17 godtgjørelser du kan få hvis arbeidsstedet ditt endres

Har du oversikt over hva du kan ha få, hvis du du for eksempel må pendle eller flytte?

Publisert Sist oppdatert

Mange ansatte vet kanskje ennå ikke i hva slags enhet, eller kanskje ikke en gang i hvilken by eller hvilket tettsted de skal jobbe i, etter gjennomføringa av politireformen.

Mulige scenarioer kan være at du må endre tjenestested innenfor daglig reiseavstand, at du må pendle eller flytte. Kanskje vil du til og med slutte i jobben.

Siden Politiforum sist belyste temaet i 2015, har de store fagforbundene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet på nytt forhandlet omstillingsavtalen i Statens personalhåndbok.

Avtalen lister opp hva du kan ha krav på eller hva arbeidsgiver har mulighet til å gi deg, hvis de ulike scenarioene slår inn. Satsene for godtgjørelser er justert.

Flere av punktene er imidlertid kan- og bør-bestemmelser, som fordrer en arbeidsgivers godvilje. Under finner du hele listen.

kravpaa_nett.png
kravpaa_nett.png
Powered by Labrador CMS