Per-Willy Amundsen (Frp) under Politiets Fellesforbunds landsmøte 2022.
Per-Willy Amundsen (Frp) under Politiets Fellesforbunds landsmøte 2022.

STRID OM DNA-BEVIS

Justiskomiteens leder krever gjennomgang etter DNA-avsløringer

– Justisministeren må gripe inn. Praksisen Politiforum avslører er helt uakseptabel, sier leder Per-Willy Amundsen i Stortingets justiskomité.

Publisert Sist oppdatert

Som Politiforum avslørte i går, nekter norske rettsmedisinere å ta i bruk en internasjonalt anerkjent skala for sannsynlighetsvurdering av DNA-bevis.

Istedenfor å legge fram tallverdien, tolker rettsmedisinerne selv tallet, før de legger det fram muntlig for retten.

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, og selv tidligere justisminister, Per-Willy Amundsen, sier at han har vært «perifert kjent med» at det har vært problemer knyttet til sakkyndigarbeidet, men har forholdt seg til at det var faglige uenigheter.

– At det er så ille som Politiforum beskriver visste jeg ikke. Når en faglig uenighet får konsekvenser for rettssikkerheten er det helt uakseptabelt, selv om jeg jo ikke vet om dette har fått konkrete konsekvenser i straffesaker som har gått for domstolene, sier Amundsen.

Hadde blitt tatt tak i

Hadde saken blitt omtalt tidligere, hadde den åpenbart blitt tatt tak i, mener Amundsen.

– Det har blitt sett på som en faglig uenighet, og derfor har den ikke blitt løftet politisk. Hadde det vært synlig som nå, at dette er et rettssikkerhetsproblem, hadde det blitt et politisk problem, og da kunne saken blitt løst tidligere, sier Amundsen.

Han karakteriserer den omtalte praksisen ved sakkyndige-avdelingen ved Oslo Universitetssykehus som uakseptabel.

– Selvfølgelig er det uakseptabelt. Det er åpenbart ikke bra. La meg være tydeligere: Det er totalt uakseptabelt, når rettssikkerheten blir skadelidende på grunn av de sakkyndiges praksis ved miljøet i Oslo, sier Amundsen.

Peker på statsråden

Som leder av Stortingets justiskomité viser han til at dette er en sak hvor Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar, og justis- og beredskapsministeren det øverste ansvaret.

– Justis- og beredskapsministeren må ta ansvar og engasjere seg. Departementet må ta en prat med partene, og ta en gjennomgang av hele virksomheten. Justis- og beredskapsministeren må gå inn og rydde opp. Det er en helt utålelig situasjon om rettssikkerheten er truet, og miljøet ikke er velfungerende og har rutiner som ikke borger for rettssikkerheten. Det er selvsagt helt uakseptabelt. Det bør justis- og beredskapsministeren ta tak i.

Politiforum har stilt en rekke spørsmål til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp), men til tross for gjentatte purringer i over én uke, har ikke departementet besvart våre spørsmål eller kommentert Amundsens uttalelser.

– Trenger en konkurrent

Amundsen er opptatt av at Fremskrittspartiet sørget for å sikre Stortingets finansiering av det nye, rettsgenetiske senteret i Tromsø, som han mener bidrar til å løse det han omtaler som et dysfunksjonelt miljø blant sakkyndige i Oslo.

– Jeg var ikke klar over at sakkyndig-miljøet i Oslo var preget av interne dragkamper og en dysfunksjonell organisasjon, slik Politiforums reportasjer viser. Det er ganske oppsiktsvekkende, og viser også resultatet: Et svekket miljø, og svekkede forutsetninger for å håndtere en viktig beviskilde i rettssaker, sier Amundsen.

– Derfor blir et alternativt miljø som velger å behandle ting på en annen måte så viktig. Det blir som å gå til lege, man får en second opinion. Oslo-miljøet trenger en konkurrent, og her vil det åpenbart styrke rettssikkerheten, sier Amundsen.

Powered by Labrador CMS