Slik så det ut da Norsk Narkotikapolitiforening arrangerte sin utdanningskonferanse i 2019.

Slik blir NNPF-gjennomgangen

Justis- og beredskapsdepartementet har satt ned et utvalg som skal vurdere om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i sitt forhold til Norsk narkotikapolitiforening (NNPF).

Publisert Sist oppdatert

Det ble offentliggjort i en pressemelding i dag.

– Dette gjør vi for å sikre befolkingens tillit til norsk politi, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i pressemeldingen.

Utvalget består av fem personer, og ledes av professor Anne-Mette Magnussen ved Høgskulen på Vestlandet.

– Norsk politi nyter høy tillit i befolkningen, og det må aldri være tvil om hva politiuniformen representerer. Det må aldri være tvil om at politiansatte kun utfører sin jobb i kraft av sin stilling i politiet, og eventuelle medlemskap i private organisasjoner skal ikke skape tvil rundt dette. Derfor er jeg glad for at professor Anne-Mette Magnussen har sagt ja til å lede utvalget som skal se på om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i forbindelse med medlemskap i NNPF, sier Mæland videre.

«Relativt vidt oppdrag»

De øvrige fire medlemmene i utvalget er:

  • Professor Markus Hoel Lie ved Universitetet i Tromsø.
  • Avdelingsdirektør Solveig Moen i Domstolsadministrasjonen.
  • Professor Liv Finstad ved Universitet i Oslo.
  • Advokat Vidar Strømme, påtroppende fagdirektør Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

Utvalgets oppdrag er formulert relativt vidt, sies det i pressemeldingen. Dette «for å sikre handlingsrom til å vurdere de sidene av saken som utvalget mener er av interesse».

«Det er imidlertid klart at utvalget skal avgrense sitt arbeid mot undersøkelsen som er igangsatt av Riksadvokaten når det gjelder politiets ransakingspraksis i narkotikasaker», står det i pressemeldingen.

– Riksadvokaten har gitt statsadvokatene frist til 1. oktober for å rapportere funn og har varslet at behovet for ytterligere tiltak vil bli vurdert etter det. Jeg har tillit til at riksadvokaten følger opp dette på en god måte, sier Mæland.

Ser på finansiering

Utvalget skal i tillegg komme med anbefalinger til tiltak for å rette opp eventuelt kritikkverdige forhold og for å unngå dette i fremtiden.

I mandatet understrekes det også at det bør «vurderes om POD og politiet har opptrådt ryddig og korrekt når det gjelder bevilgninger og pengestøtte til NNPF».

«Politiets bruk av NNPF til opplæring av politiansatte bør også vurderes, inkl. om politiet har sikret en tilstrekkelig faglig kvalitetssikring av grunnlaget for opplæringsarbeidet», skrives det videre i mandatet.

Utvalget skal levere sin utredning innen seks måneder fra oppstart av arbeidet. Det går ikke fram av pressemeldingen når arbeidet skal igangsettes.

Det understrekes i mandatet at «politiets deltakelse i den offentlige debatt og politiansattes organisasjons- og ytringsfrihet, herunder om forhold som berører politiets virksomhet» ikke er gjenstand for vurdering.

Bjørnland: – Politiet skal bidra

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier politiet vil bidra «etter beste evne» for å belyse saken.

– Jeg mener mandatet er utformet på en måte som vil bidra til å gi nødvendig kunnskap om politiet har utvist god rolleforståelse i sitt forhold til NNPF. Jeg mener også at avgrensningen mot undersøkelsen som er igangsatt av Riksadvokaten, er fornuftig, sier Bjørnland i en pressemelding fra Politidirektoratet.

Hun understreker at politiet er avhengig av tillit og legitimitet i befolkningen.

– Der det skapes et inntrykk av at tilliten til politiets utfordres, så må vi rydde opp. Det er vi forberedt på, fortsetter hun. Det er viktig for politiets tillit og legitimitet at denne saken blir evaluert av andre enn oss selv, og med et kritisk blikk utenfra. Vi imøteser en grundig rapport som vil bidra med viktig kunnskap og læringspunkter

Powered by Labrador CMS