Lene Vågslid (Ap), Jenny Klinge (Sp) og Per Willy Amundsen (Frp).

Statsbudsjettet 2021

- Hvis behovet for koronastillingene varer forventer jeg at justisministeren ikke er for streng med betaling av gjeld

Arbeiderpartiet savner frie økte driftsmidler, Senterpartiet savner satsing på lensmannskontorer og politistasjoner og Frp vil se nærmere på gevinstrealisering.

Publisert Sist oppdatert

I dag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett. Men selv om opposisjonspartiene synes det er bra at de 400 koronastillingene gjøres til faste stillinger, er det flere punkter de reagerer på ved regjeringens budsjettforslag for justissektoren.

Lene Vågslid, justispolitisk talsperson for Arbeiderpartiet og leder av Justiskomiteen på Stortinget, mener politidistriktene bør få økte frie midler til å ansette flere nå, og ikke først når politiet ikke lenger trenger å hanskes med koronaoppgaver.

- Vi har lenge krevd at koronastillingene bør bli permanente. Det er bra. Men regjeringen sier at disse skal fordeles til politidistriktene når de er ferdig med koronaoppgavene, og spørsmålet er: Når er det? Det er ikke nødvendigvis slik at det er i januar. Vi vet ikke hvor lenge koronasituasjonen vil vare, sier Vågslid.

Hun mener politidistriktene burde fått økte driftsmidler, som med sikkerhet kunne gi handlingsrom for ansettelser allerede i januar.

- Vi mener man må øke de frie midlene til politiet nå. Ingen vet når det ekstraordinære bemanningsbehovet i forbindelse med koronapandemien faller bort. Det er betydelig usikkerhet knyttet til når politidistriktene kan få disse inn i ordinær tjeneste. Hvis dette tar tid må politiet fortsette å kutte i bemanningen. For eksempel er Sør- Øst politidistrikt pålagt å ansette 50 politibetjenter ekstra før jul i år, men de må gjøre det uten at det følger penger med, sier Vågslid.

Hun legger til at hun mener nærpolitireformen er underfinansiert.

- Jeg er forsiktig optimist med dette budsjettet, men jeg er også litt bekymret siden det kan hende koronastillingene ikke kan overføres til vanlig politistillinger til våren. Hvis behovet for koronastillingene vedvarer forventer jeg at justisministeren ikke er for streng når det gjelder betaling av gjeld, sier hun.

LES OGSÅ: Slik blir politibudsjettet for 2021

Gjengkriminalitet

Hun poengterer at de har regnet ut at politiet trekkes for om lag 97 millioner kroner, i ABE-kutt (Avbyråkratiseringsreformen).

- Det står ingenting i justisbudsjettet om at de har korrigert for dette trekket. PF-leder Sigve Bolstad har også uttalt at han forutsetter at budsjettet er justert for lønns- og prisvekst, og det forutsetter jeg også. Men jeg er usikker på om det er det, sier Vågslid.

Hun legger også til at hun er fornøyd med regjeringens satsing på hatkriminalitet, men at hun stusser over at det ikke står noe om en satsing på gjengkriminalitet.

- Det trodde jeg vi hadde en tverrpolitisk enighet om. Vi håper det kan komme en satsing mot gjengkriminalitet, ellers vil vi legge press på at dette må vi ha med, sier Vågslid.

Savner distriktssatsing

Jenny Klinge, justispolitisk talsperson for Senterpartiet, savner en større satsning på lensmannskontorer og politistasjoner rundt om i landet.

- Det står ingenting i dette statsbudsjettet om å styrke politistasjoner og lensmannskontor. Det er bra at regjeringen vil omgjøre de 400 midlertidige koronastillingene til faste stillinger, men jeg savner en erkjennelse av at de har sviktet mange lensmannskontorer og politistasjoner rundt omkring. Da mange lensmannskontorer ble lagt ned, ble det sagt at man skulle styrke det gjenværende, men denne styrkingen har ikke kommet, sier Klinge.

- Min største kritikk er at de ikke anerkjenner dette, og at de ikke styrker de gjenværende politistasjonene og lensmannskontorene, sier hun.

- De 400 ekstra stillingene som kommer, kan ikke disse ses på som en styrking?

- Jo, i høyeste grad hvis de plasseres ved lensmannskontor og politistasjoner som er tappet for ressurser. Men det har vi ingen garanti for. Vi vet ikke om det blir en styrking av lensmannskontorene som er tappet for ressurser. Jeg etterlyser en målrettet satsing på dette, sier Klinge.

Hun legger til at målsetningen om to politi per tusen innbyggere ikke er regnet på distriktsnivå, men at dette er et landsgjennomsnitt.

- Mange politidistrikt har en bemanning under to per tusen, sier Klinge.

LES OGSÅ: Statsbudsjettet: - Vi har blitt hørt, og det er godt nytt for publikum

- Fornuftig og forventet

Per Willy Amundsen, justispolitisk talsperson for Frp, sier at han er nødt til å se nærmere på statsbudsjettet for å se om det er tilstrekkelig.

Han mener det var fornuftig, men også som forventet, at de 400 koronastillingene blir faste.

- Det skulle bare mangle ellers hadde man stilt seg dårlig til. Det var også som forventet at kravet om to politi per tusen innbyggere nås. Det har Stortinget vedtatt, så det skal skje, fortsetter Amundsen.

Han legger til at det er flere forhold som de nå vil se nærmere på.

- Som krav til gevinstrealisering. Det kan i realiteten bety nedtrekk i budsjettene. Vi er i utgangspunktet moderat positiv, men vi må bore litt i tallene før vi kan avgjøre om dette er godt nok. Men jeg er selvfølgelig glad for at man har lyttet til våre krav om å ha en god opplæring av IP3 på politiets nasjonale beredskapssenter. Når det er investert så mye penger i senteret, må det også gi utslag i å bygge kompetanse. Det har vært en viktig sak for oss, avslutter han.

Powered by Labrador CMS