Sigve Bolstad og Politiets Fellesforbund er ikke fornøyd med utlysningsteksten til de nye politimesterstillingene.
Sigve Bolstad og Politiets Fellesforbund er ikke fornøyd med utlysningsteksten til de nye politimesterstillingene. (Foto: Ådne Sinnes)

Politiets fellesforbund er lite fornøyd

−Vi ønsker å være tydelig på at juridikum ikke måtte være en obligatorisk grad. Vi mener at utlysingsteksten vektlegger dette for mye, sier PF-leder Sigve Bolstad.

  • Endret

−Vi registrerer at kravet til juridikum for politimestre nå i større grad er vektlagt enn tidligere utlysinger. Jeg mener at dette er å gå inn i fremtiden med å forme fremtidens politi med ryggen først, sier PF-leder Sigve Bolstad. Alle kvalifikasjonene skal telle i en helhet, men samtidig utelukker fokuset på juridikum at dyktige søkere med annen relevant bakgrunn søker på disse topplederstillingene.

POD: Ønsker mange og gode kandidater

Bolstad viser til at da Justiskomiteen i tilknytning til arbeid med den forrige politireformen i 2000 vurderte kravene til politimestere, skrev de følgende:

«Komiteen støtter at juridikum ikke lenger ansees som det eneste alternativet hva angår utdannelse for å kunne fylle en politimesterstilling, selv om det stilles krav om juridisk kompetanse på et visst nivå for å kunne inneha en topplederstilling i politiet»

Han forteller at i drøftingsmøter i IDF om utlysningsteksten, som PF, POD og de andre organisasjonene deltok i, så var ikke kravet om juridikum et tema.

Han reagerer på at dette er tatt inn i teksten nå i ettertid.

−Vi ønsker å være tydelig på at juridikum ikke måtte være en obligatorisk grad. Vi mener at utlysingsteksten vektlegger dette for mye, sier Bolstad.

Jus-kravet utelukker gode ledere

Bolstad sier at det i løpet av de siste årene er mange i politiet som har tatt ulike typer lederutdanning på toppen av verdifull erfaring fra jobb i politiet. Det gjelder både sivile og politiutdannede.

– Men det eksplisitte kravet om en master, utelukker disse. Det gjør at vi kan gå glipp av svært gode politiledere som kan det å drive og å utvikle politiet. Det handler om å ta vare på kjerneverdiene politiet står for. Dette er kjerneverdier som gjør at vi har et politi som i internasjonal sammenheng har et spesielt godt forhold til innbyggerne. Disse kjerneverdiene er det viktig at også topplederne i politiet har, sier Bolstad.

Les også: JD: Jurister kan også være gode ledere

Han er også kritisk til det eksplisitte kravet om at søkerne må ha en master.

Politimesterfaktaboks
Politimesterfaktaboks

– Vi var enig i at det skulle kreves høyere utdanning, gjerne på masternivå, men ikke et enerådende krav til mastergrad. Det er med på å utelukke gode søkere som ellers kan vise til gode resultater i tidligere lederjobber, sier Bolstad.

Han krever nå en ny utlysningstekst der kravet om formell mastergrad endres og at vekleggingen av juridikum fjernes.

−Hva synes du om at dette med krav om jus/rettsvitenskap er tatt med i teksten etter at IDF møtet ble avholdt?

−Skal politidirektør Odd Reidar Humlegård lykkes med politireformen, er han i langt større grad enn dette avhengig av å lytte til organisasjonene. Det er skuffende at han nå i initialfasen velger å se bort fra de tydelige rådene vi gir han. Dette er det første grepet han gjør etter at Stortinget vedtok den store reformen. Vi skal nå inn i mange krevende diskusjoner. Hvis han velger å se bort fra de innspillene PF gir, skaper han ikke det beste klima for videre samarbeid, sier Bolstad.

Til toppen