Siste halmstrå: Hvis ikke anmeldelsen når noen vei, sier  Knut Lauvrak at han vil bruke mer tid på de rundt seg enn sin egen sak.
Siste halmstrå: Hvis ikke anmeldelsen når noen vei, sier Knut Lauvrak at han vil bruke mer tid på de rundt seg enn sin egen sak.

Anmelder politidistriktet til Spesialenheten

Knut Lauvrak og Magnar Heggernes ble syke etter at de reddet en innsatt fra en brann på glattcella. Etter snart fem års kamp, velger de nå å anmelde Agder politidistrikt til Spesialenheten.

Publisert Sist oppdatert

– Du kan godt si at dette er et siste halmstrå.

Med en bærepose fra apoteket dinglende i hånda, tusler Knut Lauvrak sakte mot hovedinngangen til Ullevål universitetssykehus i Oslo. Med 20 prosent lungekapasitet går det tregt å bevege seg i tett Oslo-luft. Oksygentanken han har fått til å ha med på tur, ligger igjen hjemme. Men til sykehuset må Lauvrak uansett, for den regelmessige sjekken av lungene.

Politiforum har tidligere fortalt historien til arrestforvarer Knut Lauvrak og politimannen Magnar Heggernes. De to gikk inn i en påsatt brann på en celle på Arendal politistasjon en februarnatt i 2012. De fikk ut en arrestant. Det reddet trolig livet hans. Tilfeldighetene ville ha det til at surstoffmaskene som skulle vært der, var på reparasjon. Det var ingen erstatninger der. Konsekvensene ble at Lauvrak og Heggernes ble syke.

I november i fjor meldte de til slutt saken til Arbeidstilsynet på egenhånd, som arbeidsulykke, fire år etter. Distriktet selv gjorde det aldri, tross varslings- og meldeplikten i arbeidsmiljøloven. Det tok tid før Lauvraks alvorlige KOLS og Heggernes astma ble påvist. Ledelsen i Agder politidistrikt så ikke hendelsen som meldepliktig og forventet at verneombudet ville si ifra.

Arbeidstilsynet ville imidlertid ikke ta i saken. De mente det var gått lang tid og at det var sannsynlig at politidistriktet har ryddet opp. Men det opplever ikke Knut Lauvrak og Magnar Heggernes.

Derfor prøver de nå det de opplever som siste utvei: Å anmelde Agder politidistrikt til Spesialenheten.

Knut Lauvrak og Magnar Heggernes er to om å føle seg aleine mot arbeidsgiveren, snart fem år etter at de reddet livet til en arrestant.
Knut Lauvrak og Magnar Heggernes er to om å føle seg aleine mot arbeidsgiveren, snart fem år etter at de reddet livet til en arrestant.

Mener ingen har tatt ansvar

I anmeldelsen ber Lauvrak og Heggernes Spesialenheten om å vurdere om det er grunnlag for å iverksette etterforskning av distriktet, for å finne ut om straffbare forhold har skjedd.

Lauvrak og Heggernes peker på at politidistriktet har hatt et ukjent antall innsatte i arresten uten surstoffmasker tilgjengelig. Tross at det ikke er krav om surstoffmasker, mener de to at distriktet må ha ansett surstoffmasker som nødvendige branntiltak, ettersom de har hatt surstoffmasker i arresten ellers. De peker også på at det var gjort endringer på brannvarsleranlegget, uten at tjenestemenn i arresten eller politivakta ved Arendal politistasjon hadde fått beskjed. En brannvarsler som var ukjent for tjenestemennene, var utløst. Ved å ha surstoffmasker tilgjengelig, og å informere om branntiltak, kunne risikoen for skader vært unngått og brannen oppdaget tidligere, mener de.

I anmeldelsen peker de to også på at arbeidsgiver ikke meldte inn skaden som en arbeidsskade i henhold til arbeidsmiljøloven, samt at brannen ikke har vært gjenstand for selvstendig etterforskning. Riksadvokaten har pålagt at alle branner skal etterforskes, selv om de ikke virker mistenkelig, skriver de.

– Det som opprører meg er situasjonen for kolleger som kommer etter oss. Jeg får ikke bedre helse av å anmelde noen til Spesialenheten. Men det handler om rettferdighet, og at man ikke skal kunne fritas for ansvar når man når blir leder på et visst nivå. At ledere tenker seg om to ganger når regler og forskrifter blir brutt, sier Lauvrak.

