Statsbudsjettet: 55 nye politiårsverk

Regjeringen øker også satsningen mot nettovergrep, og øker bevilgningen til politiets nettpatrulje og digitalt politiarbeid med fem millioner.

Publisert

I statsbudsjettet som legges frem i morgen, blir det klart at regjeringen bevilger penger til 55 nye årsverk for operative politifolk. I tillegg kommer en satsing på påtalejurister.

Regjeringen øker også satsingen mot nettovergrep, og foreslår å øke bevilgningen til politiet med fem millioner kroner til politiets nettpatrulje og digitalt politiarbeid.

-Vi har sørget for at nettovergriperne sover dårligere om nettene, ved å satse knallhardt på denne delen av politiets arbeid. Innsatsen til dyktige kvinner og menn i politiet, kombinert med økte bevilgninger fra regjeringen, gjør at vi heldigvis også ser at arbeidet for å ta nettovergriperne går fremover, sier Peter Frølich, justispolitisk talsperson for Høyre, til Politiforum.

-Vi vil styrke dette arbeidet ytterligere, og ikke minst også det viktige arbeidet som nettpatruljen gjør. Derfor foreslår vi å øke bevilgningen til politiet med 5 millioner kroner til politiets nettpatrulje og digitalt politiarbeid. I tillegg blir 5 millioner kroner prioritert innenfor dagens budsjettrammer til dette arbeidet, sier Frølich.

Styrke påtalemyndigheten

Frølich peker videre på at regjeringen har fått på plass en økning på operative politifolk på over 2400 årsverk, som har gjort at de har nådd målet om to polititjenestepersoner per 1000 innbyggere.

-Det var historisk. Da vi tok over i 2013, var dekningsgraden i politiet på 1,71. Per 30. juni 2021 var dekningsgraden 2,06. Det betyr at vi har den sterkeste politibemanningen i moderne tid, opplyser han.

Frølich er også tydelig på at det har vært viktig og nødvendig å styrke påtalemyndigheten. Han viser til at antallet påtalejurister har økt med 30 prosent i politidistriktene siden 2013, men at det fortsatt er utfordringer i straffesakskjeden som trenger oppfølging.

- Derfor foreslår regjeringen å bevilge 20 millioner kroner til flere stillinger i påtalemyndigheten i politiet, og til tiltak som bidrar til økt kompetanse hos påtalejuristene, sier Frølich.

Powered by Labrador CMS