Bildet er et illustrasjonsbilde av kriminalteknikk. Bildet er tatt i en annen sammenheng.

Frykter granskningsutvalg betyr kroken på døra for interesseforeninger

Kriminalteknisk Forum frykter at konklusjonen til Rolleforståelsesutvalget vil gjøre det vanskelig å drive foreningsaktivitet i politiet.

Publisert Sist oppdatert

Justis- og beredskapsdepartementet satte i 2021 ned et utvalg som skal «vurdere om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i dialogen med offentlige eller private organisasjoner som har hatt kontakt med NNPF» – altså Norsk Narkotikapolitiforening.

Nå frykter Kriminalteknisk Forum (KTF) at konklusjonen fra det såkalte Rolleforståelsesutvalget vil få konsekvenser for andre interesseorganisasjoner tilknyttet politiet. Leder Kjeld Hendrik Helland-Hansen frykter utvalget vil skjære alle over én kam for å hindre lignende diskusjoner med andre organisasjoner.

TETTE SKOTT: Leder Kjeld Hendrik Helland-Hansen og Kriminalteknisk Forum (KTF) frykter det blir vanskeligere å dele faglige innspill mellom Kripos og andre politidistrikter dersom Rolleforståelsesutvalget skjærer alle foreninger over én kam.

Han forteller at foreningen, som samarbeider på tvers av politidistrikter og deler erfaringer og metoder i det kriminaltekniske miljøet i Norge, allerede har begynt å merke at tøylene blir strammet inn.

– Vi har lagt merke til at Kripos allerede har begynt å legge begrensninger på sitt samarbeid med oss. Det er nok en konsekvens av utvalgets oppdrag, tror han.

KTF ble etabler i 1984 av initiativtakere fra Kripos og politidistrikter i og rundt Oslo-området. Siden da har foreningen jobbet med å heve kunnskapsnivået innen krimteknikk, og har blant annet vært pådriver for etablering av videreutdanning av kriminalteknikk ved Politihøgskolen.

Helland-Hansen er redd for at resultatet fra utvalgets granskning vil bety at ildsjeler fra forskjellige fagområder ikke lenger vil ha tid nok til å kunne holde på med foreningsarbeid.

– Da har ikke jeg mulighet til å sitte i styret lenger, sier han, og fortsetter:

– Hvis alt av frivillig arbeid må foregå utenfor etatens arbeidstid, har ikke vi i styret anledning til å jobbe med fagfeltet; det vil si arrangere konferanser eller skrive fagartikler i medlemsbladet. Det er det vi er redd for. Kripos har allerede bestemt at medlemmer ikke får drive med foreningsarbeid i arbeidstiden, og da vet jeg et medlem trakk seg, forteller han.

– Vil få store konsekvenser

Egentlig skulle utvalget levere sin rapport i oktober, men den er nå utsatt til januar 2023. KTF-lederen er enig i at det er behov for klarere regler enn det som har vært, men peker samtidig at arbeidet som foregår i deres forening hever kompetansen i politiet. Han mener også at arbeidet hans forening gjør er rent faglig og ikke politisk.

Helland-Hansen er derfor urolig for at også arbeidet til KTF vil bli rammet av utvalgets konklusjon.

– Konsekvensene av det vil være at vi ikke kan klare å fortsette vårt arbeid. Vi arrangerer ikke konferansen for vår del, men for formidling og utveksling innen fagfeltet, sier han, og legger til:

– Det koster jo noe å arrangere konferanser. Vi har ikke lønn eller får noen kompensasjon, og gjør dette på dugnad. Om vi ikke får lov til å bruke noe av politiets tid, da blir det vanskelig. Jeg kan ikke se at kriminalteknisk arbeid slik vi driver med kan være problematisk mot befolkningen, fortsetter han.

KTF-lederen presiserer at han bruker mye egentid på foreningsarbeid allerede. Han tror at medlemmene vil være restriktive til å bruke egen fritid og egne midler til å dra på seminarer dersom det legges felles føringer for NNPF og andre foreninger.

– Det vil få store konsekvenser. Jeg skal ikke være negativ, men etter min mening er det ikke noe problematisk skille her i møte med befolkningen. Det er ingen private kriminaltekniske foreninger, det er bare politifolk. Og det arbeidet vi driver med retter seg ikke mot noen kommersiell aktør. Det er kun for å fremme vårt fagfelt som er fokus, sier han.

Vil fortsette å fremme

Runar Grimstad er leder i Norsk Politihundelag, en organisasjon som blant annet arrangerer mesterskap og konkurranser. Han forteller det viktigste for de er å fremme politihunden og dens arbeid. Derfor er foreningen blant annet på sosiale medier for å spre nyheter om politihunder og arbeidet de gjør i hverdagen.

– Alt dette vil forsvinne om vi blir stengt ned. Så jeg håper utvalget gjør en grundig og god jobb med å sette seg inn i hva forskjellige lag og foreninger driver med, og at de ikke drar alle over en kam. Vi mener det er viktig at de ser på hver enkelt gruppe. Gjør de det, er jeg trygg på at vi gjør ting riktig, sier han til Politiforum.

Også Grimstad frykter at mye av gløden og interessen for å utvikle faget vil forsvinne hvis alle organisasjonene behandles likt som NNPF.

UPOLITISK: Lederen i Norsk Politihundelag sier foreningen jobber med å fremme politihunden i Norge. Runar Grimstad sier foreningen ikke er politisk engasjert.

– Vi har et fint samarbeid med Politidirektoratet, og per nå er vårt arbeid og engasjement godkjent av dem. Vi i Norsk Politihundelag har tatt en ekstra gjennomgang av våre vedtekter og vårt arbeid, og sett etter ting vi eventuelt kan komme i konflikt med. Vi mener selv at vi er godt innafor, sier han.

Noe av det foreningen arrangerer, er årlige norske mesterskap. Nå får Norsk politihundelag lov til å delta i uniform under konkurranser, noe de har skriftlig godkjennelse fra direktoratet på.

– Politihunden er også uniformert, og det ser jeg ingen problemer med. Vår formålsparagraf og vedtekt tilsier at vi skal fremme politihunden. Det vil si at vi vil vise frem hva en politihund kan, noe som gjøres blant annet gjennom årlige norske mesterskap. Vi har også et nordisk samarbeid med de andre nordiske landene og her gjennomføres det et nordisk mesterskap hvert år. Konkurransen der er myntet på det norske godkjenningsprogrammet som er besluttet av Politihøgskolen. Vi har vært en høringsinstans til Politiets Fellesforbund tidligere i hundespørsmål, hvis de ønsker svar på hunderelaterte ting, men i utgangspunktet trenger de ikke oss til det lenger. Så vi er ikke politisk engasjert overhodet, vi vil kun vise frem politihunden, avslutter han.

Rolleforståelsesutvalget ledes av professor Anne-Mette Magnussen. Politiforum har vært i kontakt med Magnussen, som sier utvalget ikke kan kommentere saker før de har levert sin rapport.

Powered by Labrador CMS