Bildet er tatt under uteksamineringen ved Politihøgskolen i Oslo i 2019.

PHS avlyser fysiske opptaksprøver: - Bør være et krav å gjennomføre testene når unntakstilstanden er over

Marcus Hagen, leder i PF Politistudentene, og Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, mener studentene bør gjennomføre de fysiske opptakstestene så snart smittesituasjonen roer seg.

Publisert Sist oppdatert

I går ble det klart at Politihøgskolen avlyser de fysiske testene i opptaket for bachelorutdanningen, på grunn av smittesituasjonen. Dermed avlyses fysiske tester for andre gang, etter at Politihøgskolen også avlyste opptakstestene i fjor, på grunn av koronapandemien. I stedet blir disse erstattet med en egenerklæring, hvor studentene skal bekrefte at de er kjent med de fysiske opptakskravene, og at de etter egen vurdering ville bestått disse.

Marcus Hagen, leder av PF Politistudentene, sier de har forståelse for at Politihøgskolen har valgt å avlyse de fysiske opptakstestene på grunn av smittesituasjonen. Men han er tydelig på at de mener det er viktig at de fysiske testene kommer tilbake så snart det er mulig.

Marcus Hagen, leder av PF Politistudentene.

- Pandemien og dagens smittesituasjon er av en så alvorlig karakter at det på mange måter ville kunne være uansvarlig og urettferdig å kreve at søkere skulle ha gjennomført testene. Samtidig håper vi at skolen har vurdert andre alternativer før de besluttet å fjerne det helt. Vi håper at skolen i det minste har drøftet flere alternativer, som for eksempel å sende inn en video av seg selv hvor de gjennomfører noen utvalgte øvelser, sier Hagen.

- I fjor reagerte flere på at de fysiske opptakstestene ble avlyst, og flere fryktet at dette kunne være starten på en prosess med å kutte fysiske tester fra opptaket senere. Er du bekymret for dette?

- Ja, vi er bekymret for at fysiske tester ikke skal være en del av kravene for fremtidige søkere. Men om vi har grunn til bekymring, det vet jeg ikke. Jeg leser det slik at skolen gjør dette som et resultat av den uavklarte smittesituasjonen, og ikke for å teste ut en slik løsning. Likevel er det viktig å kommunisere at vi i PF Politistudentene mener at fysiske tester skal komme tilbake når det er forsvarlig med tanke på smitte, sier Hagen.

LES OGSÅ: PHS avlyser igjen fysiske tester i opptaket: - Smittesituasjonen i Norge er alvorlig

- Avhengig av fysiske ferdigheter

Han legger til at de mener at Politihøgskolen har et særlig ansvar i de kommende årene, for å følge opp at studentene har svart ærlig på egenerklæringen, og at de faktisk kan bestå opptakskravene.

- Som de selv sier, blir studentene testet fysisk gjennom utdanningen, og vi forventer derfor at det vil kunne få konsekvenser dersom kravene ikke kan innfris inn i utdanningen. Som politi kan man komme i situasjoner hvor man har muligheten til å redde liv, og er avhengig av fysiske ferdigheter, som for eksempel svømmeferdigheter. Det er derfor viktig at studentene som søker i årets opptak blir testet på slike øvelser gjennom utdanningsløpet, sier han.

Hagen forklarer at han tror at de fysiske testene ikke bare er med på å teste fysikken til søkerne, men også motivasjonen.

- Selv om testene ikke er utrolig krevende, så krever mange av øvelsene at man har jobbet mot dem og øvd i forkant. Dersom en søker har gjort dette, viser han eller hun samtidig motivasjon for utdanningen. Motiverte studenter er viktig når man går inn i et krevende yrke, som politiyrket er, sier han.

LES OGSÅ: Fysiske opptakskrav ved PHS avlyst: - Mistenker at det er et ledd i å fase ut fysiske tester i opptaket

- Ikke et akademisert politi

Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, sier til Politiforum at han også har forståelse for at koronapandemien gjør at Politihøgskolen har valgt å avlyse de fysiske testene. Men han håper man kan gjennomføre de fysiske testene igjen senere, når det er mulig med hensyn til smittesituasjonen.

