VIL BEVILGE TI MILLIONER KRONER: – Hatkriminalitet er alvorlig, både for dem som rammes direkte og fordi det rammer indirekte ved å skape frykt hos en gruppe i befolkningen, sier justisminister Monica Mæland.

Statsbudsjettet: Styrker arbeidet mot hatkriminalitet

Regjeringen vil legge ti millioner kroner på bordet for å bekjempe hatkriminalitet.

Publisert Sist oppdatert

Hatkriminalitet er straffbare handlinger som er motivert av hat eller negative holdninger til religion eller livssyn, hudfarge, nasjonal og etnisk opprinnelse, homofil orientering, funksjonsevne med videre, skriver Justisdepartementet i en pressemelding.

– Hatkriminalitet er alvorlig, både for dem som rammes direkte og fordi det rammer indirekte ved å skape frykt hos en gruppe i befolkningen. Regjeringen ønsker derfor å styrke det forebyggende arbeidet mot hatkriminalitet med nye stillinger til et nasjonalt kompetansemiljø, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Slik blir politibudsjettet for 2021

Derfor foreslår regjeringen å bevilge syv millioner kroner til å etablere et nasjonalt kompetansemiljø som skal være til støtte for alle politidistrikt. Videre kommer det frem at kompetansemiljøet skal bygge på og forsterke allerede eksisterende miljøer som har kunnskap om feltet. I tillegg foreslår regjeringen at ytterligere tre millioner kroner går til forskning på feltet.

– Politiet har allerede gjort mye viktig kompetansehevende arbeid på feltet. Samtidig viser anmeldelsesstatistikken at det til dels er store variasjoner i antall anmeldelser av hatkriminalitet mellom de enkelte politidistrikt. Dette fører til at politidistriktene får ulik erfaring med konkrete saker. Det nasjonale kompetansemiljøet vil være et verdifullt bidrag til å løfte politiets arbeid med forebygging og bekjempelse av hatkriminalitet ytterligere, sier Mæland videre i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Første kull utdannet mot hatkrim: -Vi må få mer kunnskap om dette

Powered by Labrador CMS