Kulturen (eller ukulturen) i politiet

Jeg leste med interesse artikkelen til tidligere kollega, Christian Høy Knudsen, i Politiforum nummer seks. Han forteller om hvordan han ble behandlet etter å ha stått frem som varsler.

Publisert Sist oppdatert

Jeg har nok ikke blitt utsatt for like alvorlige hendelser som ham, men jeg ser klare likhetstrekk til politidistriktet jeg i skrivende stund har permisjon fra. Jeg har i mange år sagt fra om kritikkverdige forhold på ledernivå i dette distriktet, også om forhold som berører det straffbare. Hva har politidistriktet gjort med dette? Svaret er ingenting.

I dette distriktet har det kritikkverdige blitt dysset ned og jeg har mer enn en gang sittet igjen med svarteper. Og det som har vært viktigst å dysse ned er kritikkverdige forhold på ledernivå. For noen få måneder siden hadde jeg et møte med nåværende politimester i dette politidistriktet.

Det var viktig for meg å beskrive den frustrasjonen jeg gjennom mange år hadde følt på i dette distriktet. Jeg har følt at jeg har blitt sett på som en vanskelig person og ønsket å beskrive dette for politimesteren. Det at jeg er en «vanskelig person» skyldes nok min lederkritikk.

Jeg fortalte politimesteren om en del hendelser jeg hadde varslet om, men responsen var lik null på det jeg fortalte. Da ble jeg skuffet og sa rett ut at kulturen i dette distriktet gikk ut på å beskytte lederne mest mulig.

Da svarte politimesteren: «Ja, og slik må det kanskje også være».

Da ble jeg ikke skuffet, men heller forbannet, og ga uttrykk for at jeg var særdeles glad for å ha en annen arbeidsgiver å gå til. Med denne politimesterens bakgrunn hadde jeg nok ventet en annen holdning til en slik ukultur.

En god kollega sa en gang til meg: «Problemet ditt, Jan Aage, er at du fortsatt tror på det vi trodde på da vi begynte i politiet».

Det er kanskje et problem, men jeg har tenkt å fortsette i denne troen. Jeg er politimann og ønsker at vi skal fremstå ærlige og redelige. Vi må ikke tillate oss å ha ledere som dekker over kritikkverdige forhold.

Jeg er nå ansatt i et annet distrikt hvor ting fungerer og jeg trives så godt at…vi får se hva fremtiden bringer. Som vår tidligere kollega sier: «Ønsker du en lang og lysende karriere, så lønner det seg å spille på lag med ledelsen».

For meg er det viktigere å beholde min egen integritet.