Oslo politiorkester, Norsk Narkotikapolitiforening, Politiets Pensjonistforbund Finnmark og Telemark politiidrettslag er blant organisasjonene som tidligere har mottatt økonomisk støtte til driften.

Etablerer tilskuddsordning for politiforeninger

Tilskuddsordningen skal etter planen være klar fra 2023.

Publisert Sist oppdatert

Det går fram av et forslag til forskrift, som nå er ute på høring.

Forskriften skal regulere tilskuddsordningen, som har som formål «å legge til rette for støtte til drift av landsdekkende lag, selskap og foreninger som bidrar til å ivareta felles faglige, sosiale, kulturelle og velferdsmessige interesser for politiets tilsatte og pensjonister».

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023, foreslås det å bevilge drøyt 4,7 millioner kroner til tilskuddsordningen.

Varslet i fjor sommer

Politidirektoratet (POD) meldte allerede i fjor sommer et behov for en ny tilskuddsordning for støtte til lag og foreninger.

«POD vil komme tilbake med en tydeliggjøring av hvordan eventuell tildeling av støtte og tilskudd skal skje framover», skrev direktoratet i et brev til politidistrikter og særorganer.

– Det er ikke til å stikke under en stol at denne gjennomgangen ble trigget av NNPF-saken. I kjølvannet av den, ble det klart at det trengs en større tydelighet rundt hva det er ok å gi støtte til og hva det ikke er greit å gi støtte til. Spesielt da med fokus på eksterne interesseorganisasjoner som organisorisk ligger utenfor politiet, sa Roger Bjerke, leder for styringsavdelingen i POD, den gang til Politiforum.

Flere lag og foreninger i politiet uttrykte i fjor bekymring for hvordan dette ville slå ut for deres videre drift.

Må understøtte samfunnsoppdraget

Nå kan de få svar. I utkastet til forskrift, med høringsfrist 19. desember 2022, foreslår departementet at det er politirelaterte lag, selskap og foreninger med organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret som kan få tilskudd.

Søkerne må blant annet kunne dokumentere at aktiviteten de driver «understøtter politiets samfunnsoppdrag» og at de er partipolitisk uavhengige. I tillegg må de åpne for medlemskap for «alle nåværende og tidligere ansatte i politietaten».

Søkerne må også gi et landsdekkende tilbud, ifølge utkastet til forskrift.

Det er Politidirektoratet som skal avgjøre hvem som skal få støtte.

NNPF ikke høringsinstans

Høringsbrevet er sendt ut til blant annet Norsk politiidrettsforbund, Norsk politihistorisk selskap og Norsk politihundelag.

Det var kontroversen rundt Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) i 2021 som også sparket i gang gjennomgangen av tilskuddsordninger til politiforeninger. Tidligere fikk disse foreningene sine bevilgninger gjennom øremerkinger i statsbudsjettet.

NNPF står imidlertid ikke oppført som høringsinstans, men kan som alle andre sende inn innspill til den åpne høringen.

Powered by Labrador CMS