FIKK NAKKESKADE: Politioverbetjent Kjetil Hordnes synes det er både skandaløst og oppsiktsvekkende at han ikke får noen form for erstatning, etter å ha blitt påkjørt bakfra under en UEH-øvelse. - Det førte til at jeg fikk en nakkeskade, forteller Hordnes.

Vil vurdere stans i trening med bil på lukket bane

Hovedverneombud Audun Buseth mener det kan være grunnlag for å stanse øvelser med bil på lukket bane, og vil diskutere saken med PHS og POD.

Publisert Sist oppdatert

Reaksjonene har vært mange etter at Politiforum skrev om politioverbetjent Kjetil Hordnes, som ble påkjørt bakfra under en øvelse, og pådro seg en nakkeskade. Til tross for at skaden skjedde under øvelse på jobb, som han var pålagt av arbeidsgiver, mener både Statens pensjonskasse og Nav at Hordnes ikke har krav på yrkesskadeerstatning.

Grunnen er at de mener det ikke er uventet at politifolk kan bli skadet når de øver på farlige situasjoner, og loven stiller krav om at det må ha skjedd noe uventet, for å kunne få yrkesskadeerstatningen.

I kommentarfeltene under saken på Facebook har flere stilt spørsmål om hovedverneombudet bør gå inn og stanse øvelser, fram til reglene for yrkesskade er endret.

Audun Buseth, hovedverneombud for politi og lensmannsetaten, mener dagens regelverk for yrkesskader ikke er tilpasset politiets pålagte oppgaver og trening. Han forklarer at for at verneombudet skal kunne stanse trening, må det være en konkret vurdering av risikoen ved å gjennomføre hver enkelt øvelse. Det må foreligge en umiddelbar fare for liv eller helse for å kunne stanse arbeid.

- Når det gjelder trening på tvangsmessig stans av kjøretøy på lukket bane, kan det være grunnlag for å stanse den typen treningsaktivitet. Dette er det naturlig å diskutere med Politihøgskolen og Politidirektoratet, sier Buseth, til Politiforum.

LES OGSÅ: Ble påkjørt bakfra under trening - Får ikke yrkesskadeerstatning

PST stanset trening for livvaktene

Politiforum har også tidligere skrevet om Bjørn Rist, Håvard Faller og Veronica Hammer som alle skadet seg under trening i arrestasjonsteknikk. I 2018 skrev vi også om politibetjent Siv Lian-Haug som ble skadet under øvelse i livredningstjeneste i Pir-badet i Trondheim.

Ingen fikk yrkesskadeerstatning.

- Å ha en generell stans av all trening i arrestasjonsteknikk kan vi ikke gjøre, siden en stans må være basert på en konkret vurdering av gjennomføringen av hver enkelt øvelse. Men vi må stille strengere krav til gjennomføringen av øvelsene, og med dagens regelverk er det grunnlag for å trene med mindre motstand og mer kontrollert enn det gjøres nå, sier Buseth.

Han er bekymret for at passiv trening over tid reduserer politiets evne til å håndtere reelle hendelser.

Buseth legger til at politidirektøren, politimestre og særorgansjefer har ansvaret for å gjennomføre sikker trening.

- Og dette ansvaret inntrer før vår stansingsrett. Fokus på sikker trening er viktig. I tillegg må arbeidsgiver sørge for tilstrekkelig forsikringsordninger hvis ulykken likevel skjer, sier Buseth.

Før jul ble det sendt ut en intern e-post til ansatte i livvakttjenesten, som er underlagt PST, om at livvaktene i politiet ikke lenger skulle trene nærkampteknikk. Grunnen var risikoen for skade, skrev NRK.

Jeg regner med at politikerne ønsker livvakter som kan nærkamp? Lovendring på må plass

Politiets Fellesforbunds lokallagsleder i PST, fortalte at avgjørelsen ble tatt etter at en ansatt ble skadet under nærkamptrening på senhøsten.

Hovedverneombud Audun Buseth mener dette var en god løsning.

- At arbeidsgiver sier at «dette trener vi ikke på», synes jeg er en ryddig løsning. En ansvarlig arbeidsgiver skal legge til rette for at vi holder oss innenfor akseptabel risiko, sier han.

- Samtidig regner jeg med at politikerne ønsker livvakter som kan nærkamp? Lovendring på må plass, sier Buseth.

LES OGSÅ: Nektes erstatning etter skade i arbeidstiden

- Lovendring haster

Linda Verdal, forbundssekretær i Politiets Fellesforbund og leder av arbeidsgruppen for yrkesskadeerstatning, mener det nå haster med å få på plass en lovendring.

- Nå haster det, for det er uro i de operative miljøene og i kjøreinstruktørmiljøet. Det er klart at flere reflekterer over om de er villig til å stille seg til disposisjon for en arbeidsgiver som ikke sikrer dem når de blir skadet. Det mener jeg er et naturlig spørsmål å stille, for det er en uakseptabel situasjon at politiet ikke har et bedre vern med det samfunnsoppdraget politiet har. Man må trene på disse situasjonene, og da er det minste man kan forvente at arbeidsgiver, altså staten, tar vare på arbeidstakerne når de blir skadet, i form av yrkesskadeerstatning, sier hun.

Justisminister Jøran Kallmyr uttalte under Politiets Fellesforbunds lederkongress i Bergen i oktober, at ambisjonen er å få gjennom en lovendring i løpet av våren.

I en e-post til Politiforum fredag, skriver Justisdepartementet at status i saken er at «Departementet har mottatt innspillene og arbeider med saken, med sikte på å sende et forslag på høring før sommeren».

- Det er fint at justisministeren har ambisjon om dette. Vi forventer en leveranse før sommerferien, så dette er på plass før høsten setter inn, sier Verdal.

- Livvakttjenesten har treningsstans på nærkamp nettopp fordi PST ikke vil utsette de ansatte for den belastningen det er å bli stående alene med utgiftene, i tillegg til skaden, sier hun.

LES OGSÅ: Kallmyr ønsker lovendring knyttet til yrkesskade: – Vi anser det som en lovnad

Powered by Labrador CMS