– Det er hyggeligere å være politimester nå enn det var den gangen for å si det sånn, ler politimester Sjøvold i videoen, når han intervjues av justisminister Anders Anundsen om tilstanden i Oslo-politiet.

Politimesteren stilte i uniform i Anundsens skrytevideo

Uniformsreglementet regulerer bruken av uniform i politisk sammenheng. Anundsen: − Dette er informasjon, ikke politisk propaganda.

Publisert Sist oppdatert

Det høstet storm da Justis- og beredskapsdepartmentet la ut videoen «Trygghet i hverdagen», som Justisdepartementet la ut på sine nettsider denne uken. Fra politihold setter man spørsmålstegn ved deltagelsen til Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold og flere andre politisjefer i videoen.

I videoen kommer det fram at politiet har gjort betydelige forberedelser. Mannskap i Beredskapstroppen var kledd opp i spesialutstyr og politimesteren hadde satt frem kaffekoppen til det som så ut til å være en blanding av en hyggelig samtale og et intervju mellom justisminister Anundsen og politimester Sjøvold.

Ikke tillatt i politisk sammenheng

Årsaken til at det fra politihold stilles spørsmål ved vurderingsevnen til politimesteren, er innholdet i politiets uniformsreglement som forbyr bruk av uniform for deltagelse i politisk sammenheng.

I politiets uniformsreglement § 17 heter det:

«Politiske demonstrasjoner. Politiets uniform legitimerer politimyndighet og skal bare nyttes i tjenesten. Bruk av uniform som deltaker i politisk sammenheng, interessekonflikter, demonstrasjoner eller tilsvarende tillates ikke.»

Politidirektoratet ønsket ikke å svare på om de politiansattes deltagelse i justisministerens video var et brudd på uniformsreglementet, men viste til at dette var opp til Justisdepartementet å definere om dette var politisk arbeid eller informasjonsvirksomhet.

− Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, mange oppfatter denne videoen som en del av høstens valgkamp. Hva er din kommentar?

− Dette er ikke en del av valgkampen, men en del av informasjonsvirksomheten til Justis- og beredskapsdepartementet. Vi har rett og slett ønsket å få frem mange av tiltakene vi har fått gjennomført siden regjeringsskiftet, sier Anundsen.

– Ikke propaganda

– Men er det ikke problematisk at uniformert politi bidrar i det som i media i dag blir stemplet som valgpropaganda for et konkret politisk parti?

− Man skal ikke legge til grunn at dette er politisk propaganda for et politisk parti. Det vi her har gjort er informasjonsarbeid for Justis- og beredskapsdepartementet. Og nå viser det seg at videoformatet er mer effektivt enn jeg hadde trodd, sier Anundsen, som virker fornøyd med resultatet.

− Er politiansattes bidrag i denne videoen forenlig med at politiet skal opptre politisk uavhengig?

− Igjen, dette var informasjonsvirksomhet for Justis- og beredskapsdepartementet, ikke arbeid for et politisk parti.

− Vil det for fremtiden være uproblematisk at politifolk i uniform deltar i arbeid til fordel for politiske partier?

− Det er viktig å ikke legge til grunn at dette var politisk virksomhet, men ren informasjonsvirksomhet. Dette var ikke ment som politisk propaganda, og det var ikke noe i videoens innhold som var ment å skulle tale til fordel for et konkret parti.

Skulle være informasjonsfilm

Politiforum har forsøkt å komme i kontakt med politimester Hans Sverre Sjøvold uten hell.

Kommunikasjonsjef i Oslo politidistrikt, Unni Grøndal, sier de ikke ønsker å svare på spørsmål om saken, eller om de i ettertid ser annerledes på det å stille opp.

Grøndal sier imidlertid til at Justisdepartementet ba Sjøvold bidra i en informasjonsfilm om beredskapsarbeid som skulle bli lagt ut på regjeringen.no, og at de ble bedt om å stille med tall fra Oslo politidistrikt. Utover det har ikke Oslo-politiet hatt befatning med filmen.

Vil vise fram det positive

Anundsen sier til Politiforum at han ønsker å få frem den den gode jobben politiet gjør, i kombinasjon med det han betegner som den gode satsingen regjeringen gjør.

− Jeg er opptatt av å vise at det har skjedd mye på dette feltet. Vi har behov for å rette opp det medieskapte bildet av at det ikke har skjedd så mye i justis- og beredskapssektoren. Det må være lov å få frem at vi skaffer flere fengselsplasser, at vi nå får satt i kraft den nye straffeloven som den forrige regjeringen ikke klarte. Og at vi har styrket den nasjonale beredskapen med en betydelig styrking av Beredskapstroppen. Justis- og beredskapsfeltet er viktig for regjeringen, og vi hadde lyst til å vise frem en del av det vi har fått til. Dette er en sektor hvor mye lett lar seg visualisere gjennom en video. Hvis vi skal få frem et budskap, må vi snakke med folk som jobber med det. Jeg liker å få frem hva de på gulvet er opptatt av, forteller Anundsen.

Anundsen erkjenner at ikke alle problemene i Justissektoren er løst, og at det fremdeles er mange uløste utfordringer i både politiet og kriminalomsorgen.

− Det er mye arbeid som gjenstår. Men det endrer ikke det faktum at de tiltakene vi ramser opp er ganske mange, og at de faktisk er gjennomført. Og at de faktisk har effekt.

Justisminister Anundsen tar ikke kritikk for at han spurte politimester Sjøvold og de andre politiansatte om å være med i videoen.

− Vi skal være stolte over de resultatene vi leverer, og det politiet gjør. Vi i regjeringen gjør det vi kan fra vår side for å løse de utfordringene vi vet er der.

Powered by Labrador CMS