NEI TIL INNSYN I UDI-ANSATTE, MEN IKKE POLITIANSATTE: – Mange i politietaten er vel så utsatte, om ikke mer, som ansatte i UDI, sier Geir Evanger.

NAVNELISTESAKEN

Justisdepartementet ga ut navnene på 3000 politifolk – nektet å utlevere navnene på UDI-ansatte

Bare tre uker etter at Justisdepartementet ga innsyn i navnene på 3000 politifolk, sa departementet nei til å gi ut navnene på UDI-ansatte av hensyn til deres sikkerhet. NNPF-nestleder Geir Evanger reagerer sterkt på forskjellsbehandlingen.

Publisert Sist oppdatert

I midten av januar kunne Politiforum avsløre at privatpersoner fikk innsyn i navn og ansattnummer til nær 3000 politifolk.

Bakgrunnen var at de hadde bedt om innsyn i samtlige lønnsutbetalinger der medlemskontingenten til Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) var trukket.

Nå viser det seg at Justisdepartementet bare tre uker etter at det ga innsyn i navnene til politifolkene, sa nei til en innsynsbegjæring i navnene på ansatte i UDI. Det skriver Rett24.no.

Viser til unntakshjemmel i offentlighetsloven

I avslaget er det vist til unntakshjemmelen i offentleglova § 24 (3). Her heter det at:

«Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når unntak er påkravd fordi innsyn ville lette gjennomføringa av straffbare handlingar. Det same gjeld opplysningar der unntak er påkravd fordi innsyn ville utsetje enkeltpersonar for fare, eller lette gjennomføringa av handlingar som kan skade delar av miljøet som er særleg utsette, eller som er trua av utrydding.»

Innsynsbegjæringen kom fra en person som omtaler seg som «engasjert på asylfeltet», skriver nettavisen videre.

«Sett hen til at UDI har erfaring med at ansatte har blitt utsatt for press, trusler og hendelser av ulik art og alvorlighetsgrad, samt PSTs trusselvurdering knyttet til flyktningspionasje, anser departementet at det er en fare for at opplysningene faktisk kan bli brukt til å gjennomføre straffbare handlinger», heter det i avslaget fra Justisdepartementet, ifølge Rett24.

I vedtaket der navnene på politifolkene ble utlevert, ble ikke denne paragrafen drøftet.

LES OGSÅ: Slik blir NNPF-gjennomgangen

Politifolk mer utsatt

En som reagerer på denne forskjellsbehandlingen er statsadvokat Geir Evanger, som også er nestleder i NNPF.

– Mange i politietaten er vel så utsatte, om ikke mer, som ansatte i UDI. Så spørsmålet om innsyn i sammenstillinger av navn på ansatte i de to etatene skulle vært vurdert på samme måte, sier han til Rett24.

Videre kommer det frem at NNPF nå har hyret en advokat som på foreningens vegne har sendt inn en omgjøringsbegjæring til Justisdepartementet.

– Det vil blant annet sette en stopper for ytterligere innsyn i denne typen opplysninger. Saken reiser også en lang rekke prinsipielle spørsmål som må vurderes på en grundig måte, begrunner Evanger formålet med omgjøringsbegjæringen til nettavisen.

Åpner for utlevering av fagforeningsnavn

I begynnelsen av februar kunne Politiforum fortelle at Justisdepartementets praksis, åpner for at også Politiets Fellesforbunds (PF) medlemslister kan bli utlevert.

For også medlemskontingenten til PFs 17.000 medlemmer trekkes over lønnsutbetalingene.

I vedtaket til departementet, der det besluttes at navnene på politifolkene kan utleveres, konkluderes det med at: «Medlemskap i fagforeninger eller andre frivillige organisasjoner vil i utgangspunktet ikke være underlagt taushetsplikt».

Powered by Labrador CMS