− For oss er det svært viktig å understreke betydningen av at ledelse i seg selv er en viktig kompetanse og at dette må vektlegges i ansettelsesprosessen, sier Vidar Brein-Karlsen. Her sammen med politimester Odd Reidar Humlegård.
− For oss er det svært viktig å understreke betydningen av at ledelse i seg selv er en viktig kompetanse og at dette må vektlegges i ansettelsesprosessen, sier Vidar Brein-Karlsen. Her sammen med politimester Odd Reidar Humlegård.

− Politimestre må beherske ledelse på alle områder

Statsekretær i justis- og beredskapsdepartementet mener at gode ledere ikke trenger å ekskluderer jurister.

Publisert Sist oppdatert

Stortinget har gjennom sin behandling av politireformen bedt om en snuoperasjon av politiet. Politisk ledelse i justis- og beredskapsdepartementet mener utlysningsteksten ivaretar dette.

POD: Ønsker mange og forskjellige søknader

Gjennom debatten knyttet til politireformen hadde Stortinget sterkt fokus på forebygging, og politiets nærhet og samhandling med samfunnet og med det gi samfunnet større innflytelse på politiets prioriteringer og arbeid, samt større innflytelse på de lokale endringsprosessene. Samtidig skal en rekke funksjoner sentraliseres. Dette er en stor utfordring i forhold til ledelse og kultur i politiet.

PF: Lite fornøyd med utlysningstekstenteksten

Politiforum spurte statssekretær Vidar Brein-Karlsen om politisk ledelse mener at utlysningsteksten åpner for å rekruttere toppledere som kan håndtere og lede en slik snuoperasjon:

− For oss er det svært viktig å understreke betydningen av at ledelse i seg selv er en viktig kompetanse og at dette må vektlegges i ansettelsesprosessen. Jeg mener utlysningsteksten ivaretar dette, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen i Justis- og beredskapsdepartementet.

−Mener du at de nye politimestrene bør ha juridikum, eller ønsker politisk ledelse at de nye politidistriktene skal ledes av politimestere med lederkompetanse og dokumenterte resultater?

−Vi er opptatt av at de nye politimesterne er gode ledere, som behersker ledelse på alle områder i distriktets portefølje. Dette ekskluderer ikke jurister, sier Brein-Karlsen.

Politimesterfaktaboks
Politimesterfaktaboks