Utrykningspolitiet har sin base ved Politihøgskolen i Stavern. UP-mannskapene som holder til lengst unna, i Nord-Troms og Finnmark, skal nå likevel ikke innlemmes i politidistriktene i et ettårig prøveprosjekt.

UP-nedleggelsen i nord er utsatt

Prøveprosjektet hvor UP i Nord-Troms og Finnmark skulle legges ned i ett år, har blitt utsatt.

Publisert

For en uke siden kunne Politiforum fortelle at Politidirektoratet (POD) hadde besluttet å overføre mannskapene i Utrykningspolitiet (UP) i Nord-Troms og Finnmark til politidistriktene i ett år.

I praksis betød dette en midlertidig nedleggelse av UP som særorgan lengst nord i landet, en avgjørelse mange - deiblant UP-sjef Steven Hasseldal, reagerte på.

– Dette er ikke noe vi har ønsket, men vi følger lojalt opp. Dette er et ønske som har kommet fra politimesterne i Troms og Finnmark, som POD har besluttet at vi skal teste. Grunnen til at vi ikke ønsker dette er at vi er redd for at det vil bety langt mindre aktivitet på trafikkområdet, som kan gå utover trafikksikkerheten. Vi tror det vil bli færre kontroller, sa Hasseldal til Politiforum.

Nå har imidlertid det ettårige prøveprosjektet blitt stanset, etter at Justisdepartementet kom på banen. Nyheten slapp Hasseldal selv på Twitter i går:

 

Politiforum har i dag vært i kontakt med POD for å høre hva som ligger bak beslutningen om å avvente prøveprosjektet. Gjennom kommunikasjonsavdelingen svarer assisterende politidirektør Håkon Skulstad følgende:

– I dialog med Justisdepartementet er det besluttet at prøveordningen hvor mannskaper fra Utrykningspolitiet skulle overføres til Troms politidistrikt og Finnmark politidistrikt for å inngå i distriktenes vakt- og beredskapsordninger må avvente. Departementet ønsker ikke at det settes i gang et stort prosjekt i forkant av den kommende stortingsmeldingen om politiet, sier Skulstad.

Stortingsmeldingen er ventet å bli framlagt før sommeren. 

LES OGSÅ: Senterpartiet reagerer på UP-overflytting i nord: - Håper det ennå er mulig å snu i denne saken

Powered by Labrador CMS