Nær-politi-mennene

Publisert Sist oppdatert

I dette bladet kan du lese om politiførstebetjentene Erik Jess og Henning Ø. Johansen, som har patruljert sammen mer eller mindre sammenhengende i 18 år. I Horten vet «alle» hvem de to er, og Erik og Henning er godt kjent med de fleste i byen.

Med til sammen 60 års operativ erfaring fra samme by, besitter de to «nærpolitimennene» en enorm kompetanse og en unik kjennskap til lokalmiljøet. De røslige politiførstebetjentene er som to bautaer å regne på Horten politistasjon – ikke bare for sin fysiske størrelse, men på grunn av den ekstraordinære erfaringen de har.

At uniformerte politifolk tilbringer hele karrieren ute på gata blant folket de er ansatt for å passe på, er ikke hverdagskost nå til dags. Vi frykter at Erik og Henning er en del av en utdøende rase.

Selv trekker de paralleller til dinosaurene – vi mener det blir feil. Begrepet «dinosaur» beskriver noe eller noen som er utdaterte og lite tilpasningsdyktige. Det er ikke det vi hører om Erik og Henning.

All erfaring og all kunnskap til tross, er de opptatt av å ikke hvile på laurbærene. De vet at verden utvikler seg, og at de også er nødt til å følge med. Derfor er de ydmyke på at også de har noe å lære av sine yngre og nyutdannete kolleger – selv om vi mistenker at de yngre kanskje trekker vel så mye veksel på sin eldre kollegers erfaring.

Like fullt; Erik og Hennings lærevillighet er et eksempel til etterfølgelse.

Neste år kan Erik pensjonere seg. Han er fortsatt i tenkeboksen. Men tar han valget om å legge en lang og innholdsrik politikarriere bak seg, er det ikke bare to meter politimann, men 34 år med erfaring som går ut av døra. 34 års operativ erfaring.

Spesielt nå, når det hvert år uteksamineres 700 nye polititjenestemenn og -kvinner, er nettopp de erfarne politifolkene så viktige. For det tar tid å lære et nærmiljø å kjenne. Det tar tid å vinne tillit. Og det tar tid å få det operative faget inn i ryggmargen.

Vi er ikke i tvil om at de nyutdannede gjør en god jobb på de premissene de jobber ut ifra. Men uten de som har vært med i gamet en stund, de som kjenner forholdene og folkene, er det lettere å trå feil. Som fersk polititjenestemann har du fortsatt mye å lære. Da er det gull verdt å ha en erfaren kollega som Erik eller Henning å støtte seg på.

Spesielt nå, når politiet skal snus på hodet i det regjeringen liker å kalle «nærpolitireformen», er det så viktig å beholde kontinuiteten i etaten. Derfor håper vi at også den eldre politigarde blir med videre.

På lederplass vil vi gjerne oppfordre alle arbeidsgivere til å prate med de erfarne tjenestemennene som nærmer seg pensjonsalder. La dem høre at de er verdsatt og ønsket – det kan være det som skal til for å få beholde svært verdifull kompetanse en stund til.

Det handler om å finne den rette balansen blant de som skal møte publikum ute i gata.