Bildet er et illustrasjonsfoto.
Bildet er et illustrasjonsfoto.

DEBATTINNLEGG

Manglende innsats for kriminalitetsforebygging

Vi trenger en fordomsfri debatt om å forebygge og bekjempe barne- og ungdomskriminaliteten. Det forutsetter en regjering som tåler å bli kritisert for manglende innsats.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Ida Melbo Øystese, politimester i Oslo politidistrikt, uttrykker i en kronikk på Politiforum bekymring over økning i den registrerte barne- og ungdomskriminaliteten i distriktet.

Hun etterlyser nye tiltak for å hindre ungdomskrim og en debatt om vi trenger mer inngripende forebyggende tiltak – som også inneholder elementer av tvang.

Jeg ser situasjonen som et resultat av at Justisdepartementet i en årrekke har prioritert ned det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Illustrerende er den skrytefilmen daværende justisminister Anders Anundsen (Frp) fikk laget forut for kommunevalget for åtte år siden. I løpet av en 30 minutter lang film fortalte han om alt han hadde gjort i løpet av sine to år i statsrådsstolen.

Som en Nord-Koreansk diktator «så han på ting» i kriminalitetsbekjempelsen; tøffe politibiler, helikoptre, rettssaler, en nyoppusset avdeling i Botsfengselet (som ble lagt ned ikke lang tid etterpå) og mye mer.

Statsråd Anundsen hadde også kommandert ut ledere i de ulike justisetatene til å understreke hvor god tilstanden var.

Som direktør for regjeringens kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) pekte jeg i et innlegg i Aftenposten 27. august 2015 på det merkelige faktum at justisministeren ikke én eneste gang i filmen nevnte innsats for å forbygge at kriminalitet rammet. Alt handlet om reaktive tiltak i etterkant.

Justisminister Anundsen tok ikke lett på kritikk. Norge hadde hatt et faglig fritt og uavhengig, regjeringsoppnevnt kriminalitetsforebyggende råd siden 1980, slik de enda lengre hadde hatt i Danmark og Sverige.

Justisminister Anundsen tok ikke lett på kritikk. Norge hadde hatt et faglig fritt og uavhengig, regjeringsoppnevnt kriminalitetsforebyggende råd siden 1980, slik de enda lengre hadde hatt i Danmark og Sverige.

KRÅDs hovedoppgave var å forebygge barne- og ungdomskriminaliteten. Men i 2016 ble KRÅD nedlagt. Dette begrunnet regjeringen Solberg (H og Frp) med at den kriminalitetsforebyggende innsatsen skulle styrkes, ved å opprette Nasjonalt kompetansesenter for kriminalitetsforebygging, underlagt tverrdepartemental styring.

Det har aldri blitt noe nasjonalt kompetansesenter, det var et tomt løfte ment for å avverge politisk kritikk. Anundsen gikk av som justisminister senere i 2016, og ble etterfulgt av 6–7 nye justisministre fra Fremskrittspartiet. Ingen av disse var opptatt å å forebygge kriminalitet.

Det synes heller ikke regjeringen Støre (Ap og Sp) å være ut fra de politiske prioriteringene i Hurdalsplattformen.

Politimester Øysteses initiativ er høyst velkomment. Vi trenger en fordomsfri debatt om å forebygge og bekjempe barne- og ungdomskriminaliteten. Det forutsetter en regjering som tåler å bli kritisert for manglende innsats.

Powered by Labrador CMS