Her forbereder politiet i Akershus seg på terror

Jaktet «massedrapsmenn» på Jessheim storsenter.

Publisert

Det er tidlig morgen på Jessheim Storsenter når to menn med finnlandshette går inn gjennom hovedinngangen, bevæpnet med automatvåpen. 

Etter kun få skritt begynner de å skyte. Skuddene gjaller i senterveggene mens de går forbi butikkinngangene, og overalt ligger det sårede mennesker. 

Heldigvis er det kun en øvelse. Terroristene er ikke terrorister, og de «sårede» har ligget klare med teaterblod og ørepropper siden før «gjerningspersonene» satte sine ben innenfor senterdørene.

I løpet av februar har politi, brannvesen og helsevesen i Akershus gjennomført flere PLIVO-øvelser (Pågående livstruende vold). 

Øvelsene tar utgangspunkt i en felles prosedyre for hvordan de tre nødetatene skal opptre ved hendelser der det utøves livstruende vold mot flere personer. En gang i året gjennomfører de øvelser for å stå best mulig rustet, hvis en slik hendelse skulle skje. 

Fakta

  • PLIVO er forkortelse for «pågående livstruende vold». 
  • I 2015 ble det utgitt en felles nasjonal prosedyre for å håndtere denne typen hendelser, og for å sikre nødvendig samarbeid mellom nødetatene og på tvers av distrikter. 
  • Prosedyren skal bidra til bedret nasjonal beredskap for å kunne redde liv og begrense skader ved hendelser der det utøves pågående livstruende vold mot flere personer.
  • Prosedyren beskriver handlingsmønsteret når alle tre nødetatene er til stede, og hvordan innsatspersonell fra brann og helse skal handle i situasjoner der politiet ikke har ankommet. 
  • De første PLIVO-instruktørene for politi, brann og helse ble utdannet ved Politihøgskolen i 2015. 

Kilde: Politihøgskolen

- Helt avgjørende

- Disse øvelsene er viktige av mange grunner. Vi har et samfunnsoppdrag vi må løse, og ved en slik type hendelse er vi avhengige av at politi, helse og brannvesen spiller på lag, sier politiførstebetjent Peder Olav Aulie, som er leder for øvelsen. 

Plivo-prosedyren er et av flere oppfølgingstiltak etter hendelsene 22. juli 2011, og øvelsene gjennomføres en gang i året. 

- Å få øve på slike scenarioer som vi har gjort nå, er helt avgjørende for at vi skal kunne lykkes ved et reelt tilfelle, sier Aulie. 

LES OGSÅ: PLIVO-øvelse i Oslofjorden

For at øvelsen skulle bli så realistisk som mulig, har både AMK-sentralen i Oslo, 110-sentralen i Ski og politiets operasjonssentral deltatt i øvelsene. 

ØVELSE: Politiet jakter på jerningspersonen inne på Jessheim storsenter.

- Etter hver øvelse har de et telefonmøte, hvor de diskuterer hvilke utfordringer de støter på, og suksesskriteriene opp mot målet med øvelsen. Det har vært veldig viktig for oss at vi allerede på første planleggingsmøte har inkludert både helse, brann og andre aktører, som har vært en del av denne øvelsen. Vi har tilpasset opplegget slik at vi er sikre på at alle sitter med et utbytte av øvelsen, sier han. 

- Og på denne måten kunne vi kjøre denne øvelsen i stor skala, sier Aulie. 

Bærer kostnadene

Senterledelsen ved Jessheim storsenter har også vært tett involvert i planleggingen. Ofte får man ikke lov til å bevege seg overalt under denne typen øvelser, men på Jessheim har storsenteret gitt nødetatene fritt spillerom. De har kunnet benytte alle senterets 10 innganger, også personalinnganger, og butikkenes gitter har blitt tatt opp. 

Vektertjenesten på senteret har også deltatt, og dermed har de også fått øvet seg på hvordan de skal reagere. 

PLIVO: Politiet har uskadeliggjort gjerningspersonen.

Kristian Sveen, sikkerhetssjef ved Jessheim storsenter, sier han aldri var i tvil om at de måtte svare ja, på spørsmålet om øvelsen kunne holdes i senteret. 

- Vi mener det er utrolig viktig at politi, helse og brann får trent sammen. Vi har en god arena for det, og for at øvelsen skal bli mest mulig reell må alle inngangene være åpne, sier Sveen, til Politiforum. 

Øvelsen ble gjennomført før åpningstid, og de skrudde derfor også på alt av lys, ventilasjon, heiser og rulletrapp, kun for at øvelsen skulle gjennomføres. 

- Kostnadene for å åpne så tidlig, og uten at butikkene er åpne, bærer vi. Vi har også tre mann på jobb fra et vaskeselskap vi bruker, så de vasker bort teaterblod og hylser før kundene kommer, sier Sveen. 

LES OGSÅ: Nødetatene øver for lite på PLIVO

Godt utbytte

- Jeg jobber med sikkerhet, og dette er noe jeg har tenkt på lenge. Vi har en driftssentral som følger med på kameraer, og nå har vi fått testet oss vi også, sier Sveen. 

Politiførstebetjent Aulie er godt fornøyd med øvelsene. 

- Et av hovedmålene med øvelsen er at vi skal samvirke oss tre nødetatene imellom. Det vil selvfølgelig være interne øvingsmål hos alle tre, men sett under ett mener vi at utbyttet ble godt for alle etatene, sier Aulie. 

Powered by Labrador CMS