Bør det være én lensmann ved hvert lensmannskontor? Ja, mener opposisjonen. Nei, mener tillitsvalgte.

Tillitsvalgte ønsker ikke at Stortinget skal tvinge fram lensmann ved hvert lensmanns­kontor

Behandles i Stortinget i morgen.

Publisert

I morgen skal Stortinget stemme over om de vil pålegge politiet å sikre reell styrking av lokalpolitiet rundt i Norge. Det er allerede klart at det er flertall for tre Senterparti-forslag, som blant annet innebærer at det skal være en stedlig lensmann ved hvert lensmannskontor.

I tillegg skal Stortinget stemme over om de vil at politiet skal styrke politiet også i bydelene og spesielt på Holmlia i Oslo. Det er foreløpig usikkert om Kristelig Folkeparti vil bli med resten av opposisjonen på disse to forslagene.

Mens opposisjonen har som mål å tvinge fram et styrking av lokalpolitiet, mener regjeringspartiene at dette innebærer en utidig detaljstyring av politiets ressurser. Men hva mener de tillitsvalgte?

Politiforum har stilt tillitsvalgte spørsmål om hva de vil at politikerne skal stemme i morgen:

  • Ønsker du at Stortingspolitikerne ber politiet sikre stedlig lensmann på alle lensmannskontorer? Ja eller nei.
  • Ønsker du at Stortingspolitikerne krever reell styrking av lensmannskontorene som er igjen? Ja eller nei.
  • Har du tillit til at politidistriktet vil sikre et godt nærpoliti, uten flere føringer fra politikerne? Ja eller nei.
Reidun Martinsen, leder i PF Innlandet.

Ønsker ikke stedlig lensmann

Reidun Martinsen er leder i Politiets Fellesforbund i Innlandet politidistrikt. Hun sier hun ikke ønsker at politikerne skal pålegge en stedlig lensmann ved alle lensmannskontorer.

Samtidig svarer hun at hun ønsker at Stortinget skal kreve en reell styrking av lensmannskontorene som er igjen. Hun ikke har tillit til at distriktet vil ordne et godt nærpoliti, uten føringer fra politikerne.

Karl Karlsson, tillitsvalgt i Troms.

– Omorganiseringen og flytting av arbeidsoppgaver har gått for langt til at det er noen hensikt å opprettholde lensmann på alle tjenestesteder nå. Mange av lensmannens oppgaver er flyttet inn i ny organisasjon, for eksempel namsmannsoppgaver og personalansvar. Men det er viktig med nok bemanning slik at det blir reelle lensmannskontorer med tjenester til publikum minst tre dager i uka. Vi er redde for at en nedbemanning på tjenestestedene vil føre til å press for ytterligere nedlegging, utdyper Martinsen.

PF-lederen fra Innlandet, får støtte fra Karl Karlsson, som leder Politiets Fellesforbund i Troms politidistrikt. Heller ikke han ønsker pålegg om stedlig lensmann, og også Karlsson ønsker seg at politikerne skal kreve en reell styrking av lensmannskontorene som er igjen. Han er tvilende til at distriktet får til et godt nærpoliti uten at politikerne blander seg inn.

– Jeg har tillit til at intensjonene er gode, men når det kommer til økonomi vil det overstyre på mange områder. Ett område kan være at gjenværende lensmannskontor utarmes på ulike måter, slik at de kan legges ned ved neste korsvei. Derfor mener jeg at en føring om styrket bemanning kan være på sin plass, sier Karlsson.

PF-leder Sigve Bolstad

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund

I likhet med de lokale tillitsvalgte, ønsker ikke Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, et vedtak fra Stortinget om en stedlig lensmann. Han mener andre løsninger kan fylle et behov.

– Jeg ønsker ikke at det skal bindes til en lensmann, men jeg støtter at det må være ledelse i det ytterste ledd. Derfor må det være en leder på lensmannskontorene. Det betyr i tillegg mye for å sikre karrieremuligheter. Så jeg støtter at det må være en leder på lensmannskontorene, men ikke at det bindes opp til en bestemt tittel, svarer Bolstad.

Han ønsker seg imidlertid en føring om en reell styrking av lensmannskontorene, men svarer at han også har tillit til at distriktene klarer å lage et godt nærpoliti.

– Veien å gå er ikke flere politiske føringer. Politidistriktene har derimot så dårlig økonomi at jeg tror ikke at vi er sikret et godt nærpoliti. Vi må ikke glemme de kommunene som har mistet sitt lensmannskontor. Her var den politiske lovnaden at de skulle få et politi som kom enda tettere på befolkningen. Det må følges opp, er beskjeden fra PF-lederen.

Powered by Labrador CMS