Anmeldelsen ble levert i sommer. Spesialenheten vurderer nå anmeldelsen og om det er en sak de skal gå inn i. Lauvrak og Heggernes har fulgt råd om å vente med anmeldelse, men det angrer de på nå.

– Jeg ville gå til Spesialenheten allerede i fjor. Jeg angrer på at jeg ikke gjorde det. Nå er tidsfristene i ferd med å løpe fra oss, dersom vi skal kunne nå gjennom der, forklarer Lauvrak, omgitt av hvite legefrakker og sykepleieruniformer.

(Teksten fortsetter under bildet)

I kampen for det han mener er rettferdighet, trekker Knut Lauvrak pusten og anmelder Agder politidistrikt til Spesialenheten – ved hjelp av ekstra oksygentilførsel til lungene.
I kampen for det han mener er rettferdighet, trekker Knut Lauvrak pusten og anmelder Agder politidistrikt til Spesialenheten – ved hjelp av ekstra oksygentilførsel til lungene.

Føler seg uønsket

Snart fem år etter hendelsen er det ett spørsmål Lauvrak og Heggernes fortsatt savner å få fra arbeidsgiveren sin: «Hvordan går det?».

Lauvrak håper å komme tilbake på jobb i en ti prosent stilling på en annen politistasjon, for å kunne være en del av miljøet. Han venter på svar.

Heggernes har jobbet full turnus, men ikke på dagtid den siste tiden. Han orker ikke treffe på lederen sin i korridorene, og derfor har han vært sykmeldt delen av arbeidstiden som går på dagtid. Han har vært i jobb i det som tilsvarer i underkant av en 70 prosent stilling. En operasjon og ferie har gitt ytterligere fravær i sommer og høst.

Tidligere i høst var han derfor i møte med ledelsen og NAV. Men i stedet for å tilrettelegge for at Heggernes kunne jobbe mest mulig, foreslo de ifølge Heggernes å sykemelde ham på fulltid fram til han kan gå av med pensjon 1. januar. Det ønsker ikke Heggernes selv.

– Jeg fikk tilbud om å jobbe andre steder, men legen min sier det ikke er forenlig med helsa mi. Jeg trodde poenget var å tilrettelegge så jeg i alle fall kunne jobbe mest mulig. Nå føler jeg meg rett og slett uønsket. Jeg har jobbet over 30 år i politiet og trodde ikke det skulle bli sånn de siste tre månedene, forteller Heggernes.

Han synes det er rart at arbeidsgiver og NAV ikke kan tilrettelegge for det han mener ville vært en verdig avslutning på yrkeslivet.

Ingen tid å miste

Politiforum har send en henvendelse til Agder politidistrikt, der forholdene Lauvrak og Heggernes påpeker i sin anmeldelse er nevnt. Distriktet har også fått spørsmål rundt hvorfor ikke Heggernes kan jobbe i sin nåværende jobb så mye han kan.

Politimester Kirsten Lindeberg svarer at de har blitt kjent med anmeldelsen etter Politiforums henvendelse.

– Etter at journalisten i Politiforum tok kontakt, ble Agder politidistrikt gjort oppmerksom på at politidistriktet er anmeldt til Spesialenheten av to ansatte som følge av brannen i arresten ved Arendal politistasjon 19.02.2012. Agder politidistrikt kan ikke gi ytterligere kommentarer til saken nå som saken er under etterforskning av Spesialenheten, skriver hun.

Det er snart fem år siden Heggernes og Lauvrak gikk inn i røyken på cella i Arendal. Likevel har tida snart løpt fra dem. For Heggernes er yrkeslivet over ved nyttår.

Jevnlig må Knut Lauvrak besøke Oslo universitetssykehus for å få vurdert tilstanden på lungene. Foto: Torkjell Trædal
Jevnlig må Knut Lauvrak besøke Oslo universitetssykehus for å få vurdert tilstanden på lungene. Foto: Torkjell Trædal

Lauvrak sier selv at dersom ikke anmeldelsen til Spesialenheten når fram, så vil han trolig trekke seg mer tilbake. Legene ved Oslo universitetssykehus har lovet ham halvannet år igjen å leve.

– Den tiden vil jeg gjerne bruke på noe annet enn å kjempe for saken min.