KONTROLLROM: For en optimal oppdragsløsning, er operasjonssentralene avhengige av at politiets datasystemer fungerer. Bildet er et illustrasjonsfoto.

Dataproblemer rammet operasjonssentralene: Kunne blitt kritisk

Natt til 20. august ble politiets operasjonssentraler lammet av en teknisk feil. Det kunne fått alvorlige følger hvis en større hendelse hadde rammet.

Publisert

Dersom en alvorlig hendelse hadde rammet på morgenkvisten, ville det vært umulig for ekstra personell å logge seg på for å støtte operasjonssentralen, og de som allerede hadde vært pålogget, ville raskt blitt overbelastet.

Dette, får Politiforum beskrevet fra flere, kunne igjen ha gått ut over kommunikasjonen med patruljene, og dermed deres oppdragsløsning. 

– Min påstand er at dette førte til et alvorlig fall i politiets beredskap. Jeg grøsser ved tanken på utfallet, hvis vi hadde fått en alvorlig hendelse i dette tidsrommet, sier en ansatt, som ikke ønsker å stå fram med fullt navn.

Vedkommende er en av flere som reagerte på innholdet i en Twitter-melding fra Politidirektoratet (POD), sendt ut klokka 08.52 denne morgenen. «Politiets beredskap er ikke berørt», skrev POD.

– For oss er det åpenbart at dette gikk ut over beredskapen, sier en ansatt på en annen operasjonssentral. 

Heller ikke denne personen ønsker å stå fram med navn. Seksjonsleder Olsen i Øst sier det er åpenbart at kapasiteten til operasjonssentralen blir påvirket når slike IT-problemer rammer.

– Operasjonssentralen er helt avhengig av de verktøyene vi har blitt tildelt. Derfor var dette krevende, sier han, og fortsetter:

 
 

– Det viktige å ha i bakhodet er å være innforstått med at tekniske problemer kommer til å oppstå. Det er hvordan vi agerer i situasjonen som er avgjørende. Det som er viktig er at vi har planer og rutiner når tekniske problemer oppstår, og at vi iverksetter tiltak for å redusere risikoen når dette skjer. 

LES OGSÅ: Politiet hadde IKT-trøbbel – situasjonen følges nøye

Opplevdes utilgjengelig

Hva var det egentlig som skjedde med politiets datasystemer natt til 20. august? PIT (Politiets IKT-tjenester) ble klar over at ikke alt var som det skulle klokka 03.00 på morgenen, forteller Karianne Hovden Wiig, stabssjef og ansvarlig for beredskapen i PIT.

– Tilbakemeldingene vi fikk fra brukerne, gikk på at det var tregheter i nettverket. Da iverksatte vi beredskapsapparatet vårt. Når vi så nærmet oss morgenen, opplevde vi at de fleste brukerne hadde påloggingsproblemer, sier Wiig.

For å unngå at vaktskiftet ved operasjonssentralen ble rammet, sendte PIT ut en melding gjennom politiets alarm- og varslingssystem (PAV), med en anmodning om at de som da var innlogget, ikke logget seg av.

– Fra klokka 08.00 fikk flere og flere brukere logget seg inn, og fra cirka klokka 09.30 var påloggingsproblemene løst. I hovedtrekk var det dette som skjedde, sier Wiig.

Årsaken til at IT-problemene oppsto, var en teknisk feil.

– Dette skyldtes ikke de endringene vi holdt på med i systemet. Vi har gode hypoteser på hva som ligger bak den tekniske feilen, men jobber fortsatt med å finne hovedårsaken, sier Wiig.

Hun kan ikke si noe mer enn dette, men understreker at det ikke var noe galt med selve politisystemene.

MØRKLAGT: En teknisk feil gjorde at de ansatte på politiets operasjonssentraler helt eller delvis mistet tilgang til flere sentrale politisystemer. Bildet er et illustra- sjonsfoto.

– Feilen førte imidlertid til at brukerne ikke fikk logget seg inn eller opplevde stor treghet. Da opplevdes applikasjonene som helt eller delvis utilgjengelige for brukerne, sier Wiig.

