Intensjonen med politireformen var god, skriver Sigve Bolstad, leder for Politiets Fellesforbund (PF). Men han mener det har sviktet i gjennomføringen.

SIGVE SIER

Nok advarsler – nå må reformkursen endres

Nå kan ikke politisk ledelse og Politidirektoratet lenger gjemme seg bak at det er for tidlig å evaluere reformen – nå må signalene tas på alvor, skriver PF-leder Sigve Bolstad.

Publisert Sist oppdatert

Politiets Fellesforbund har helt siden innføringen av politireformen startet fått tilbakemeldinger fra våre lokallag og medlemmer om organisering, endringer og prosesser som ikke vil gi den nærpolitireformen Stortinget hadde bred enighet om. 

Vi i Politiets Fellesforbund har vært positive til reformen og fikk være tett på i utformingen av stortingsmeldingen under tidligere justisminister Anders Anundsen.

Intensjonen ved reformen var svært god. Det er i gjennomføringen vi ser det har sviktet.

Det som i starten kunne sees på som innkjøringsproblemer, ja det ble også kalt negativitet eller liten vilje til omstilling, er nå blitt til så tydelige og store mangler at det går ut over både de ansatte i etaten og befolkningen. 

Underbygges av forskning

Flere forskningsprosjekter har den siste tiden underbygget dette. I januar presenterte professorene Cathrine Filstad og Tom Karp sine forskningsresultater om konsekvensene av nærpolitireformen så langt.

De to forskerne har gjennomført ukesvis med feltundersøkelser, observasjoner, samtaler og spørreundersøkelse med 4500 politiansatte.

Resultatene viser blant annet at 80 prosent av de politiansatte mener beredskapen er

Dette viser at måten reformen gjennomføres på ikke gir de resultatene som politikerne lovet samfunnet.

dårligere eller den samme som før, det forebyggende arbeidet er dårligere eller det samme som før og 90 prosent mener at tilgjengeligheten til publikum har blitt dårligere eller er den samme som før.

Dette viser dermed at måten reformen gjennomføres på ikke gir de resultatene som politikerne lovet samfunnet. Om målet var å sentralisere må politikerne være ærlig om dette, og slutte å lure både etaten og befolkningen om at man skal komme tettere på der folk bor og oppholder seg. 

Ikke kapasitet

Vi ser tydelig at vi er på vei i feil retning. I altfor mange tilfeller har vi for få politibetjenter, avstanden til publikum øker, og vi ender opp med å ha en ulik polititjeneste ut fra hvor i landet du bor.

Det er særs krevende å få til nærpolitireformen når politiet samtidig skal dekke alle sine samfunnsmessige oppgaver, og antallet politifolk i etaten ikke øker parallelt. Dette viser også forskning fra Politihøgskolen, i boken «Nærpolitireformer» som ble lanser før jul. Ja, det har blitt flere ansatte i politiet de siste årene, men også flere funksjoner og oppgaver som skal dekkes.

Det er dessverre folks trygghet og rettssikkerhet det går ut over når politiet ikke har kapasitet til verken tilstrekkelig forebyggende arbeid, beredskap eller etterforskning.

Nå kan ikke politisk ledelse og Politidirektoratet lenger gjemme seg bak at det er for tidlig å evaluere reformen – nå må signalene tas på alvor. 

Sikre riktig prosess

Omstilling og nedbemanning har blitt daglig kost i offentlig sektor. Men aldri før har det blitt varslet om så store oppsigelser i etaten, som det som nå skal skje i Politiets Utlendingsenhet.

Nedbemanningen er varslet over tid, men at man må gå til oppsigelser av så mange ansatte både tidligere og raskere enn forventet, skaper mange reaksjoner.

Vi er nå først og fremst opptatt av å sikre en riktig prosess for våre berørte medlemmer, slik at de får mest mulig forutsigbarhet og trygghet i en vanskelig og krevende situasjon. Vi mener at Politidirektoratet har et overordnet ansvar for denne alvorlige situasjonen, og vi lover at vi vil være tett på lokalt og sentralt for å sikre dette. 

Etterforskningsløft

Til slutt vil jeg avslutte med noe litt positivt. Vi har over lang tid jobbet for et etterforskningsløft for å rekruttere og beholde etterforskere i etaten.

På et møte i Politidirektoratet i midten av januar ble et forslag til mandat for revisjon av kompetansekriteriene for politistillinger og styrking av etterforskningsfeltet drøftet.

Det er viktig for Politidirektoratet å ha Politiets Fellesforbund med i dette arbeidet, og vårt forslag til mandat blir nå lagt til grunn for videre arbeid.

Hensikten med arbeidet som mandatet legger opp til vil være å gjennomgå, supplere, tilpasse og bygge på de eksisterende kompetansekriteriene for blant annet å imøtekomme etatens behov for etterforskningskompetanse og de ansattes behov for konkurransedyktig lønn. 

Powered by Labrador CMS