Odd Reidar Humlegård tar selvkritikk for at Schaefer følte han ikke ble hørt av Politidirektoratet.
Odd Reidar Humlegård tar selvkritikk for at Schaefer følte han ikke ble hørt av Politidirektoratet.

– Takknemlig for at Robin Schaefer holdt ut

Politidirektør Humlegård mener Spesialenheten må vurdere reaksjoner overfor ledelsen i Hordaland, og tar selvkritikk for PODs rolle i Bergen.

Publisert Sist oppdatert

Politidirektør Odd Reidar Humlegård møtte pressen etter at Wiersholm-rapporten ble framlagt i dag.

Ledelsen i Hordaland har brutt arbeidsmiljøloven, kom det fram der. Humlegård mener det bør bli gjenstand for behandling hos Spesialenheten.

– Politimesteren må, etter min forståelse, sende saken over til Spesialenheten. Spesialenheten må vurdere reaksjoner videre for brudd på arbeidsmiljøloven. Det må være veien videre.

Tidligere politimester Geir Gudmundsen skal fortsatt være innbeordret til Politidirektoratet. John Reidar Nilsen fortsetter dermed som konstituert politimester i Hordaland, opplyste Humlegård.

Han vil ikke vurdere konsekvenser for ledelsen utover dette.

Takknemlig

Politidirektøren sa han var glad for at Schaefer holdt ut.

– Skal vi være en lærende organisasjon må vi motta konstruktive innspill med takk og honnør. Det er viktig i samfunnet, men enda viktigere i politiet. Vi har et samfunnsoppdrag som gjør at vi må være åpne for at andre kan se ting vi ikke ser selv, sa Humlegård og fortsatte.

– Det har ikke skjedd i denne saken. Robin Schaefer holdt ut. Jeg er takknemlig for at han holdt ut, fastslo politidirektøren.

Politiet må jobbe med å bedre åpenhetskulturen, mener Humlegård.

– Robin Schaefer hadde bare gode intensjoner da han pekte på vesentlige mangler ved etterforskningen. I denne saken har det ikke vært åpenhet og mulighet for innspill i Hordaland. Jeg mener det må være en kultur som gjør at varsling om slike forhold er positivt og bra. Det skal være slik at medarbeidere på alle nivåer kan finne forbedringspunkter i vår etat.

Kritisk til Politidirektoratets rolle

Wiersholm-rapporten er kritisk til hvordan Politidirektoratet opptrådte i fjor høst. POD sendte medarbeidere til Bergen som gikk inn under politimester Gudmundsens ledelse:

Rapporten sier «det forhold at Politidirektoratet opptrådte som Politimesterens underordnede hjelper ved håndteringen av varslingen i HPD og arbeidet etter hans mandat er ikke uproblematisk. POD kan ikke være overordnet forvaltningsorgan med arbeidsgiverfunksjon og tilsynsrolle, dersom POD samtidig opptrer som et "service-senter" og en forlenget arm for Politimestrene i varslingssaker som omhandler politiets øverste ledelse».

Humlegård sa han så vidt hadde rukket å lese dette:

– Det skal sies at da vi dro dit, så hadde vi ikke blitt satt godt nok inn i det bakenforliggende. Det ble en ekstrabelastning for Schaefer. Vi burde kjent forhistorien bedre, og det medførte at Schaefer ikke følte han ble forstått og hørt av våre medarbeidere. Det har vi beklaget, sa Humlegård.

Vil dere endre måten dere går inn i varlsersaker på?

– Vi har håndtert mange saker i Politi-Norge hvor det er gjort solid jobb. Denne gangen var vi ikke kjent med forhistorien. Vi tar kritikk for det. Vi må tydeliggjøre vår rolle overfor distriktene. Det er ikke slik at vi ikke kan ta denne rollen – men vi må gå nøyere inn i bakgrunnen, sier Humlegård, som bedyrer at POD kjente varslingsreglene godt nok.

Han sier POD ikke prøvde å hindre varslingssaken til Schaefer.

– Vi hadde ingen andre intensjoner om å bistå med å løse saken. Men det gikk ikke som ventet. Det var en helt annen bakgrunnshistorie enn vi trodde.

Vil gjøre varslingsordningene mer kjent

Humlegård vil nå gjøre mer for at åpenhetskulturen styrkes.

– Dette kan sees på som et kulturintrykk. Det er viktig at vi på najsonalt nivå, i regi av POD, sikrer for at varslingsreglene er kjent i politiet. Kunnskapen om varlsing må bedres. Men det viktigste er arbeidet for at det skal bli satt mer pris på at medarbeidere på alle nivåer sier ifra.

Varslingsinstituttet er en siste mulighet, en institusjon som oppleves som siste mulighet for varsleren, mener politidirektøren. Han vil vurdere å opprette grupper i distriktene for varslingssaker, slik PF-lokallagsleder Kjettil Rekdal etterlyste i dag.

– Den som påvarsles vil kunne være en i ledelsen eller ha et ansvar for forhold som kritiseres. Da kan det være vanskelig å motta og behandle en varslingssak på en god måte.