Muligheter som bør brukes

Politiet i New York bringer nok en gang noe nytt inn i kriminalitetsbekjempelsen. Forrige gang var det strategien «broken windows» som fikk stor suksess.

Publisert Sist oppdatert

Politi fra mange land - også Norge - var på studiebesøk for å lære om hvordan politiet fikk voldsomt gode resultater ved å innføre nulltoleranse for selv de minste lovbrudd.

Nå er det på tide å ta turen over Atlanteren igjen. Vår journalist Erik Inderhaug besøkte i vår New York police department (NYPD), og ble imponert.

Et avansert dataprogram koplet opp mot 4000 overvåkningskameraer, gjør NYPD i stand til å raskt fange opp kriminell aktivitet, og deretter styre politiressursene dit det trengs på kortest mulig tid. Ved bruk av moderne teknologi, har Microsoft utviklet programmet som gir politiet en helt annen mulighet til å gripe inn ved både terroranslag og andre kriminelle hendelser.

Dette dreier seg altså ikke om overvåkning av enkeltindivider i politiske hensikter. Frihetselskende amerikanere har akseptert å havne på skjermen, i bytte mot trygghet, og raskere og bedre oppfølging fra politiet når alvorlige hendelser skjer.

Mens vi venter på innholdet av politianalysen, er det verdt å reflektere over utviklingen av norsk politi. I mange år har både politikere og ledende politibyråkrater jaktet på bedre måter å måle politiets resultater på enn saksbehandlingstid og oppklaringsprosent, uten at noen har funnet frem til et endelig godt svar.

Det er nå igangsatt forsøk på å stille krav til utrykningstid. Utfordringen vil være å definere hva slags form for kriminalitet som skal måles. Mange saker inn til politiet starter ofte på et svært mangelfullt informasjonsgrunnlag. En melding om trivielt husbråk, kan være et drap, mens en drapsmelding, kan vise seg å være en ulykke.

Etter at også politiet forsto at Internett var kommet for å bli, snegler politiet seg inn i den digitale tidsalderen, utviklingsmessig langt bak private og andre offentlige aktører. Droner er kommer for å bli. Det samme er kameraer som kan følge med på utsatte steder, og slik sett gi politiet en rask forståelse av hva som skjer. Velutviklet teknologi som kan effektivisere politiarbeidet vil være en god investering for fremtiden.