FOR DÅRLIG FORSIKRET: Det har blitt kalt «grovt urimelig» at politifolk som skader seg under obligatorisk trening i arbeidstiden, ikke skal ha rett på yrkesskadeerstatning.
FOR DÅRLIG FORSIKRET: Det har blitt kalt «grovt urimelig» at politifolk som skader seg under obligatorisk trening i arbeidstiden, ikke skal ha rett på yrkesskadeerstatning. (Illustrasjonsfoto: Torkjell Trædal)

Kallmyr ønsker lovendring knyttet til yrkesskade: – Vi anser det som en lovnad

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sier ambisjonen er å få gjennom en lovendring i løpet av våren, for å styrke politiets yrkesskadedekning.

Mange, blant dem flere politikere, har reagert på at politiansatte som skader seg på trening nektes yrkesskadeerstatning. Politiets Fellesforbund (PF) har lenge jobbet for en lovendring, som vil styrke politiansattes yrkesskadedekning.

Nå ser det ut som om det skjer. Justisminister Jøran Kallmyr uttalte onsdag, under Politiets Fellesforbunds lederkongress i Bergen, at ambisjonen er å få gjennom en lovendring i løpet av våren.

JOBBER FOR LOVENDRING: Linda Verdal, forbundssekretær i Politiets Fellesforbund. Foto: Politiets Fellesforbund

– Vi har hatt et arbeid med Arbeids- og sosialdepartementet, som er ansvarlig for denne saken, og kommet frem til at det er politiloven som bør endres. Da kommer vi til å treffe mye mer presist, fordi det er politifolkene og treningen som tilhører politijobben vi får inn i yrkesskadeforsikringen. Det er samme måten man har brukt for Forsvaret. Jeg har en ambisjon om at vi skal få på plass dette i løpet av våren, sa Kallmyr fra scenen, skriver Politiets Fellesforbund på sine nettsider. 

LES OGSÅ: Nektes erstatning etter skade i arbeidstiden

Før sommerferien

Det førte til stor applaus fra salen. 

– Det var jo absolutt rett forum å slippe en særdeles god nyhet som dette. Yrkesskadeerstatning er noe hele etaten er opptatt av, og en kjempeviktig sak for medlemmene våre, sier Linda Verdal, forbundssekretær i Politiets Fellesforbund og leder av arbeidsgruppen for yrkesskadeerstatning.

Hun har tro på at dette nå løser seg.

– Politiets Felleforbund forventer at lovendringen kommer til våren – det er vår helt klare oppfatning. Vi anser dette som en lovnad og regner med at justisministeren leverer, sier Verdal. 

– Vi skal nå følge opp sammen med de gode politiske samarbeidspartnerne vi har i denne saken. Vi kommer til å holde trykket oppe, og vi forventer at «til våren» faktisk betyr til våren – altså at dette er på plass før sommerferien, fortsetter hun.

LES OGSÅ: Ansatte må kunne forvente beskyttelse om de er utsatt for skade i oppdrag

Hjertesak

Vi forventer at «til våren» faktisk betyr til våren – altså at dette er på plass før sommerferien.

Linda Verdal, Politiets Fellesforbund

Ingunn Foss (H) i justiskomiteen er én av flere politikere som har jobbet hardt for dette. Hun kaller yrkesskadesaken en personlig hjertesak, og dagen i går en gledens dag.

– Justisministerens uttalelse i går er et veldig, veldig godt signal. Jeg har jobbet lenge med denne saken, opp mot både Justisdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet. Erkjennelsen har vært at dette må vi få gjort noe med. For det går jo ikke an at de vi sender inn i de farligste situasjonene, der alle andre trekker seg ut, ikke skal være ordentlig forsikret, sier Foss til Politiforum.

Hun, som Verdal, regner med at lovendringen nå kommer på plass.

– Noe helt spesielt må skje dersom dette ikke går i orden. Det er et prioritert område.

LES OGSÅ: Politikere overrasket over yrkesskadesaken: - Fremstår som underlig

Mange har vært bekymret

I slutten av august kunne lokallagsleder i PF Finnmark, Bjørn Tharaldsen, fortelle om svært bekymrede politifolk.

ER PÅ SAKEN: Justisminister Jøran Kallmyr. Foto: Astrid Waller

– Vi får nesten daglige henvendelser med spørsmål om hva som skjer – og om man kan nekte å delta på IP-øvelse, sa han og kalte politifolk «fritt vilt».

Det var i midten av juli at Kallmyr varslet at regelendringer skulle vurderes.

– Det er fint at det gjøres en vurdering, men det hjelper ikke oss før det sies at man vurderer det dit hen at det må utredes et forslag til lovendring. Vi venter nå på svar fra regjeringen hvorvidt de vil sette i gang med en slik utredning. Vi og medlemmene våre er utålmodige, sa PFs Verdal da.

På Lederkongressen onsdag kom altså justisministeren med en tydeligere melding – om at ambisjonen er en lovendring til våren.

Til toppen