BISTOD HELSEVESENET: Bildet er tatt i sammenheng med at politiet i Trøndelag politidistrikt bistår helsepersonell med en utagerende og mulig koronasmittet kvinne.

PFT råder politidistriktene til å bruke regntøy hvis de går tom for smitteverndresser

- Dette må ikke misforstås til at det ikke er så farlig med smittevernutstyr, for arbeidsgiver må bidra til å skaffe dette til veie, sier hovedverneombud Audun Buseth.

Publisert

I en veileder som ble sendt ut til politiansatte via politiets intranett Kilden, står det at politifolk kan bruke regndress hvis de ikke har tilgjengelig engangsdresser og verneutstyr. 

I veilederen fra Politiets Fellestjenester står det: «Dersom du har oppdrag der det er mistanke om smittet person, og du ikke har tilgjengelig engangsdresser og verneutstyr – bruk feltuniform eller regndress». 

Audun Buseth, hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten, mener dette er et godt råd, hvis man ikke har smitteverndress, men presiserer at dette er unntaket, og at korrekt smittevernutstyr skal være hovedregelen. 

- Hvis man står i en situasjon hvor man ikke har det ordinære smittevernutstyret, tenker jeg at det er et godt alternativ. Men det primære er å sikre at vi har nødvendig smittevernutstyr, sier Buseth. 

- Mitt inntrykk er at distriktene har tilgang på nødvendig smittevernutstyr nå, men dette kan endres. Da er det viktig å ha vurdert alternativene. Vi kan også bruke gassmasker, hvis vi ikke har ansiktsmasker. Men dette må ikke misforstås til at det ikke er så farlig med smittevernutstyr, for arbeidsgiver må bidra til å skaffe dette til veie, sier Buseth. 

Usikker på om vaskeråd er tilstrekkelig

Det han derimot er skeptisk til, er at PFT skriver i veilederen at mange av klærne skal vaskes på 40 grader. Han viser til at Folkehelseinstituttet skriver på sine nettsider at brukte tekstiler «legges rett i vaskemaskinen og vaskes på minimum 60 grader», i husholdninger der det er påvist smitte. 

- Vi synes det er problematisk når det står i vaskeveilederen fra PFT at det skal vaskes på 40 grader, når fagfolk sier at man bør vaske på 60 grader. Vi er usikre på om 40 graders vask er tilstrekkelig, sier Buseth. 

Han mener også at arbeidstøy med mulig smitte ikke skal vaskes hjemme hos politiansatte. 

- Disse to forholdene har vi reist bekymring mot i forbindelse med utarbeidelse og utsendelse av veilederne. Historisk sett er det veldig få politistasjoner som har mulighet for å vaske arbeidstøy på arbeidsplassen. Men det er noen, blant annet i Oslo. Vi tenker at politidistriktene bør gjøre det de kan for å finne løsninger som gjør at arbeidstaker kan vaske tøyet andre steder enn hjemme. Jeg opplever at flere har funnet gode måter å gjøre det på, sier Buseth. 

LES OGSÅ: Det er ikke private initiativ som skal sikre etaten smittevernutstyr

Kommunisert ut til mannskapene

Ørjan Hjortland, leder av Politiets Fellesforbund i Vest politidistrikt, forteller til Politiforum at de per nå har vernedresser på lager, men at dette lageret ikke er stort. 

- Det er blitt gitt råd om å bruke politiets regntøy, men det gjelder i en krisesituasjon hvis man går tom. Det presiseres at det kun er hvis det er tomt for vernedresser, at vi skal bruke disse regndressene. Lokalt hos oss har vi det vi trenger per i dag. Men lagrene våre er ikke større enn akkurat det vi må ha. Vi er avhengig av påfyll, sier Hjortland. 

Han legger til at det de har størst mangel på i Vest politidistrikt, er vernedresser. 

- I den forbindelse har det blitt kommunisert ut til mannskapene at regntøy kan benyttes hvis det blir tomt, sier han. 

- Hva tenker du om at PFT gir råd om å bruke regndress hvis man går tom? 

- Vi tenker primert at det godkjente utstyret brukes, og vi har en forventning om at vi har nok smittevernutstyr. Men som en nødløsning er dette et fornuftig og godt råd ut til de ansatte, sier han. 

