Vidar Aasvangen er hovedtillitsvalgt ved Nes lensmannskontor
Vidar Aasvangen er hovedtillitsvalgt ved Nes lensmannskontor

Publikum i fokus, trygghet for alle?

Desto lengre ut i reformprosessen vi kommer, jo større ser det ut til at avstanden mellom folket og politiet kommer til å bli. Stikk i strid med politimester Hasseldal sin lovnad om fler politipatruljer og et “nært” politi der folk i politidistrikt Øst bor.

Publisert Sist oppdatert

Stadig flere politiansatte er bekymret for den tjenesten vi leverer til innbyggerne. En voksende intern uro ser ut til å forstyrre arbeidshverdagen for svært mange av de ansatte i politidistrikt Øst.

Skal man lykkes med en reform er det to avgjørende faktorer som må være tilstede. Det er at reformen finansieres og at det er motiverte ansatte. Uten disse to faktorer så er reformen dessverre dømt til å mislykkes. Omstilling er en krevende prosess. Samarbeid, inkludering og verdsettelse av ansatte er etter vårt syn en god måte å gjennomføre store endringer.

Men istedenfor samarbeid og medbestemmelse så velger politidirektoratet og politimesteren å gjennomføre prosessen internt på en slik måte at stadig fler ansatte opplever seg overkjørt og glemt.

"Vi må tilbake til 2009 og den store politikonflikten for å beskrive hvor sterk den uroen som nå rører seg blant ansatte i politidistrikt Øst er, en uro som ingen er tjent med."

Vi tillitsvalgte møter et stadig økende antall av frustrerte erfarne politibetjenter som sier de ønsker å finne seg en ny jobb. Fler har mistet motivasjonen til å kjøre politipatrulje, eller til å etterforske etter 10-30 år i tjeneste. Det som i starten av reformen ble oppfattet som en unntakstilstand, ser nå ut til å være den nye hverdagen. Har ledelsen i politidistrikt Øst tenkt nøye igjennom de mulige konsekvensene av en mulig kompetanseflukt fra distriktet?

Samtidig vokser den lange rekken med nyutdannede betjenter som står i kø for å få jobb og ansatte med årelang kompetanse og kunnskap kan lett byttes ut med en nyutdannet garde. Dette kan være en tilnærming og holdning til de ansattes kompetanse, som kan føre til en ytterligere svekkelse av den kvaliteten på tjenesten og tryggheten vi leverer til innbyggerne på Romerike. Som tillitsvalgt tar jeg på høyeste alvor de siste målinger mellom tilliten politiet høster hos folket som nå viser at tilliten synker.

"Politietatens motto "Publikum i fokus, trygghet for alle" virker ut som det er satt på vent."

Politiledelsen, justisdepartementet og regjeringen ser ut til å fortsette benektelsen av realitetene som ansatte over hele landet beskriver, selv om det er vi som møter publikum og kjenner dette på kroppen.

Nå foreslår ledelsen i politidistrikt Øst på grunn av trange budsjetter en ytterligere svekkelse av blant annet den operative styrken. Slik må det visst bli, fordi bevilgningene fra Justisdepartementet fordelt via politidirektoratet ikke er tilstrekkelig og pengene som bevilges ser ikke ut til å rekke frem til det ytterste ledd. Politidistrikt Øst har ansvar for en nesten like stor befolkning som nye Oslo politidistrikt, samtidig som vi opprettholder det nasjonale ansvaret for grensesikkerhet og landets hovedflyplass på vårt lokale budsjett. Et ansvar som medfører et betydelig omfang av kriminalitet og grensepasseringer.

Det er en krevende disiplin for vår lokale økonomi å levere alt innbyggerne og regjeringen krever av politiet i distrikt Øst. En situasjon som kom tydelig til syne i sommerens debatt om passkøen på Gardermoen.

2016 var preget av en kraftig nedbemanning i gamle Romerike politidistrikt. Helt konkret har det betydd færre politipatruljer til å passe på innbyggernes trygghet, og færre ansatte til å betjene innbyggere som behøver å anmelde saker eller snakke med politiet. Samtidig har vi sett en kraftig nedprioritering av hverdagskriminalitet og saker som nedprioriteres til fordel for den nye politisk initierte målstyringen.

"Operative politibetjenter på Romerike skal nå få ansvar for enda flere innbyggere, og større geografiske områder men med færre operative betjenter enn vi hadde for bare 1 år siden."

Ledelsen i politidistrikt Øst tvinges til ytterligere kutt i ansatte som er i kontakt med publikum. Nå foreslås det at turnusarbeidene i politiet, som består av sivilt ansatte og politiutdannede skal jobbe en enda tøffere turnus. En turnus som allerede er så belastende at den forkorter deres levealder, og nå svekkes også manges motivasjon. Denne "billigløsningen" vil kunne gi en illusjon av mer politi i kontakt med publikum, men realitetene er et stort mannskapsbehov som vil bli avkledd umiddelbart dersom noe alvorlig skulle hende i vår distrikt. Det er også slik at politidistrikt Øst allerede har nest lavest politidekning i hele Norge, kun slått av Sunnmøre.

Var det dette politikerne i regjering bestilte når de ønsket en reform som skulle forbedre kvalitet, kultur, og ledelse i politietaten? En reform som skulle sikre flere politibetjenter ut i gatene, kortere responstid, og robust etterforskning. Som skulle gjøre oss i stand til å håndtere morgendagens kriminalitetsutfordringer.