NY JUSTISMINISTER: Monica Mæland (H) tok fredag over som justis- og beredskapsminister.
NY JUSTISMINISTER: Monica Mæland (H) tok fredag over som justis- og beredskapsminister.

Du er ikke kommet til dekket bord, men til tomt bord. Lykke til!

Gratulerer som nyutnevnt justisminister. Det er enormt mye å ta tak i.

Publisert

Gratulerer som nyutnevnt justisminister og lykke til med et stort ansvar. I løpet av mer enn seks år med syv justisministere fra Fremskrittspartiet har det skjedd fint lite.

Du er kjent som en handlekraftig og uredd politiker, men du trenger noen velmente råd på veien.

Jeg er bekymret over hva som har skjedd under den såkalte «Nærpolitireformen». Politidirektoratet har fjernet 126 lensmannskontor og redusert antallet politidistrikter fra 27 til 12. Fra hele landet kommer det opplysninger om at patruljerende politi i de nye, sammenslåtte distriktene ofte er uten kjennskap til den lokale ungdommen og lokale forhold for øvrig. 

Hvor blir nærheten av? For meg ser det ut som innføring av fjernpolitiet. Hvor skal folk få utrettet sine sivile tjenester når politikontorene blir borte?

Vi er på vei fra et servicepoliti til et utrykningspoliti.

Færre lensmannskontor

Det dreier seg blant annet om pass, våpenkort, hittegods, skjenkebevilgninger, utleggsforretninger og gjeldsordning. Vi er på vei fra et servicepoliti til et utrykningspoliti.

Forskjellen til Vinmonopolet, en annen statlig virksomhet, er slående. På begynnelsen av 1990-tallet hadde vi 110 polutsalg, fordelt på 76 kommuner. Nå har vi 323 polutsalg. Det betyr at 91 prosent av befolkningen bor i kommuner med eget pol.

På begynnelsen av 1990-tallet hadde vi 354 lensmannskontor og politistasjoner. Når politidirektøren har gjennomført sin nedleggelse av politikontorer, har vi igjen 221.

Jeg advarte mot tre forhold før politireformen ble vedtatt:

  • Kostnadene er undervurdert.
  • Innsparings- og effektiviseringsgevinstene er overvurdert.
  • Publikums tillit vil synke.

Dessverre viser resultatet at jeg hadde helt rett. Ikke engang flertallet av de ansatte i politiet har tro på at reformen har ført til bedre tjenester. Du har fått en stor oppgave i å få organiseringen av norsk politi på rett kjøl. 

LES OGSÅ: Monica Mæland: - Vet at mange venter utålmodige på politimeldingen

Kriminalitetsforebygging

Siden begynnelsen av 1990-tallet har skiftende regjeringer, med ulikt politisk ståsted, laget handlingsplaner for å forebygge kriminalitet begått av barn og unge, sist i 2013. Men oppfølgingen fra et Frp-ledet departement var fraværende.

Det sies blant annet i den siste planen at det skal publiseres årlige statusrapporter. Det ble aldri gjort. Imens har kriminalitetstallene i årene Frp styrte justissektoren vist en alarmerende økning på en rekke områder, blant annet vold- og seksuallovbrudd.

Ikke minst viser den registrerte ungdomskriminaliteten en sterk og svært foruroligende økning. NRK kunne et par dager før Monica Mæland ble utnevnt til justisminister fortelle at stadig flere ungdommer havner på glattcelle. Fra 2017 til 2018 økte antallet med 60 prosent. Og økningen fortsatte i 2019, opplyses det. 

For ikke lang tid siden ble en ung mann drept med skudd til hodet på Søndre Nordstrand i Oslo. To personer er siktet og fengslet på drapet. De er 18 og 20 år gamle.

Det synes helt usannsynlig at en kriminell løpebane starter med en henrettelse på åpen gate.

Søndre Nordstrand hadde tidligere et politikontor og en mobil politipost. Begge deler er fjernet mens Frp styrte justissektoren.

I din politiske plattform, «Granavolden-erklæringen» fra 17. januar 2019, heter det at «Den beste måten å bekjempe kriminalitet på er forebygging, som er en av politiets viktigste oppgaver.»

Det sies at regjeringen vil utarbeide en ny handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet. Den forrige løp ut i 2016. Dine forgjengere fra Frp maktet aldri å lage en ny. Greier du? 

LES OGSÅ: - Med verstingene må man på et tidspunkt si stopp og bruke mer tvang

Vold i nære relasjoner

Alle politiske partier er enige om at vold i nære relasjoner utgjør både et kriminalitets- og et folkehelseproblem. Vi aner ikke omfanget, men på Justisdepartementets hjemmeside heter det: «Vold i nære relasjoner er et viktig satsingsområde for regjeringen.»

I «Granavolden-erklæringen» heter det at: «Regjeringen vil føre en helhetlig og offensiv politikk og prioritere arbeidet med å bekjempe vold og overgrep, voldtekt og vold i nære relasjoner.»

Syv justisministre fra Frp på seks år har resultert i fravær av handlekraft. Den manglende evnen til å gi Norges befolkning den trygghet vi kan forvente, hadde de felles.

I 2013 ble den siste handlingsplan mot vold i nære relasjoner lagt frem. Denne handlingsplanen løp ut i 2017. Det er på høy tid å lage en ny. Dine forgjengere maktet det ikke. Gjør du? 

LES OGSÅ: Risikovurdering i partnervoldsaker: - Personer utsatt for vold står i fare for å ikke få hjelpen de har behov for

Mye å ta tak i

Riksrevisjonen var i 2019 sterkt kritisk til den lange saksbehandlingstiden i domstolene. Det ble pekt på at situasjonen er blitt så ille at det kan være i strid med Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Fengslene strever med stadige budsjettkutt. En lang rekke åpne soningsplasser er nedlagt de siste årene. Det betyr at stadig flere innsatte løslates rett fra lukket fengsel, uten å ha fått sjansen til å vende seg gradvis til et liv i frihet. Dette er en oppskrift på ny kriminalitet.

Syv justisministre fra Frp på seks år har resultert i fravær av handlekraft. Den manglende evnen til å gi Norges befolkning den trygghet vi kan forvente, hadde de felles.

Gratulerer som nyutnevnt justisminister. Du er faktisk den første justisminister fra Høyre på 30 år, siden Else Bugge Fougner gikk av i 1990. Det er enormt mye å ta tak i. Du er ikke kommet til dekket bord, men til tomt bord. Lykke til!

Powered by Labrador CMS