REAGERER: PF Innlandet, er motstandere av at politidistriktet ansetter én politibetjent til å gjøre saksbehandlingsoppgaver.

Ansetter politibetjent i sivil stilling

– Vi er motstandere av det, og mener det er å lure publikum til å tro at du får mer politikraft når du setter inn politifolk til å gjøre saksbehandlingsoppgaver, sier lokallagsleder Reidun Martinsen i PF Innlandet.

Publisert

Nylig søkte Innlandet politidistrikt etter ny politibetjent ved Elverum politistasjon. Men vedkommende som får jobben vil ikke bli satt til å gjøre vanlige politioppgaver.

I utlysningsteksten kommer det frem at det er Felles enhet for utlending og forvaltning, nærmere bestemt avsnitt for bevilling ved seksjon for forvaltning, som ønsker seg en ny politi-mann eller -kvinne.

Selve arbeidsoppgavene vil være å foreta fysisk kontrollvirksomhet, forebygging gjennom forvaltning- som tilbakekall og fysisk innhenting av våpen, samt bistå i øvrig saksbehandling på våpenkontoret og holde seg faglig oppdatert innen fagfeltet våpenforvaltning.

MÅ HA IP4-GODKJENNING: Innlandet politidistrikt søker etter ny politibetjent til Elverum politistasjon, som skal jobbe med våpenforvaltning.

Panikk

Reidun Martinsen, som er lokallagsleder for PF Innlandet, reagerer. Hun mener politidistriktet nå ansetter politifolk i sivile stillinger, for å nå det politiske kravet om to politifolk per tusen innbyggere.

– Vi er motstandere av det, og mener det er å lure publikum til å tro at du får mer politikraft når du setter inn politifolk til å gjøre saksbehandlingsoppgaver. Ledelsens argumentasjon var at det er viktig å få inn politi for å drive kontrollvirksomhet rettet mot våpenforhandlere. Men det har vi gjort i alle år med sivile, og en sivil med god våpenkunnskap kunne være likeså bra i den stillingen der, sier Martinsen.

Bare i år må Innlandet politidistrikt spare 50 millioner kroner for å gå i balanse, og det er forventet at 2021 vil by på en svært anstrengt driftssituasjon for politidistriktet.

–Innlandet har dårlig økonomi og når vi får marsjordren om at alle skal oppbemanne til to per tusen innen 1.12, da begynte panikken å bre seg. Da stoppet de flere ansettelser av sivile med en gang, og begynte å regne på hvor mange vi da må ansette med politikoder for å nå målet. De lette med lys og lykte for å gjøre om stillinger til politi. Det er vårt inntrykk, men ledelsen begrunner det med at det er behov for politi også på dette fagfeltet, sier hun.

LES OGSÅ: Monopoliti: Spillet om to per tusen

Må ha IP4-godkjenning

Den nye politibetjenten må også ha IP4-godkjenning, eller være villig til å gjennomføre trening for å få det.

– At man må ha innsatstrenergodkjenning til denne stillingen, den skjønner vi ikke. Men alle våre argumenter falt på stengrunn. Politimesteren har tydeligvis bestemt seg på forhånd, og det var Enhet fra forvaltning som ønsket seg politi i denne stillingen, sier hun.

REAGERER: Reidun Martinsen, som er lokallagsleder for PF Innlandet, forteller at ledelsen i et notat har påpekt at de var heldig med at en sivil stilling ble gjort om til en politistilling, i forhold til telling til to per tusen

Martinsen forteller at ledelsen i et notat har påpekt at de var heldig med at en sivil stilling ble gjort om til en politistilling, med tanke på telling til to per tusen.

Hun forteller også om en annen sivil stilling på Øko- og miljøteamet, som har blitt gjort om til politistilling. Her er arbeidsoppgavene blant annet saksredigering, kopiering og skanning av dokumenter. Samt utstedelse av begrenset politimyndighet til jaktoppsyn.

Samtidig understreker Martinsen at PF Innlandet ikke er motstandere av å øke politiandelen.

– Det er vi for, men vi mener politiet skal brukes til politioppgaver og ikke sivile oppgaver. Vi synes det er flott at vi skal nå to per tusen som har vært målet de siste 15 årene, avslutter hun.

LES OGSÅ: Lover halv milliard til politistillinger i 2021

- Utøvelse av politimyndighet

André Holen, som er leder for Stab for HR og HMS i Innlandet politidistrikt, sier at i stillingen tilligger oppgaver som blant annet kontroll av våpenskap og tilbakekall av våpenkort hos risikopersoner.

- Dette er kontrollvirksomhet som krever fysisk oppmøte og om nødvendig utøvelse av politimyndighet. Gjennom en politiutdannet med politimyndighet vil vi ha større handlingsrom i tjenesteutøvelsen. Ved å ha en IP4- godkjenning vil det bidra til en større fleksibilitet for hele politidistriktet. I tillegg kommer to per tusen som en sentral målsetting for politidistriktet å oppnå, hvor denne stillingen vil inngå. Det medfører ikke riktighet at det er brukt enhver anledning til å omgjøre sivile stillinger til politistillinger, skriver han i en e-post.

LES OGSÅ: Reagerer på POD-brev: - Bekrefter det vi vet skjer

Powered by Labrador CMS