Avdelingsdirektøren sier PIT alltid har en plan B når de gjennomfører planlagte endringer og vedlikehold på systemet, med mulighet til å gå tilbake til den sist fungerende versjonen.

– Vi har alltid en «rollback», som det heter. En teknisk feil er noe annet. 

LES OGSÅ: Operasjonssentralen i Vest politidistrikt fikk prestisjetung pris for å ha reddet Jurgen (75)

POD: Potensielt kritisk

Jørn Schjelderup, seksjonssjef i PODs politioperative seksjon, sier til Politiforum at han umiddelbart kalte inn til møte for å få en oversikt over situasjonen da han kom på jobb på morgenen den 20. august. Møtet ble avholdt klokken 08.15.

– Vi ønsket informasjon fra politidistriktene om hvorvidt denne hendelsen hadde skapt alvorlige konsekvenser for liv og helse. Svaret fra alle politidistrikter og særorganer, var at det hadde den ikke. Vi spurte spesifikt om kritiske hendelser, eller om dette berørte voldsalarmer, planlagte aktiviteter, grensekontroll og pass, slike ting som folk fort blir bekymret over, sier Schjelderup.

Det var dette som lå til grunn for PODs tidlige utspill om at politiets beredskap ikke var berørt.

FORBEDRINGSPOTENSIALE: Seksjonssjef Jørn Schjelderup i Politidirektoratet (POD) medgir at POD kan være flinkere til å se krisepotensialet i slike situasjoner.

– Så ser vi i ettertid at vi kunne hatt et større fokus på hvordan operasjonssentralen opplevde det som skjedde. Det var de som satt tett på og så konsekvensene, og det framstår åpenbart i ettertid at situasjonen hadde et potensial for å bli kritisk, gjennom at operasjonssentralen ikke kunne sjekke registre eller sende ut meldinger. Vi har stor forståelse for at det oppleves kritisk når datasystemene svikter der ute, og er like bekymret som politidistriktene når dette skjer.

Schjelderup medgir at POD kan være flinkere til å se potensialet i slike situasjoner.

– Dette er et læringspunkt vi tar med oss. I framtiden må vi ha en bedre bevissthet på om det er ulike situasjonsforståelser. Dette må vi se på sammen med politidistriktene.

Erfaring med datatrøbbel

Politiet har flere ganger tidligere i nyere tid opplevd dataproblemer av ulikt omfang.

– Vi begynner å få litt erfaring, sier Schjelderup.

– Dette er ikke første gang, og heller ikke siste gang at politiet får problemer med IT-systemene. Det mest alvorlige var da BL var nede over en lengre periode. Vi har også hatt flere tilfeller av at PO har vært nede i politidistriktene, så vi begynner å få en del erfaring med håndtering av dette. Så lenge vi er avhengige av slike datasystemer, kommer dette til å skje igjen. Da er det viktig å ha gode rutiner for å håndtere det sammen med politidistriktene, fortsetter han.

Mange av politiets sentrale datasystemer ble tatt i bruk før årtusenskiftet og har i årevis vært modne for utskiftning. Seksjonssjefen er ikke sikker på at dette kan settes i sammenheng med situasjonen som oppsto natt til 20. august.

– Dette har ikke nødvendigvis noe med gamle datasystemer å gjøre, selv om politiet jobber på mange plattformer det er vanskelig å bygge videre på, sier Schjelderup.

I skrivende stund jobber PIT fortsatt med å avdekke årsaken bak de tekniske problemene. På spørsmål om hva PIT gjør for å forebygge at noe lignende skjer igjen, svarer Wiig:

– Forebygging handler om å evaluere og trene. Ved større eller mindre hendelser gjennomfører vi evaluering og iverksetter tiltak, og tar med oss læringspunkter videre. Slik blir vi bedre. 

LES OGSÅ: Samlokaliserte 110-, 112-, og 113-sentralene: - Vi løser felles oppdrag bedre

Powered by Labrador CMS