- Det er krevende å stå i en pandemi, og vi er alle felles ansvarlige for å sørge for å følge de smittevernreglene som gjelder. Politiet bør gå i front, og vise at vi tar dem på alvor, så det er forståelig at dette får konsekvenser for opptaket. Samtidig er den fysiske delen viktig for å bli en komplett polititjenestemann og -kvinne. Det tror jeg også samfunnet forventer. Det betyr at de fysiske kravene for å komme inn og gjennomføre politiutdanningen er viktig, sier Bolstad.

Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

- Etter hvert som man får vaksinert folk vil pandemien avta, og da bør man få gjennomført de fysiske testene på en forsvarlig måte, legger han til.

Han mener det er viktig at studentene er forberedt på at de kan komme i situasjoner som krever at de er i god fysisk form.

- Vi må ta smittevernreglene på alvor, men vi må ikke få et akademisert politi der de ikke er i stand til å gjøre enkelte tjenestehandlinger når de kommer ut. Selv om det får noen konsekvenser for opptaket at smittesituasjonen er som den er, er det viktig at man fortsetter med fysiske krav og ikke lemper på dem. Tilbakemeldingen vi får er at vektingen begynner å bli litt småskeiv sammenlignet med de akademiske fagene, sier Bolstad.

- Motivasjon

Siden søkerne til Politihøgskolen nå får vite at de ikke trenger å gjennomføre fysiske opptakstester, mener Bolstad det er viktig at man er veldig nøye på at dette ikke fører til at personer uten den riktige motivasjonen kommer inn på utdanningen.

- De som kommer inn på Politihøgskolen kan ikke slappe av med det fysiske. Selv om de vet at det ikke er fysiske opptakskrav må de fortsatt forberede seg som om det var det. For så snart unntakstilstanden er over, mener vi det bør være et krav om at man gjennomfører de fysiske testene. Hvordan dette kan gjøres praktisk er det andre som vet bedre enn meg, sier Bolstad.

- Hvis studentene ikke skal gjennomføre testene kan man risikere å få inn folk som ikke har rett motivasjon. Da har du rokket ved utgangspunktet for å bli politi, sier han.

PHS: - Vil ikke bli gjennomført i etterkant

Ann-Lisbeth Framaas, seksjonsleder for Opptak og rekruttering ved Politihøgskolen, sier til Politiforum at de fysiske kravene som inngår i utdanningsløpet vil være uendret, og at søkere som ikke har tilstrekkelige fysiske forutsetninger dermed ikke vil klare å gjennomføre politiutdanningen.

Hun mener også at det ikke vil være mulig å gjennomføre de fysiske testene ved at søkerne sender inn en video av seg selv, hvor de gjennomfører øvelser, slik PF Politistudentene foreslår.

- En slik ordning kan ikke gjennomføres. Politihøgskolen vil ikke ha mulighet til å kvalitetssikre de fysiske testene tilstrekkelig ved å vurdere videoopptak. De fysiske testene gjennomføres samlet, der søker skal kunne gjennomføre i en bestemt rekkefølge, med et fastsatt antall forsøk, og med regulerte pauser, blant annet. Vi har ingen mulighet til å kontrollere denne type ting ved videoopptak, og vil heller ikke enkelt kunne fastslå at personen i videoopptaket faktisk er søker, sier Framaas.

Hun legger til at studentene ikke vil måtte gjennomføre opptakskravene senere, når unntakstilstanden er over.

- Fysiske opptaksprøver vil ikke bli gjennomført i etterkant. De fysiske kravene er ikke i seg selv fjernet som opptakskrav. Alle søkere må erklære at de ville klart de fysiske opptakskravene dersom de ble testet. Vi antar at dette gir tydelig signal om den forpliktelse som tilligger søkere om å inneha nødvendig fysisk form. Uavhengig av hvordan opptaket gjennomføres vil innholdet i utdanningen være uendret Studentene vil møte fysiske krav allerede i første studieår, sier Framaas.

LES OGSÅ: Nytt PHS-studie: Lærer å ta verdiene fra kriminelle

Powered by Labrador CMS