Stortinget skal i dag stemme over to forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Politireformen: − Enda verre enn vi tenkte oss

I dag stemmer Stortinget over en rekke forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Begge partier ber regjeringen om å gjøre jobben sin.

Publisert Sist oppdatert

I forrige uke gikk leder av Stortingets justiskomité, Hadia Tajik (Ap) hardt ut mot justisminister Per Willy Amundsen. Hun mener regjeringen ikke gjennomfører nærpolitireformen ut i fra Stortingets intensjon og vedtak fra 2015.

– Det høres ut som en selvfølge, og det bør det også være. Men oppslag i både VG og Politiforum har avdekket eksempler på at viktige deler av forliket enten ikke er forstått eller ikke ser ut til å være ivaretatt, sa Hadia Tajik til VG.

En samlet justiskomite stiller seg bak forslaget, og i dag skal Stortinget stemme over saken.

Samtidig kaster Senterpartiet seg på og fremmer en rekke forslag.

− Dette har aldri vært noen troverdig «nærpolitireform», og nå ser det ut til at selve gjennomføringen av reformen blir enda verre enn det vi tenkte oss, sier Geir Inge Lien, som for tiden er vara i justiskomiteen for Jenny Klinge.

− Viser seg at lensmannskontorene lever på lånt tid

Blant forslagene til Senterpartiet er bedre responstid, full stans i sentraliseringen av passutstedelsen og at Regjeringen må vurdere å slå sammen de syv døgnbemannede operasjonssentralene i Oslo.

Lien understreker særlig forslaget om å styrke lensmannskontorene og lokalpolitiet.

– Med dekknavnet «nærpolitireformen» tillater regjeringen seg å gjøre litt av hvert: Selv om de så vidt har holdt seg over Stortingets minimumskrav til antall tjenestesteder, viser det seg at flere av lensmannskontorene som opprettholdes lever på lånt tid. Samtidig mister lensmannen oppgaver og myndighet, og ved noen lensmannskontor skal det ikke en gang være lensmann. Jeg mener dette er uhørt, og at det er en selvfølge at det skal være en lensmann på et lensmannskontor.

Justisministeren har tidligere avvist kritikken fra blant annet Arbeiderpartiet og mener det er innholdsløs retorikk. Er dette kun et spill for galleriet med tanke på valget til høsten?

− Når saken likevel skal opp i Stortinget så benytter vi anledningen til å fremme en del egne forslag som vi mener er viktige. Senterpartiet er heller ikke medforslagsstiller i saken fra Ap fordi vi aldri sto bak denne sentraliserende reformen i utgangspunktet, sier Lien og deler Aps kritikk.

– Et av poengene som Ap tar opp, er at kommunene skulle få et dokument i starten av prosessen som viste hvilket polititilbud kommunene skulle få. Det har ikke skjedd, og det er helt ubegripelig at flere kommuner ikke hatt fått vite konkret hvilket tilbud de skal få. Klagerunden er imidlertid allerede over og alle vedtak er fattet. Det skulle altså bare mangle når dette var en klar forutsetning for stortingsflertallet, så jeg er glad for at Ap setter fokus på denne saken.

Statsråd Amundsen har også vist til Stortingets spørretime 31. mai, der han selv svarte på Arbeiderpartiets kritikk.

Geir Inge Lien (Sp), vara i justiskomiteen for Jenny Klinge.
Powered by Labrador CMS