LES OGSÅ: Politiet er forberedt

Lagde avtale med vaskerier

Jon E. Torp, leder for PF Sør-Øst, forteller at han har fått tilbakemelding fra de hovedtillitsvalgte i de tre GDE-ene i distriktet, om at alle har tilstrekkelig smittevernutstyr. 

- Det er også tilgjengelig smittevernutstyr på lagrene, hvis man bruker noe og trenger nytt. Dette er forbruksmateriell, og hvis smitten i samfunnet hadde vært større hadde vi også hatt større behov for smittevernutstyr. Hvor smertegrensen går for hvor mye de kan bruke før det begynner å bli lite igjen, er jeg ikke sikker på, sier Torp. 

Han mener det må være et mål å unngå å havne i situasjoner hvor regntøy må benyttes i stedet for smitteverndresser. 

- Jeg synes i utgangspunktet at det må være en siste utvei å bruke regntøy. Jeg er ingen ekspert på dette, men det virker som regntøy og feltuniform kan være bedre enn ingenting, men jeg vet ikke hvor mye bedre enn ingenting, det er. Men regntøy er jo lett tilgjengelig og de aller fleste som jobber operativt har dette i bilen, sier Torp. 

Han forteller at de i midten av mars hadde samme bekymring som Buseth, når det gjaldt mulighet for å vaske arbeidsklær som kan være utsatt for smitte. Dette ble tatt opp med arbeidsgiver og vernetjenesten. 

- I løpet av få uker var avtaler med vaskerier på plass, slik at patruljene kan kle av seg i garasjen og legge tøyet i merkede vaskesekker, som blir sendt til profesjonelle vaskerier, sier Torp. 

- Jeg må si jeg er imponert over effektiv metode, og hvor raskt man fikk til en slik avtale. Det tok unna en hel rekke utfordringer vi ville hatt hvis hver enkelt skulle vasket sitt eget tøy. Løsningen ble også veldig godt mottatt av de som jobber ute, sier han. 

- Vaskes med desinfeksjonsmiddel

Teith Kyrre Dalsrud, fungerende avdelingsdirektør i Politiets Fellestjenester (PFT) forteller at veilederen som er sendt ut er utarbeidet spesielt for koronasituasjonen. 

- I veilereden står det: «Dersom du har oppdrag der det er mistanke om smittet person, og du ikke har tilgjengelig engangsdresser og verneutstyr – bruk feltuniform eller regndress.» Hva er bakgrunnen for denne anbefalingen? 

- Regntøy og feltuniform er produsert av tekstiler som er vanntette og slik sett ikke tar opp fukt/væsker like lett som andre plagg, og de er enklere å vaske. I veilederen og tilhørende tekst som POD har gitt ut, er det også en anbefaling om at brukerne bør benytte hele uniformsporteføljen for å avhjelpe behovet for tilgang på nok rene plagg, som følge av at andre plagg er til vask, sier Dalsrud. 

Han forklarer at det ut fra bestillingene til PFTs nettbutikk de siste ukene, kan se ut til at politidistriktene for tiden har det utstyret de trenger. Men han legger til at de fortsatt bestiller utstyr i markedet.

- Og fordi bestillingene fra etaten de siste ukene har vært færre enn antallet som kommer inn til PFT fra leverandørene, er vi i ferd med å bygge opp et bufferlager av smittevernutstyr for å kunne håndtere fremtidige behov, sier Dalsrud. 

Han forklarer at grunnen til at de ikke har anbefalt at alle klær skal vaskes på 60 grader, slik FHI anbefaler, er fordi ikke alle uniformene tåler denne temperaturen. 

- PFT er kjent med rådene fra FHI. Mange uniformsprodukter har refleks og merker som ikke tåler 60 graders vask i vaskeri (industrivask) uten at plaggene forringes i farge eller funksjon. I veiledningen er det derfor anbefalt flere alternativer for vaskemetoder. I de tilfellene der plagg ikke kan vaskes på høyere temperatur enn 40 grader forutsettes det at det benyttes desinfeksjonsmiddel i tillegg til vask for å oppnå tilfredsstillende renhet på produktet, sier Dalsrud. 

LES OGSÅ: Koronaens pris - Store etterspill for politiet

Powered by Labrador CMS