukraina i 2022, som blant annet hadde som oppgave å få styrket Sivilforsvaret, PST, politiet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.
 • Regjeringen foreslår å styrke kriminalomsorgen med 45 millioner kroner, som skal gå til bemanning og forebygging av isolasjon. «Den økonomiske situasjonen i kriminalomsorgen er anstrengt. Dette kan kun løses med en budsjettøkning», skriver de.
 • Det foreslås å øke bevilgningen til politiet og PST i forbindelse med arbeidet med å avdekke sammensatte trusler i de tre nordligste fylkene. Bevilgningen økes med 71,3 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår videre å øke bevilgningen med 225 millioner kroner, til å håndtere økte asylankomster fra Ukraina. Styrkingen skal gi politiet ressurser til arbeidet med registrering.
 • Regjeringen vil redusere konsulentutgiftene i politiet og sende pengene ut i førstelinja. De foreslår å gi 242,2 millioner mindre til konsulenter i POD, PIT og PFT.
 • Regjeringen bevilger 10,1 millioner kroner til søk etter personer som antas å være omkommet på havet, i innskjøer, i vassdrag eller på landområder.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 34,8 millioner kroner til sideutgifter i forbindelse med tvangsforretninger og utgifter i forbindelse med gjeldsordningssaker.
 • Det foreslås en bevilgning på 104,4 millioner kroner, til variable utgifter ved ankomst, mottak og retur i politiets utlendingsforvaltning.
 • Når det gjelder utgifter til større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, foreslår regjeringen å redusere bevilgningen med 53,4 millioner kroner. Samlet sett blir det foreslått en bevilgning til dette, på 80,8 millioner kroner. Regjeringen skriver at flere prosjekter går over i en driftsfase, og at det samtidig foreslås å omdisponere bevilgningen til politiet som gjelder Norges Schengen IKT-forpliktelser.
 • Regjeringen øker bevilgningen til Schengen IKT-systemer med til sammen 501,1 millioner kroner.
 • Det bevilges 8,2 millioner kroner til Justismuseet.
 • Det foreslås 657,2 millioner til internasjonale forpliktelser, som blant annet utbetalinger til EUs grense- og visumordning, Det europeiske byrået for operativ forvaltning av store IT-systemer og Frontex.

LES OGSÅ: POD om budsjettforslaget:– Nødvendig med strengere prioriteringer

Powered by Labrador CMS